søndag, mai 10, 2015

Det normative i mitt liv er personen Jesus Kristus


Vår «Bibel» er personen Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Det såkalte Hebreerbrevet begynner slik:

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen.

Alle er enig om at Jesus har levd. Altså var han et menneske.

Noen av oss tror at han stod opp igjen fra de døde, basert på apostlenes vitnesbyrd, som vi finner troverdig.

Å stå opp fra de døde etter en slik død, er over naturen, overnaturlig. Det som er over naturen, er pr. definisjon Gud. Altså tror vi at Jesus var både menneske og Gud.

Du finner historien i Bibelen. Gud kom til jorden, han levde som en fattig, uten egen eiendom, han talte, han led, han døde og han stod opp igjen, som den som beseiret ondskapen og døden.

Den kristne tro bygger på Jesus og intet annet. Jesus sa: Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Siden det er Gud som gir budene, plasserer Jesus seg dermed i Guds sted.

Hva er nytt med dette budet? Det nye er at personen Jesus er normen: … slik jeg har elsket dere. Han sa også: Jeg er veien, sannheten og livet. Paulus sa: Han fyller alt i alle. For å ta fram andre sterke utsagn i Bibelen om personen Jesus.

Dersom Jesus stod opp fra de døde, hvilket er Bibelens og kirkens budskap, er han pr. definisjon Gud. Og dermed er det han sa og gjorde også pr. definisjon vår norm. Det normative i mitt liv er Jesus.

Den kristne tro bygger ene og alene på personen Jesus Kristus, og en relasjon til han, formidlet av Den hellige ånd.

Med dette utgangspunktet, som er en eksistensiell klippe, kan man bevege seg ut i verden. Og for eksempel lese Det gamle testamente, som gir forspillet til evangeliet, det glade budskapet


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Haderee Jahind sa...Looking to find out how to design your own logo, t-shirts, banner, USB stick, logo etc better?
Visit our site today and see what we can do for your Idea's. Check out please: design dine egne

Md Sabbir sa...


Now you have to know how you can make your limited edition t shirts,banner, egne,USB stick, logo etc better,so that you can learn what makes design, and how you can make your design better. visit us:design dine egne