torsdag, juli 26, 2007

Seismikk

31362105
Home Service
Foto: Los Angeles Times

Los Angeles Times illustrerer sin artikkel med blant annet dette bildet fra en husmenighet.

Jeg ble jublende glad når jeg leste dette i Vebjørn K. Selbekks lederartikkel i siste utgave av Magazinets helgemagasin Velsignet Helg:

Nettopp i jakten på det levende kristne fellesskapet, er utviklingen av husmenigheter spennende.

Det er ikke bare norske Magazinet som har omtalt husmenigheter i positive vendinger i det siste. Også Los Angeles Times har en stor reportasje om de amerikanske husmenighetene:

There have been many very powerful renewal movements," said Tony Dale, operator of a home-worship website called housetohouse.com "but this is the first time since the Protestant reformation that there's been a new paradigm of how Christianity is practiced. It's a seismic change.

USA ligger 10-15 år foran Norge når det gjelder husmenigheter. Vil vi i Norge kalle husmenighetsbevegelsen et jordskjelv om 10 år?

Da jeg redegjorde for mine visjoner for eldsterådet i Filadelfia, Oslo, i forbindelse med min oppsigelse for 3 år siden, sa en av de eldste til meg etter samlingen: - Dette er et jordskjelv.

Det er ikke mulig å stanse utviklingen mot husmenigheter. Støtten for husmenighetsprinsippet i Skriften er for sterk til det. Dessuten passer husmenighetsverdiene inn i den kulturelle utviklingen. I tillegg går mange kristne med en lengsel og tørst etter en dypere dimensjon i menighetslivet. Og ikke minst, jeg tror den Hellige Ånd ligger bak og driver utviklingen. Dette er et ledd i Åndens arbeid med å "veilede oss til hele sannheten".

Når man begynner å snakke om husmenighet, er katta straks ute av sekken. Og som kjent, er katta først ute, er det ikke lett å få den inn i igjen. Det er vanskelig å reversere utviklingen.

Utviklingen vil ikke stanse ved halvhjertede mellomløsninger og kompromisser, som for eksempel å sette av én søndag i måneden til hussamlinger. Utviklingen vil ikke stanse før vi har husmenigheter befridd fra et ubibelsk geistlig og administrativt hierarki, ledet av Den Hellige Ånd.


Share/Save/Bookmark

mandag, juli 16, 2007

Dagens foto: Antibes (Frankrike)


Share/Save/Bookmark