søndag, november 25, 2007

Skiftenøkkel, type gigantisk

I går kveld kl. 23 ringte det på døra. Dørklokka virker så brutal når den ringer midt på natta. Hvem kan det være? Mine venner fra rusmiljøet kommer innom av og til, selv om det er nokså sjelden.

Jeg åpner døra. Der står Tom Einar (fingert navn), med sine store øyne og magre kinn.
- Kan du gjøre meg en tjeneste?
Den ene hånda hans er skjult bak ryggen. Livet har fart hardt med Tom Einar. I en bilulykke ble han stygt kvestet. Det førte til en lam arm og et delvis lammet ben, som han trekker på når han går.
- Eh - klokka er elleve ..., sa jeg unnvikende.
- Kan du oppbevare denne, så jeg ikke gjør noe galt med den?
Han lar en gigantisk skiftenøkkel gli ut av ermet.
Jeg skjønner umiddelbart poenget, og ler.
- Drikker du julebrus? spør han.
- Jada.
Så trekker han fram to julebrus, en av dem fra det andre ermet. Han hadde fått de på Frelsesarméen samme kvelden.

Senere samme natt, når min kjære og jeg står på badet, skjer det fatale. En av kranene, som over tid hadde gått stadig tregere, går i stykker slik at vannet ikke lar seg stenge av. Den blir stående å renne varmt vann.

Jeg ante ikke hvordan jeg skulle åpne et slikt blandebatteri for å komme til stoppemekanismen. Internett, sa min kone, og fant info fra produsenten. Dermed fikk vi åpnet det, og så at vi måtte bruke en stor tang for å skru av neste del.

Tang? Nei, den gigantiske skiftenøkkelen som Tom Einar hadde levert et par timer tidligere! Med det enorme momentet den hadde, klarte vi å skru opp et over 20 år gammelt korrodert blandebatteri, og fikk stanset det rennende varmtvannet.

Tom Einar er en av de hvileløst vandrende rusmisbrukerne på leiting etter lindring. Hans ødelagte kropp legger ytterligere smerte til. Jeg har kontakt med en lege og advokat for å få Tom Einar inn på et medisineringsopplegg. Også legen og advokaten har et selvstendig, personlig engasjement for å hjelpe Tom Einar. Hensikten er at han skal få roet seg ned og eventuelt komme inn på LAR (Legemiddel-assistert rehablitering).

Det er ikke første gang jeg opplever tilsynelatende tilfeldigheter med Tom Einar. Ved et par andre anledninger i det siste, når jeg har arbeidet med saken hans, har det skjedd pussige sammentreff av tilfeldigheter hvor han har vært involvert. Når jeg tenker tilbake på skiftenøkkelen i går kveld og de andre tilfellene, kjenner jeg en underlig varm forventning. En følelse av at det er En som har en finger med i spillet. Noe med ferdiglagte gjerninger, og så videre.

Jeg har forhåpninger til hva som skal skje med Tom Einar.


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Sandefjord Kirke


Share/Save/Bookmark

onsdag, november 21, 2007

Husmenigheten: Visjon, strategi og handlingsplan

IMG_5083.JPG
Husmenighet
Foto: Are Karlsen

Fra samlingen i husmenigheten nå i kveld.

Husmenigheten vår er over i en ny fase. En fase med vekst.

Både veteranen Thom og nye Lillian har vært aktiv når det gjelder å inkludere nye. I kveld var vi 7 personer.

Thom, som tidligere har fått med seg arbeidskameraten Petter, hadde denne gang invitert med seg arbeidskameraten Per (fingert navn). Per er utdannet lærer med kristendom grunnfag. Han har lenge lengtet etter et slikt fellesskap, og syntes å stortrives.

Lillian hadde invitert med seg tre, hvorav to kom, Hans og Hilde (begge fingerte navn). Hans er en forhenværende rusmisbruker, som nå i lenger tid har levd reint. Thom og Petter kjente godt til Hans.

Når vi har nye med, kjører vi en presentasjonsrunde. Det er spennende. Thom presenterte dessuten husmenigheten og innholdet i samlingene, og jeg gikk igjennom verdigrunnlaget. Jeg finner stadig grunn til å gjøre det klart at jeg ikke har noen annen menighet enn denne og at jeg har gitt meg helt til dette fellesskapet. Jeg kan både se og føle hvilken effekt det har på de andre.

Vår husmenighet er altså ikke noe tiltak fra min side i rusmisbrukeromsorgen. Den er en menighet, åpen for alle.

Jeg spurte Hans om han hadde vært på noen form for rehabilitering.
- Nei, det er kun kraften i dette, sa han og klappet på Bibelen.
- Det tror jeg også på, sa Thom, som selv går på metadon.
- Jeg har nå startet nedtrapping i samsvar med LAR (et offentlig program for LegemiddelAssistert Rehabilitering), la han til.

Jeg har hittil aldri tatt opp rus og rusproblematikk i samlingene. Det overlater jeg til de andre som har personlig kjennskap til dette. De inspirerer hverandre med sine erfaringer. Men vi gjør ingen forsøk på å skape noe skille mellom aktive eller forhenværende rusmisbrukere. Et kjærlig, inkluderende fellesskap gjør underverker for alle slags mennesker. Dermed presser vi heller ingen til et dobbeltliv eller høyere bekjennelse enn det er dekning for. Nåde og sannhet.

Vi leste Guds Ord sammen og alle deltok i samtalen etterpå.

En av deltakerne fortalte om sine besettelsesopplevelser. Flere av de andre bekreftet at de hadde opplevd noe lignende.
- Det er typisk for rusmisbrukere, fikk jeg vite. OK, tenkte jeg, er det derfor at de så enkelt aksepterer den åndelige dimensjonen? De har møtt den andre siden.

I kveld var det flere som deltok med bønn. "Temperaturen" i samlingene er økende.

Så planla vi neste samling. Thom ville gjerne ha den hjemme hos seg. Hilde ville også snart ha en samling hjemme hos seg, fordi hun også hadde venner hun gjerne ville invitere.

Dette er så herlig at jeg kommer til å sveve i noen dager igjen. Å forkynne evangeliet for fattige er tjokk fullt av velsignelser. Vår visjonære leder Jesus anbefalte oss å gjøre det. Derfor er dette også visjonen, strategien og handlngsplanen i husmenigheten vår.

Så enkelt er det.


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: O´hoi!


Share/Save/Bookmark

tirsdag, november 13, 2007

Den store forskjellen mellom husmenighet og cellegruppe

Hva er den store forskjellen på husmenighet og cellegruppe? Jeg vil i alle fall nevne én vesentlig forskjell:

En husmenighet er for deltagerne the real thing, mens deltagerne i en cellegruppe forventes at man først og fremst prioriterer menighetens ukentlige gudstjenester, pluss kanskje en aktivitet til eller to.

En husmenighet har full fokus fra deltagernes side. Cellegruppa, derimot, blir ofte en aktivitet i tillegg til flere andre, noe som kan gå ut over oppslutningen. Dersom den i tillegg er hierarkisk, altså at man har en tydelig leder som holder samlingene i gang, er erfaringen at mange opplever dem som kjedelige og forutsigbare.

Et fellesskap uten annen ledelse enn Den Hellige Ånd, er dynamisk.

I går la husmenigheten vår sin samling til samtalekaféen Timeout som jeg var med å starte i min tid i Filadelfia (Oslo). Fem av oss var med - Lillian, Thom, Petter, Arne (sistnevnte er fingert navn, han er den nyeste i menigheten) og meg. Det var som å komme på besøk til den nærmeste familien. Det ble servert middag. De som går på gata får gratis. Så stenger kjøkkenet 1800, og "gudstjenesten" innledes med nattverd. Kjell, som var med å starte Timeout sammen med Vidar og meg, holdt deretter en innledning om hvilke kvaliteter som preger den som lever under nåden i forhold til den som lever under loven. Så ble vi delt inn i grupper. Samtalen hadde nerve og mange deltok.

Det som ellers preget turen var glade gjensyn. Petter møtte uventet sin nære venn Cato fra Evangeliesenteret. Arne møtte uventet Kjell som han jobbet sammen med før Kjell ble en kristen. Lillian møtte han som laget en brosjyre om sitt liv med Jesus og den kristne tro og som bekostet av egen lomme en distribusjon i millionklassen til alle husstander i Norge nå i høst. Det var den brosjyren som fikk Lillian til å ringe meg og spørre om hun kunne bli med i husmenigheten fordi hun nettopp hadde blitt en kristen og ikke hadde noe fellesskap. Hun hadde forøvrig hørt om meg via Vidar, som er hennes fetter. Thom hadde et hjertelig gjensyn med Vidar og Kjell, som har besøkt husmenigheten vår. Og i tillegg til mange herlige venner, traff jeg min sønn i det jeg passerte og han kom ut av Høgskolen i Oslo, hvor han både studerer og jobber. Vi hadde ikke sett hverandre på et par måneder.

En husmenighet behøver ikke å være isolert. Vår husmenighet har to ulike miljøer vi relaterer til, Timeout (Oslo) og Mjølløst Gård (Sandefjord). Jeg opplever at vi er rike.

Neste samling er hos Lillian. Det er ikke hennes tur, men hun har venner hun ønsker å invitere.


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Tore Lende


Share/Save/Bookmark

søndag, november 11, 2007

Gi kirken tilbake til Den Hellige Ånd!

”Han skal veilede dere til hele sannheten”, sa Jesus om Den Hellige Ånd. Bibelen beskriver Den Hellige Ånd som den som leder, veileder og taler til de kristne. Boken Apostlenes Gjerninger i Bibelen handler egentlig om Den Hellige Ånds gjerninger. Men etter ca. 70 år, synes det som om den Hellige Ånds gjerning ikke lenger var tilfredsstillende for ”ansvarlige” kristne. I stedet for Åndens ledelse og veiledning, begynte det å heve seg røster om at de kristne måtte ha ledere, biskoper og prester, som kunne sørge for at kirken ikke ble inntatt av vrang lære og splittet. Biskop Ignatius av Antiokia la grunnlaget for et hierarkisk presteskap, som ironisk nok i seg selv er en vranglære, og et brudd med sentrale bibelske verdier. Verdier som tjenerskap, gjensidig underordning, det allmenne prestedømme, alles myndiggjøring og deltagelse, og ikke minst et brudd på læren om Kristus som den eneste mellommann mellom Gud og mennesker.

I stedet for Den Hellige Ånds gjerning, fikk man altså det hierarkiske presteskapet. Presteskapet som tok Den Hellige Ånds plass sørget også for at Den Hellige Ånd ble svekket i de kristnes bevissthet. For eksempel i et ”kristent” land som Norge, er Den Hellige Ånd ukjent for folk flest, og den offentlige, kirkelige høytid da man skal feire Den Hellige Ånd, pinsen, er symptomatisk nok uten innhold.

Det geistlige hierarkiet har tatt Den Hellige Ånds plass som den som leder, veileder og taler til de kristne. Resultatet er ikke til å ta feil av: Vi har fått en kirke hvor den åndelige dimensjonen er sterkt svekket, og i stedet har vi fått såkalte gudstjenester hvor menneskelige, elitistiske prestasjoner innen kunst og kultur står i sentrum. Og i stedet for Åndens enhet, har vi fått de tusen hierarkiers splittelse.

Det kirkelige hierarkiet fyller våre kirker og menigheter med maktkamp, statusbegjær, stolthet og hovmod i en grad som med jevne mellomrom vekker interesse også i sekulære medier.

Før kirken kan gjenvinne sin åndelige kraft, må vi omvende oss og gi kirken tilbake til Den Hellige Ånd. Vi må gi avkall på hierarki, makt og status, og ta vårt kors opp og følge Jesus i tjenerskap og offer. Jeg tror ikke det finnes noen annen vei til sann fornyelse for kirken.

Etter 1900 år med kirkelige hierarkier, begynner det å gå opp for stadig flere hvor fjernt dette er fra bibelske verdier og forbilder. Allerede Martin Luther la et teologisk grunnlag for læren om det allmenne prestedømme, men trakk seg av realpolitiske årsaker fra å oppheve presteskapet da blodet begynte å flyte i gatene. Her til lands førte Hans Nielsen Hauge deler av disse verdiene ut til folket, til stor motstand fra hierarkistene. Pinsevekkelsens vugge, Asuza Street, var sterkt preget av egalitære verdier i følge troverdige vitner. I våre dager føres debatten stadig bredere i alle kirkelige sammenhenger, noe forrige post viser.

Tiden er inne til å gi kirken tilbake til Den Hellige Ånd!

Les også Jonas Lundstrøms post Församlingen behöver EN tydlig ledare.


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Organisten


Share/Save/Bookmark

fredag, november 09, 2007

Kan det komme noe godt fra Nasaret?

Ivar Kvistum har advart meg mot å definere mitt standpunkt, mine verdier, visjoner, mål, som en negasjon. Vi har snakket mye om ikke-hierarki her på bloggen, for ikke å si anti-hierarki.

Ivar har rett. Jeg ønsker ikke å stå for noe som primært er anti. Hva jeg ønsker er å følge Kristus i å forkynne evangeliet for fattige. Men flere tiårs engasjement i menighet, har fått meg til å innse at våre hierarkiske foretakskirker er et dårlig verktøy for akkurat det. Ved å henvende meg til Bibelen, har jeg funnet et forbilde i de bibelske, ikke-hierarkiske husmenighetene.

Derfor kan jeg ikke skjule min store glede når jeg møter troende som deler mine erfaringer og synspunkter. Og særlig om det er mennesker i vår egen del av verden.

Stor var min overraskelse her om dagen, da jeg snublet over bloggen Catholic Renewal, skrevet av Charlotte Therese. Undertittelen på bloggen er "Se, jeg gjør allting nytt ...". Charlotte hadde en post som inspirerte meg til å legge inn en kommentar, Håller frikyrkorna på att katoliceras?

Hør bare hva Charlotte sier om hierarkier, hun som kommer fra en kirke som åpent hevder hierarkiets nødvendighet og begrunnelse. Jeg gjør noen klipp:

Nej - back to basics! Längre tillbaka - ja!

...

Fast egentligen gillar jag inte alls hierarkiseringen.

Vad jag önskar att kyrkan kunde fungera på ett helt annat sätt...

Hun fortsetter å utdype sine tanker om dette, og sier dette bedre enn jeg noensinne har klart å formulere det:

Det följande är kanske lite kontroversiellt, men tanken kom till mig nu, så jag lyfter fram den och ser vad ni säger:

De som idag ses som "svaga" målgrupper som man inriktar massor av kyrkliga hjälpinsatser på (hemlösa, flyktingar etc) borde istället för att göras beroende av denna hjälp involveras aktivt - tas på allvar. De behöver få just sina gåvor sedda, lära sig ta ansvar. Då skulle de växa, få ett nytt självförtroende, och samtidigt göra en omistlig insats för helheten.

Ja - jag tror att en icke-hierarkisk kristen rörelse som bygger på allas delaktighet på lika villkor fungerar - och skulle gärna vilja vara del också av ett sådant sammanhang.

Halleluja! - sier jeg.

Og så blander teologen Jonas Lundstrøm seg inn i samtalen, og utbryter i en kommentar til noe jeg skrev på bloggen til Charlotte:

Are. Tillåt mig att utbrista i ett halleluja! Det är otroligt ovanligt att höra sånt här, men ack så befriande.

Enda en Jesus-revolusjonær!

Charlotte fortsetter:

Jag ser inte en hierarki i den första kristna tiden - utan ett gemensamt delande och tjänande. ... Jag tror på en helt annan struktur. Men jag känner inga i min närhet som tror som jag - så hur ska jag kunna starta upp något?

Kanskje det er flere enn vi aner som drømmer som Charlotte? Plutselig en dag, så bryter det fram ...

Samtalen går videre, til slutt er det over 100 kommentarer til denne posten. Charlotte igjen:

Anden leder inte kyrkan genom hierarkin i sig - utan mer genom det slag av konsensus som Are talar om. Hierarkin missbrukar i de flesta fall sin ställning. Därför har jag svårt att se det som något gott som är inspirerat av Gud.

OK - men det er altså en katolikk som taler! Samtalen bølger fram og tilbake, men jeg holder meg til hva Charlotte selv skriver:

Jag kan inte se att traditionen kan ställas upp som ett försvar av sånt i traditionen som inte är bra.

En del är "badvatten" som behöver hällas ut när det väl har blivit igenkänt som sådant. Också sånt man tidigare såg som en nödvändig del av "barnet".

Det är ju vad reformation är.

Hierarkiseringen räknar jag inte alls till en bra sak i traditionen. Det är den som har förstört kyrkan....

Jeg henter flere sitat fra Charlotte i den lange kommentar-tråden:

Jag vill få representera mig själv som med-lem i kyrkan. Och jag vill att andra ska representera sig själva - inte andra.

Och jag vill inte att någon enda ska utge sig för att representera Kristus.

Tillsammans är vi alla Kristi kropp.

Så tror jag att det var tänkt att vara.

Charlotte får begeistrede kommentarer fra de øvrige anti-hierarkister som er inne, og Charlotte forklarer:

Orden bara kom till mig - och allt var plötsligt kristallklart.

Jag har redan tidigare sett det så, men inte vetat hur jag ska formulera det, eller ens att jag kanske borde försöka formulera det.

Det är liksom en icke-fråga i katolska sammanhang - där något annat än en hierarkisk organisation kan vara svårt för många att tänka sig - eftersom det är så det har varit så länge. Frågan väcks knappast annat än i mötet med andra kristna som har en annan syn ...

Jonas, jag hoppas få höra många andra som säger detta en dag - jag har inte heller hört det från någon katolik hittills - men inte heller från någon protestant, vad jag kan minnas, förrän nu.

Så det vi skriver om här och nu bekräftar helt enkelt den tro jag redan har, och har haft hela tiden som jag har varit kristen.

Men det har sjunkit undan bland mycket annat och kom upp till ytan nu igen.

Herre, hva med en vekkelse nå?


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Presten og menigheten


Share/Save/Bookmark

torsdag, november 01, 2007

Husmenigheten: Frukt

Etter siste samling i husmenigheten går jeg med en opplevelse av at noe er i ferd med å skje. En fødsel. Er det en menighet som er i ferd med å bli født?

Samtalen vår dreier seg nå om omvendelse. Om å bære frukt. Om å flagge sitt standpunkt for venner. Om endring av livsstil. Om smerte over ufullkommenhet. Om tvil: Er jeg frelst? Hvor er i så fall frukten i mitt liv?

Det dannes et åndelig samfunn. Det knyttes sterke bånd.

Det er ikke noe antall å skryte av. Det startet med min kone og jeg pluss én fra narkomiljøet for nesten 3 år siden. Nå er det fire fra narkomiljøet som er med å danne den indre kjerne. Flere er innom oss fra tid til annen.

Men det er nok til å få meg til å drømme og se syner.

Det er Jesus som gjør det. Det er han som er Herren. Han legger nye mennesker til menigheten. Det eneste vi gjør er å samles omkring Ordet og bønnen. Men det vokser. Sakte, men sikkert. Halleluja!


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Ferje i Sandefjordsfjorden


Share/Save/Bookmark