fredag, juli 29, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Ny logo

29321274 7Ae6D3Fb2E M
Design: Oddbjørg Karlsen
Vår husmenighet er av størrelse micro, men vi har opptil flere tjenestegaver - en av dem grafisk design. Den bruker vi til å "leke" oss med en logo. I logoen har vi lagt inn en rekke av de verdier menigheten bygger på. Andre husmenigheter kan få bruke samme logo, under forutsetning av at man bygger på de samme verdier. Ta i så fall kontakt.

Technorati Tags: ,
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 23: Drama i stigen

Et aldri så lite drama i stigen - akkurat der du ser. Jeg skulle bytte fire stykk takstein, og plutselig var jeg omgitt av en hærskare med veps (minst 10 stk). Instinktivt rykket jeg hurtig ned til jorden - på en slik måte at familien rykket ut. Beholdningen ble ett stykk vepsestikk. Bildet er tatt etter at jeg rykket ned.
Idag har vi i tillegg til vindusmaling og skifting av enkelte takstein, brukt mest tid til blåmaling på de tre trappeoverbyggene. Utrolig tidkrevende, men vi syns det blir pent. Mor er også fornøyd, som du ser.

Technorati Tags: ,
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

torsdag, juli 28, 2005

Dagens bilde


Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 22: Snekkerinnspurt

Håvard snekker overrasker med enda flere venner, eller rettere sagt nå også med sin bror Ruben. Idag hadde vi tre snekkere noen timer: Håvard, Even og Ruben. Noen vindskier og alle israftene ble byttet på garasjen.
Sara finner mulighet til å nyte sola før hun går på jobb.
Dette bildet illustrerer hvor stor malerjobben har vært.
Hvor mange colaflasker som har gått med tør vi ikke vise.

Technorati Tags: ,
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

onsdag, juli 27, 2005

Dagens foto: Gallisvannet


Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

The corporate church

Intra1
Ill.: KnowledgeBoard
Jeg har ikke funnet en entydig definisjon på "The corporate church", men jeg tror man kan oversette det med virksomhetskirken eller vulgært "bedrifts-kirken". Termen henspeiler på kirken definert som en organisasjon med en hierarkisk struktur, en øverste ledelse, eiendommer, budsjetter, regnskaper, etc. De aller fleste både kirkesamfunn og lokalmenigheter kommer inn under denne kategorien.

I vårt land har statskirken alltid vært en "corporate church". Den katolske kirke er "the corporate church" par excellence, modellert som den er etter det romerske rike.

Våre frikirker har en litt annen bakgrunn, fordi de har vokset fram i en slags opposisjon til statskirken, innledningsvis gjennom haugianer-vekkelsen. Det vokste fram en mengde vennesamfunn som bygde seg såkalte bedehus i hver by, bygd og grend over hele landet. I bedehusene ble det almenne prestedømme vektlagt i motsetning til statskirkens geistlige hierarki.

Men disse vennesamfunnene med superflat struktur er nå borte, og vi står igjen med et nokså ensartet kirkelandskap av kun "corporate churches". Frikirkemenighetene har gjennom de siste 50 år vært igjennom en transformasjon der gamle verdier som det almenne prestedømme er forlatt, og man er nå etablert med en hierarkisk struktur og en mer og mer tydelig geistlighet.

Men timingen er dårlig. Denne strukturen passer ikke inn i en postmoderne kultur. De typiske elementene i en "corporate church" nemlig gudstjenesten, pastoren, prekestolen og prekenen appellerer i mindre grad til unge mennesker. Utdanningsnivå og kultur er ikke kompatibel med det å sette seg ned hver søndag for å høre en preken. Dagens mennesker forventer å delta i en dialog, utveksle idéer og bidra med egne erfaringer. (Jfr. Per Eriksens fine oversikt over dette temaet i Vårt Land).

Våre moderne "corporate churches" er ikke inspirert av statsadministrasjonen som den katolske kirke er, men av næringslivet. Suksessrike næringslivsfolk bemanner eldsteråd og styrer og tar med seg teknikker og idéer. Management-teorier og brukerundersøkelser dominerer i økende grad ledelsen av våre menigheter, uten at det ser ut til å føre til kirkelig suksess.

Hva skjer? Det vokser fram hovedsakelig to nye former for kristne felleskap, nemlig de såkalte "emerging churches" (har ikke funnet norsk term) og husmenigheter. "Emerging churches" er felleskap som har løsrevet seg fra de typiske elementene i "corporate churches" og samles utenfor kirkene - i hjem, kaféer, skoler, etc. Husmenighetene på sin side forsøker å hente tilbake de nytestamentlige idéer om enkle felleskap i hjemmene.

Jeg tror oddsene for "the corporate churches" er dårlige. De har levert svake resultater de siste ti-år, og prognosene framover er enda dårligere. Hva bør man gjøre?

Å forsøke å konvertere en "corporate church" til en "emerging church" eller en husmenighet vil i de aller fleste tilfeller være umulig. En mulig vei kan være å bruke management-teknikken (!) "intrapreneurship". Denne metoden innebærer å etablere konkurrende virksomheter innen den etablerte organisasjonen. Suksessrike og trendsettende selskaper idag praktiserer dette prinsippet.

Vil det la seg gjøre? Det kan være et forsøk verdt, men det er enorme kultur og strukturforskjeller mellom de historiske "corporate churches" og de framvoksende, nye felleskapsformene. Forskjellene er så store at det er mulig det blir meningsløst å forsøke å holde disse ulike kirkemodellene samlet.

Technorati Tags: , ,
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

Den nye økonomien

Det store kubeinet kjøpte jeg på Biltema idag for kr. 39,90. Hvordan er det mulig å bryte malm, utvinne stål, lage et kubein av det, frakte det til Norge (fra Kina?), frakte det til Sandefjord og selge det med fortjeneste til meg for kr. 40?

Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 20-21: Mer action enn hva jeg kunne drømme om

Gårsdagen var litt tung: Snekker Håvard er syk og kan ikke komme på en uke! En viktig bit gjenstod: Å skifte ut to råtne veggbord. De råtne bordene var lett synlige ved innkjørselen, og hadde sterkt bidratt til slumpreget huset hadde fått. Jobben var litt trøblete: Bredden på de gamle bordene var ikke lenger standard vare, og det kostet flesk å få de spesiallaget. Vi hadde sett at Håvard splittet to bord og limte dem sammen til ett som var bredere. Da Oddbjørg hørte at Håvard var blitt syk, sa hun: "Da får vi gjøre det selv!" Den dama! Jeg kastet meg på. Selvfølgelig. Vi gjør det selv. Oddbjørg og jeg utgjør et perfekt team. Hun forteller meg hva jeg skal gjøre og jeg gjør det.


Oddbjørg målte opp hvor bordene skulle splittes for at resultatet skulle bli best. Jeg stakk de lange bordene inn i den gamle Peugeoten og kjørte til Hasås i Kodal. Der var servicen som vanlig upåklagelig, og de fire bordene ble samvittighetsfullt skåret av en kompetent kar. Takk Hasås! (På veien hjem stoppet jeg ved Gallisvannet og tok noen bilder, se annen post).
Og så var det hjem og fjerne de råtne bordene - forsiktig så ikke not og fjær (hva vi lærer!) på de andre ble ødelagt. Ett av bordene gikk langt opp mot loftet, så det måtte jeg kappe av ved hjelp av et hoggjern, innkjøpt på Biltema for ca. kr. 20. Et nyinnkjøpt kubein til kr. 40 - også på Biltema, var et godt hjelpemiddel, også.
Måtte også bytte ut noe av isolasjonen, og klarte samtidig å dytte ytterligere isolasjon inn bak de andre veggbordene.
Og så var å plassere de fire splittede bordene sammen på en slik måte at de så ut som to bord av samme bredde som de gamle. Med spiker og lim fikk vi dette sammen på en måte som gikk overraskende greit. Jeg hadde ikke drømt om at jeg kunne klare noe slikt, men med en kone som Oddbjørg gikk det utmerket. (Oddbjørg er fortsatt ikke helt frisk - hun sliter med astmalignende ettervirkninger etter lungebetennelsen og blir fort veldig sliten og trøtt).


Resultatet blir veldig bra etter litt fugemasse og flekkmaling. Gjett om jeg er stolt og gjett om jeg kommer til å skryte av denne bragden!
Mer action denne kvelden: Håvard som fortsatt var syk, dukket opp med en snekkerkamerat - Even - som gikk igang med å bytte israft på garasjen.

Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

tirsdag, juli 26, 2005

Markene er snart modne ...

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte folket i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager. Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. Han sa da til disiplene: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Matt 9,35


Technorati Tags: ,
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

mandag, juli 25, 2005

Slik blogger jeg II

Jeg er veldig fersk som blogger, har bare holdt på i litt over en måned. Blogging er blitt en stor industri og det finns over 14 millioner blogger på internett. De aller fleste med en liten leserkrets, mens andre har en enorm trafikk og er innflytelsesrike medier.

Jeg har gått dypere inn i materien, og lært meg nye og mer avanserte verktøy. Som f. eks. ecto, som er en bloggingsklient som kommuniserer effektivt med ulike bloggingssystemer. Mitt system heter Blogger.

I tilfelle en og annen lurer på hvordan jeg blogger, så er framgangsmåten slik:

1. Fotografere - hvilket jeg for det meste gjør i såkalt RAW-format.
2. Bearbeide og konvertere bildene til JPEG i programmet Bibblepro.
3. Selektere og ev. beskjære bilder i GraphicConverter fordi det programmet har en hurtig bilde-browser.
4. Importere bildene inn i min bildedatabase iPhoto. Der gjør jeg en endelig selektering basert på et karaktersystem det programmet har.
5. Overføring til bildedatabasen Flickr på internett. Det gjøres automatisk fra iPhoto, fordi det finnes en plug-in til Flickr.
6. Ved hjelp av programmet 1001 som er en klient til Flickr genereres automatisk koden til det bildet jeg ønsker å bruke i posten.
7. 1001 kommuniserer med bloggingklienten ecto. I ecto legger jeg inn tekst, genererer linker og tags. Taggene lages automatisk basert på de tags (eller nøkkelord) som jeg gir bildene i Flickr.

Virker dette komplisert? Skal jeg være helt ærlig så var det ganske komplsert å få ecto til å spille godt sammen med Blogger. Men nå er alt slik som jeg vil ha det, og så får vi håpe på mye blogge-glede framover.

På den annen side, å blogge kan gjøres veldig enkelt uten andre verktøy enn selve web-leseren.
Technorati Tags:
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

Emerging churches

Nettstedet :: crossnet.se :: har en særdeles interessant artikkel av Fredrik Hellstrøm "Att vara kyrka i ett postmodernt samhälle". Artikkelen behandler moderne strømninger og fenomener innen kristenheten, særlig det faktum at store skarer kristne idag forlater tradisjonelle forsamlinger. "Emerging churches" er et begrep Hellstrøm definerer i artikkelen.
Technorati Tags:
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

søndag, juli 24, 2005

Hviledag

Hviledag - med studier i nye bloggingverktøy. Fascinerende!
Technorati Tags: ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

Kveldstur på brygga

En hyggelig kveldstur på brygga med Solfrid og Morten

Technorati Tags: friends


Bryggerestaurant

Technorati Tags: sandefjord, norway


Kveldsstemning

Technorati Tags: sandefjordnorway


Fiskehandelen

Technorati Tags: sandefjord, norway


Sandefjords nye landemerke

Technorati Tags: sandefjord, norway


Ut fjorden

Technorati Tags: sandefjord, norwayShare/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 19: Oddbjørg gjør finsnekring

CRW_0319
CRW_0319
Foto: Hans Martin Karlsen
Her krabber jeg på taket for å male vindskiene på oppløftet. Det er ikke noe enkelt hus å male!

Technorati Tags: home painting


CRW_0323
CRW_0323
Foto: Hans Martin Karlsen
Oddbjørg er snekkeren i vår familie! Her reparerer hun et vindu hvor deler av rammen var råtten, ved å forme til et trestykke som hun feller inn. Alle i familien er imponert!

Technorati Tags: home repair


Og så reparerer hun en dør til garasjen - og vi sparer penger.

Technorati Tags: home repairShare/Save/Bookmark

lørdag, juli 23, 2005

Husprosjektet dag 18: Begynnelsen på slutten

Vi har nå begynt på slutten av prosjektet. Det er nå alle småtingene dukker opp. Mer materialer, maling, lim, etc. måtte kjøpes inn. Det betyr ut og kjør. Idag har vi malt den blå besetningen på den andre halvparten. Vi har noe igjen på første strøk, og hele andre strøk. Nydelig vær! Oddbjørg har startet reparasjon av en vindusramme og en dør. Begge har råte som må renses bort og tre må felles inn. Snekker Håvard er i gang med innspurten: Gelenderne på trappeoverbyggingene, råtten veggpanel (komplisert fordi vi har ikke den opprinnelige bredden på panelet) og israft på garasjen.

Technorati Tags: home repair


Hans Martin maler et skjold mellom to vinduer i annen etasje.

Vinduene på badet i annen etasje - nymalt med første strøk blått - og i kveldssol!


Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 17: En deilig kveld å male vinduer

Torsdag var far stort sett alene om å male. Andre strøk på vinduene. Det gikk ganske fort unna. Det var en nydelig mild, kveld. Tidligere på dagen snekret jeg og Oddbjørg trappeoverbygg. Ellers liten aktivitet.

Technorati Tags: home painting


Share/Save/Bookmark

torsdag, juli 21, 2005

Husprosjektet dag 16: Mor tar på seg snekkervesten

Idag har vi malt vinduer i fase 2. Og fortsatt med å snekre gelenderet i trappeoverbyggene. Oddbjørg synes det er moro å snekre, og svinger hammeren med stor sikkerhet.
Technorati tag: home repair


Share/Save/Bookmark

onsdag, juli 20, 2005

Motlys gir ofte dårlige bilder

Moderne kameraer tar som regel veldig naturtro bilder - med full automatikk. Men motlys gir utfordringer som elektronikken ikke klarer å løse. Bakgrunnen blir lys og motivet mørkt. Det gir triste bilder. Her kan blitzen hjelpe. Men som regel må du tvinge blitzen til å gå av - ren automatikk hjelper ikke. Alle kameraer har en egen knapp for blitzen, der du kan velge blitzautomatikk - da går den på når kameraet selv velger - eller "blitz alltid på". Bruk "blitz alltid på" i motlys - da blir ikke bare himmelen riktig eksponert. Canon Ixus-kameraer har også et eget valg for motlysblitz. På det fireveis valghjulet bak har blitzen et symbol. Når du trykker gjentagne ganger på den, får du fram de ulike valgene. På bildet ser du hvor man trykker og hvordan symbolet for motlys-blitz ser ut. Good luck!

Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

Min tre år gamle PowerBook og booting fra iPod

Min tre år gamle PowerBook begynner å preges av meget aktiv bruk. I januar begynte den å brenne etter at jeg koblet til en FireWire disk av tvilsom karakter. Dvs. den brant ikke, men det kom en klar, hvit røk opp bak fra, og som kjent ingen røk uten ild. Jeg rev ut FireWire-kontakten, men for sent. Skjermen viste såkalt Kernel Panic. Jeg startet den opp igjen, men det kom bare en underlig, pipende lyd. Jeg prøvde igjen, flere ganger, og til slutt kom den. Men da var FireWire porten død, og har vært det siden. Jeg ringte Apple som kunne forklare at enkelte FireWire disker av dårlig kvalitet kan føre til kortslutning som ødelegger hovedkortet. En reparasjon ville koste ca. kr. 9.000. Siden har prisen sunket til 3-4.000. Den første tiden etter branntilløpet var den særdeles ustabil, og kunne fryse når som helst. Jeg går ikke i detaljer, men jeg lærte meg noen triks som holdt den stabil. Og stabiliteten ble bare bedre og bedre. Men i det siste har den begynte å fryse igjen, og med det fatale resultat at Mac OS X må reinstalleres. Ikke på en slik måte at disken reformatteres, slik at jeg taper ikke data. Det tar meg ca. en halvtime å reinstallere og gjøre de nødvendige oppgraderinger over nettet. Jeg ønsker meg en PowerBook 12". Den ødelagte FireWire-porten har jeg erstattet med et såkalt PcCard med FireWire. Det funker fint, bortsett fra at det ikke er mulig å boote fra den. Og det er jo dumt når man har en ustabil maskin. Jeg har lagt Mac OS X over på min iPod - tanken var å kunne gjøre kjappe reinstallasjoner fra iPod-en - men det går altså ikke på min maskin. Det går på unge Karlsens friske maskin. Dersom du lurer på hvordan man legger Mac OS X over på iPod og gjør den bootbar, så legg inn en kommentar under.

Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 15: Snekkerarbeid i regnværet

Snekker Håvard har begynt på rekkverkene rundt trappeoverbyggene. Alle skiftes. Regnværet førte til at malerne holdt seg inne idag.
Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

Gresk pita wrap

Gresk pita wrap - hjemmelaget av unge Karlsen med frue.

Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

tirsdag, juli 19, 2005

Damaris virkeliggjør sine drømmer

Welcome to Damaris's Page!


Share/Save/Bookmark

Husprosjektet dag 14: Ferdig med 2 strøk!

Milpæl: Ferdig med 2 strøk hvit på veggene. Hoveddøra er også tatt. En herlig følelse. Det var stekhett idag. Nå gjenstår halvparten av vinduene, blå besetning, murene, etc. Det er mye igjen.
Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Avhengighetsproblematikk

Samlingen i husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord mandag kveld ga ytterligere innsikt i avhenghengighets- problematikk: Spilleavhengighet. Jeg begriper ikke at samfunnet tillater at spilleautomater florerer. Jeg tror det i stor grad er mennesker som enten er sosialt belastet eller ressurssvake som sørger for de enorme overskuddene spilleselskapene håver inn. At deler av inntektene går til "gode formål", gjør det hele bare mer absurd for meg. Vekk med søpla!

Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

mandag, juli 18, 2005

Scener fra en søndag

Hviledag! Frokost i hagen sammen med min kjære ...
... og et par tre duppedingser. Moret meg med å lage noen MMS med bilde, lyd og tekst som jeg sendte til venner på ferie. Brukte kameraet og programmet PhoneAgent på Mac-en og overførte MMS-en til mobilen via Bluetooth. Veldig morsomt.
En deeeiiilig dag ...
Og så er det alltid morsomt å leke seg med litt grillmat. Denne marinaden ble veldig god. Med svinekjøtt kan man eksperimentere litt. Fant noen spennende flasker i bunnen av kjøleskapet og plusset på en del krydder. Det slo an.
Ferdig marinert!
På grillen.
Jordbær og fløte, selvfølgelig.
CRW_0194
CRW_0194
Foto: Are Karlsen.
Technorati tag:


Share/Save/Bookmark