søndag, februar 07, 2010

Skjønnheten og udyret

Den mediale oppmerksomheten Inger Lise Hansen har fått, har vel blitt hakket større enn jeg tenkte meg - men overraskende er det ikke. Man må helt tilbake til Valla-saken, for å finne et tilsvarende politisk drama. Mens Valla-saken hadde utgangspunkt i en kamp mellom - unnskyld uttrykket - to "bitcher", så har kontroversen i Kristelig Folkeparti mer preg av forholdet mellom "skjønnheten og udyret".

Inger Lise Hansens politiske skjønnhet består av en kombinasjon av ideologisk nytenkning og politisk mot. Høybråten og bedehus-KrF må finne seg i å spille rollen som udyret, med preg av mørkemenn og vestlandspietisme.

Mens "udyret" i alle år har gått med ryggen inn i framtiden våger "skjønnheten" å se framtiden i øynene, og tenke nye tanker for åpent kamera.

Det gamle KrF har vært en underlig blanding av bakstreversk konservatisme og en kristelig "mor-god-hjerta"-politikk, som i likhet med sosialdemokratiet har hatt vanskeligheter med å sette grenser for offentlig regulering av menneskers liv. Den blonde Inger Lise Hansen - som ikke er noen blondine - har presentert en ny tanke fra KrF-hold, som tradisjonelt har forsøkt å innføre Guds Rike via det norske lovverket, hun framholder at det viktige er å innse politikkens begrensninger. En konsekvens må være at det gis større rom for andre krefter, som for eksempel familien, det sivile samfunn (frivillige organisasjoner), kirken og andre verdiformidlere.

Det låter kanskje ikke som noe nytt fra KrF-hold, men det nye er at man også må senke ambisjonene om et kristent Norge. Det ligger ikke innenfor politikkens muligheter å forsvare kristendommen, blir en av konsekvensene av Inger Lise Hansens tenkning. Det bør defineres som et kristen-demokratisk partis oppgave å arbeide for et sekulært (det vil si klart skille mellom religion og stat) og pluralistisk (like muligheter for alle uavhengig av livssyn og seksuell legning) samfunn.

Når det gjelder Israels-politikken må retorikken klargjøre at Israel er en sekulær stat som må behandles deretter, selv om det etter min mening ikke behøver å måtte føre til store endringer i politikken. Endringene må gjøres på det retoriske plan, hvor man fjerner seg tydelig fra bedehus-språket.

Nå gjelder det å kjøre debatt "det remmer og tøy kan holde" og bruke den tida som skal til for å nå en bredest mulig konsensus.

Som kjent, eventyret viser at skjønnheten og udyret til slutt fant hverandre. For KrF er denne situasjonen en mulighet for nye eventyr.

---

VG: Mener Hareide er KrF-stridens vinner

VG: Bondevik forsvarer KrF-kollega Inger Lise Hansen

Vårt Land: KrF-årsmøte vil fjerne kristent vedkjenningskrav

Vårt Land: – En godt planlagt kampanje mot Høybråten

Vårt Land: KrF-Hansen frykter partiet vil utspille sin rolle

Vårt Land: Høybråten: – KrF vinner ikke på å ligne de andre

Vårt Land: Sammenligner KrF med Taliban

Vårt Land: Veteranar glad for debatt om vedkjenningsplikta i KrF

Vårt Land: Strategimedlem ut mot KrFs vedkjenningsplikt


Share/Save/Bookmark

fredag, februar 05, 2010

Om å samle

Å være samlende, er en positiv egenskap. Jeg tror at Gud har kalt oss til å være det. Jesus kaller seg selv hyrde. En hyrde er pr. definisjon samlende. Jesus er den gode hyrde som forlot de 99 for å "samle" den ene som hadde blitt borte. Han er vårt forbilde, og vi er alle kalt til å følge ham også i det å være hyrde.

På kirkens fødedag, pinsefestens dag, var alle troende samlet på samme sted, sier Skriften. Da "falt" Ånden.

Det ordet som på gresk er oversatt med kirke eller menighet, ecclesia, kunne like gjerne vært oversatt med samling. Menigheten er en samling av Kristus-troende, kristne, de som bærer Hans identitet.

Det er mye som splitter de troende, for eksempel lærespørsmål og hierarkier. Jeg tror det er mulig å avvise mange av de lærespørsmål som i dag skiller kristne fra hverandre som uvesentlige. Og i stedet konsentrere seg om det som samler. Kristus samler.

Hvilket hiearki sorterer du under? Det katolske? Det lutherske? Pinsebevegelsen? Hierarkiene representerer identiteter som skiller kristne fra hverandre. Jeg tror Gud kaller oss til å avvise disse hierarkiske identitetene i den hensikt å skape enhet, samling, ecclesia.

Jeg ønsker å samle alle som søker et menighetsfellesskap, - helst til en ikke-hierarkisk husmenighet. Det kan være fristende å konsentrere seg om de ressurssterke og veltilpassede. Vår prioritet skal være lik den Jesus hadde: Forkynne evangeliet for fattige. Min erfaring er at fattige ofte har mest å bidra med.

Å samle mennesker vil som regel føre til problemer. Vi har så mye med oss i bagasjen. Vi er forskjellige, har ulike behov. Men jeg tror det er både rett og sunt, så langt det er mulig, å samle uten å ta slike hensyn.

Til slutt vil man møte det ultimate problemet: Det er ikke plass til alle. Da må man vurdere å starte ytterligere en samling i et nytt hus.

Typisk for vår tid er mobilitet. Vi kan delta i samlinger på steder som ikke er i nærheten av der vi bor. Denne mobiliteten kan gjøre at man kan velge menighet ut fra ulike kriterier, også egoistiske: Hva passer meg? Å velge menighet ut fra egoistiske motiver kan virke splittende. Å være trofast mot den menigheten som er nærmest der du bor, vil derimot kunne virke samlende.

La oss leve som Kristus - samlende!


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Bror min


Share/Save/Bookmark

tirsdag, februar 02, 2010

Innholdsfortegnelse for tidsskriftet Refleks


Refleks - teologisk tidskrift med fokus
på pinsekarismatisk teologi og historie

Det teologiske tidsskriftet Refleks utgitt av Geir Lie, med fokus på pinsekarismatisk teologi og historie, utgis ikke lenger.

Men Assemblies of God i USA har valgt å publisere alle årgangene i pdf-format i en søkbar database på sitt nettsted for historiske studier.

For min egen del fant jeg at det var litt tungvint å finne fram til innholdet i de enkelte utgavene, og tok derfor på meg å lage en innholdsoversikt. Dersom du klikker på utgavenummeret, får du direkte tilgang til den aktuelle utgaven.

REFLEKS 1-1 2002

Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom Geir Lie 3
Apostlar og profetar i dag Erling Thu 12
Hvem er apostler i Det nye Testamente? Martin Synnes 20
Hva er og gjør en apostel? Noen trekk fra det eldste apostelbildet Oskar Skarsaune 29
Apostler og aposteltjeneste i dag – et karismatisk perspektiv. Notater langs veien. Reidar Paulsen 40
REFLEKS 1-2 2002

Nils E. Bloch-Hoell: In Memoriam Tormod Engelsviken and Geir Lie 2
Helbredelse ved tro Geir Lie 3
Healing in Redemption Joseph McIntyre 20
Ved Hans sår er vi blitt leget Magnar Kartveit 36
Reconstructing Word of Faith Theology Derek Vreeland 51
Teologi og karismatikk Lars Råmunddal 69
Toronto-bølgen – en velsignelse? Erling Rimehaug 84
Bokanmeldelser / Book Reviews:
90
David Edwin Harrell jr., All Things Are Possible
90
D.R. McConnell, A Different Gospel
91
Robert M. Bowman Jr., The Word-Faith Controversy
92
William L. DeArteaga, Quenching the Spirit
93
Joseph McIntyre, E.W. Kenyon and His Message of Faith
95
Dale Hawthorne Simmons, E. W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, Power, and Plenty
96
REFLEKS 2-1 2003

Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia Geir Lie 3
The Christian and Missionary Alliance Paul L. King 21
Jessie Penn-Lewis – en kortfattet presentasjon Geir Lie 31
Elevine Heede – glemt av kirkehistorien, men husket av Gud Jorunn Wendel 41
An Educational Encounter: A Pentecostal Considers the Work of Elisabeth S. Fiorenza Pamela Holmes 52
Ja eller nei til kvinner som menighetsledere Reidar Salvesen 68
Evangelikal tro och karismatisk erfarenhet Per-Axel Sverker 82
Bokanmeldelser / Book Reviews:
102
Melvin E. Dieter, The Holiness Revival of the Nineteenth Century

Katharine C. Bushnell, God’s Word to Women

Turid Smith Polfus, Bibelens kvinnesyn

Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister?

Per Olov Enquist, Lewis resa

REFLEKS 3-1 2004

Pinsebevegelsen i USA Geir Lie 2
A Journey toward Racial Reconciliation Harold D. Hunter 19
Andrew Murray: sørafrikansk “Keswickforkynner” Geir Lie 44
T. Austin-Sparks – a brief introduction Geir Lie 48
Deliverance of Demonized Christians Paul L. King 53
En överraskande dialog i utkanten av ekumeniken Veli-Matti Kärkkäinen 66
The Pentecostal and Charismatic Movements in Britain Allan H. Anderson 78
Bokanmeldelser / Book Reviews:
91
David William Faupel, The Everlasting Gospel. The Significance of Eschatology in the Development of Pentecostal Thought

Kemp Pendleton Burpau, God’s Showman. A Historical Study of John G. Lake and South African / American Pentecostalism

French L. Arrington, Encountering the Holy Spirit. Paths of Christian Growth and Service

REFLEKS 4-1 2005

Den karismatiske bevegelse i USA Geir Lie 2
Lonnie Frisbee: A Modern Day Samson David DiSabatino 13
Skriftsynet hos M. Basilea Schlink Kjellaug Marie Andersen 27
Acts of the Holy Spirit: Hermeneutical and Historiographical Reflections Paul Elbert 49
E.W. Kenyon og tidshusholdningslæren Geir Lie 99
REFLEKS 4-2 2005

Premillennismens historie i Storbritannia og USA Geir Lie 2
The Spiritual Sixties and the Jesus People Movement David Di Sabatino 17
The Birth of Jesus Music David Di Sabatino 49
Norsk katolsk-karismatisk fornyelse Geir Lie 53
Strategic Level Spiritual Warfare Paul L. King 56
F.F. Bosworth: A Profile in Divine Healing Roscoe Barnes 71
Lance Lambert – a brief introduc-tion Geir Lie 83
My pilgrimage in mission Walter J. Hollenweger 88
Förnyelseväckelsens uppgång och fall Joel Halldorf 103
REFLEKS 5-1 2006

Plymouthbrødrene Geir Lie 2
Ekklesiologi på avveie Geir Lie 7
Poul Madsen og Kristent Fællesskab-bevegelsen Geir Lie 35
Charles F. Schmitt – a brief introduction Geir Lie 57
The New Apostolic Movement Paul L. King 60
The Convergence Movement William DeArteaga 74
Persecuted for Christ Roscoe Barnes III 89
Spirit, soul, and body William Atkinson 98
REFLEKS 5-2 2006

Gene Edwards og hans menighetsforståelse Geir Lie 4
Restorationism in British Church Life from 1970 David Matthew 34
Rediscovering Pentecostalism’s Diverse Roots Darrin Rodgers 50
God’s ‘Moses’ for Pentecostalism: Remapping the Smale-Trail Tim Welch 65
Is Pentecostalism Just Another American Success Story? Tony Richie 77
Biographical sketches of some Keswick leaders Steven Barabbas 94
REFLEKS 6-1 2007

The Ecclesiology of Witness Lee Geir Lie 2
Norsk fellesskapsbevegelse – med fokus på opprinnelse og tidlige år Geir Lie 16
The Prophetic Movement in Historical Context Paul L. King 46
Agnes Sanford: Apostle of Healing, and First Theologian of the Charismatic Renewal William L. DeArteaga 69
Narrative-Rhetorical Aspects of Literary Hermeneutics Paul Elbert 89
REFLEKS 7-1 2008

Amerikansk Healing Revivals innflytelse på norsk Maran Ata-bevegelse Geir Lie 2
The Spiritual Pilgrimage of the Reverend Benjamin Hardin Irwin Martin H. Schrag 15
The Life and Ministry of Frank Weston Sandford David William Faupel 35
Norsk karismatisk fornyelse – en kortfattet historikk Geir Lie 57
Visions of Sanctification: Themes of Orthodoxy in the Methodist, Holiness, and Pentecostal Traditions David D. Bundy 72
Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang Geir Lie 105
REFLEKS 8-1 2009

Theological Influences on the Teaching and Practices of John Alexander Dowie David William Faupel 2
The Inner Healing Movement in Historical Context Paul L. King 30
Christian Psychics and Shamans. A Response to Morton Kelsey, Agnes Sanford and DeArteaga’s Defense and Acceptance of Psychic Phenomena Paul L. King 48
Fra pinsevenn eller karismatiker til pinsekarismatiker: Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse fra 1980-årene og fram til idag Geir Lie 64
Weakness That Divine Power Perfects (2 Cor. 12.9-10) Mark E. Roberts 91
Index over alle artikler og bokanmeldelser publisert i Refleks, samt bok- utgivelser på Refleks-Publishing og Akademia forlag


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Det lille huset i Kirkenes


Share/Save/Bookmark

mandag, februar 01, 2010

En gavepakke til Høybråten

Den modige nestlederen i Kristelig Folkeparti, Inger Lise Hansen, skjenket partileder Dagfinn Høybråten en gavepakke på partimøtet i helgen. I lang tid nå har Kristelig Folkeparti ligget i dødvanne. Uten framdrift og vind i seilene har partiskuta sakte men sikkert drevet mot brenningene. Det Inger Lise Hansen gjorde var sannsynligvis å skape den stormen som må til for å gi KrF vind i seilene.

Dette handler ikke først og fremst om Hansens synspunkter, de blir sannsynligvis ikke gjeldende politikk. Men det handler om å gi partilederen styringsmuligheter, og for at det skal være mulig må skuta settes i bevegelse. Og det klarte fru Hansen. Hennes modige utspill setter KrF i bevegelse.

Høybråten får nå se hvor sterk samlingen er om partiets vedtatte program. Samtidig som han får muligheten til å dra nytte av en fruktbar om enn krevende debatt i en for partiet vanskelig situasjon. Dessuten har Inger Lise Hansen plassert partiet ettertrykkelig på medienes forsider. Snakk om å slå tre fluer i en smekk.

Høybråten var ukjent med utspillet, hevdes det. Selvfølgelig! Det er det som gir ham det nødvendige handlingsrommet. Hadde han godkjent dette i utgangspunktet, hadde han selv vært i vanskeligheter nå. Eller dersom han hadde fått muligheten til å hindre dette, ville partiet fortsatt å drive hjelpeløst mot en mulig undergang.

Inger Lise Hansen har gjort jobben sin. Kanskje er hun ferdig i partiet. Eller kanskje vil Høybråten holde sin hånd over en leder med mot og integritet. Mens partiledelsen for øvrig satt musestille i skrekk, reiste Inger Lise Hansen seg og for åpent kamera provoserte fram en nødvendig storm.

Jeg lar meg imponere. Og håper Høybråten ser mulighetene.

---

VG: Tror Hansen kan ha satt karrieren på spill

VG: Nestleder skapte sjokk i KrF

VG: KrF-topp spår debatt om Høybråtens framtid

Vårt Land: Inger Lise Hansen sjokkerte KrF

Vårt Land: KrF-nestleder etterlyser ny Israel-politikk

Vårt Land: KrFU-lederen spår debatt om Høybråten

Vårt Land: Hansen hylles av støttespillere


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Gapahuken Restaurant (Kirkenes)


Share/Save/Bookmark