torsdag, august 31, 2006

Biskopene i mikroskopet

CRW_2327
Sau
Foto: Are Karlsen

Sjur har funnet noen små biskoper i Bibelen.

Sjur Jansen leter fortsatt der andre har gitt opp - nemlig i Bibelen. Nå har han gått over til å bruke mikroskop, og mener han har funnet noe han kaller for mikrobiskoper.

Dagens biskoper sitter høyt oppe i hierarkiet. De biskoper Sjur finner i mikroskopet var bare vanlige mennesker som holdt hussamlinger.

Dette sier Sjur blant annet om mikrobiskopene:

Jeg tror mikrobiskopens tjeneste var slik:

* Være en av flere som holder hussamlinger for en liten gruppe
* Ha et fredelig og ryddig hjem
* Sette seg inn i læren hvis ingen andre gjør det
* Være omsorgsfull og bygge mennesker
* Være kontaktperson mot de andre hussamlingene
* Men ikke bestemme over husmenigheten. Alle er søsken, det er bare en far, og det er Gud. Beslutninger i menigheten tas i fellesskap, det viser det nye testamentet.

Sjur viser også hvor håpløst det er å begrunne et hierarki med de bibelske benevnelsene på ulike oppgaver. Fordi begrepene eldste/biskoper/tilsynsmenn/hyrder blir brukt om hverandre og ofte på samme person. Professor Robert Banks ved Fuller Seminary konkluderer med det samme som Sjur. Det finnes ingen embeter i Paulus brever. Kun funksjoner basert på personlig utrustning.

Du kan få med deg Sjurs studium og hans begrunnelser i denne artikkelen:

Teorien om mikrobiskopene.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Mannen i vinduet

CRW_4799_1
Mannen i vinduet
Foto: Are Karlsen

Siste dagen i Skottland vandret Jengo og jeg 5-6 kilometer langs elven Leith som går tvers gjennom Edinburgh. Det ga mange vakre og noen morsomme motiver, som du finner i et oppdatert Edinburgh-galleri.


Share/Save/Bookmark

onsdag, august 30, 2006

Dagens foto: Edinburgh

CRW_4579_1
Edinburgh
Foto: Are Karlsen

Jeg har oppdatert mitt Edinburgh-galleri med bilder tatt fra en lang spasertur i gatene i går.


Share/Save/Bookmark

tirsdag, august 29, 2006

Dagens foto: Calton Hill, Edinburgh

CRW_4511_1
Utsikt Edinburgh
Foto: Are Karlsen

Vi er kommet til Edinburgh. May Lene og Jengo er allerede lommekjent i distriktet og tok oss med til vakre steder, som Calton Hill.

Jeg har lagt ut et slideshow fra Edinburgh.


Share/Save/Bookmark

mandag, august 28, 2006

Dagens foto: The Methodist Church Mare Street, Hackney, London

CRW_4283_1
The Methodist Church Mare Street, Hackney, London
Foto: Are Karlsen

Dette er fra menigheten til familien til Jengo, en liten metodistkirke startet av innvandrere i Hackney i London. Først i leide lokaler, så i denne lille kirken. Men selv nå, midt i den engelske ferietiden, måtte de sette ut stoler for å få plass til alle. Det er hovedsakelig afrikanske innvandrere i menigheten, men nå begynner også kinesiske og thailandske å komme. Menigheten har en god økonomi og arbeider for å kjøpe tomt for å bygge større kirke.

På bildet blir lille Ruben døpt. Gudstjenesten fulgte en tradisjonell liturgi helt til offergangen. Den ble en eksplosjon av lovsang til afrikanske rytmer. Rad for rad danset forsamlingen opp midtgangen og tilbake igjen.

Her et lite slideshow fra gudstjenesten.

Og et slideshow fra London her.


Share/Save/Bookmark

søndag, august 27, 2006

Dagens foto: Liverpool Street Station, London

CRW_4135
Liverpool Street Station, London
Foto: Are Karlsen

Ja, vi befinner oss i London. Har hatt en deilig dag og kveld, varmt, lummert og litt fuktig.


Share/Save/Bookmark

torsdag, august 24, 2006

- Vi vil være som andre folk!

CRW_1847
Guds Ord
Foto: Are Karlsen

Men velsignelsen ved å følge Guds Ord og de bibelske verdier, vil være større ...

- Vi vil ha det som alle de andre folkene, sa Israels-folket og ba profeten Samuel om å finne en konge for dem. Fram til da hadde Israel ikke hatt konge.

Gud hadde sagt at han ville være deres konge, og at han ville lede folket gjennom dommere som var fylt av Guds Ånd og talte Guds ord.

Dommeren, som også kunne bli kalt profet, hadde ingen annen maktbase enn det ordet han talte. Dersom folket ikke ville følge hans ord, hadde han ingen maktmidler å støtte seg til. Han hadde ingen stående hær, intet statsapparat, intet byråkrati, intet politi. Dommeren satt ikke på toppen av et hierarki.

Når folket kom med sin henstilling til profeten Samuel om å utpeke en konge blant folket, ble Samuel bedrøvet. Herren sa til ham: - Det er ikke deg de har forkastet, det er meg.

Herren advarte folket mot den beskatning og utbytting som kongedømmet vil påføre folket. Kongen ville legge beslag på alt det beste, - de beste av de unge jentene, de beste av de unge mennene, de beste landområdene og beskatte deres inntekter.

Slik tenkte ikke Gud at Hans folk skulle ledes. Han tenkte at folket skulle ledes av enkle menn og kvinner som var uten makt, men som var fylt av Hans Ånd og talte Hans ord, og som folket av fri vilje valgte å følge.

Men folket ville ikke høre på Samuel. «Nei,» sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle de andre folkene. Kongen vår skal styre oss; han skal gå foran oss og føre oss når vi er i krig.» 1. Samuelsbok kapittel 8.

Og slik begynte også kirkens historie. Uten lederskap, kun med et tjenerskap som var fylt av Guds Ånd og talte Guds ord. Men også Jesu menighet sa som Israel: - Vi vil være som andre folk! Vi vil være en organisasjon som andre organisasjoner! Gi oss en leder! Gi oss en pave, en biskop, en pastor!

Og så begynte paven, biskopen og pastoren å skattlegge folket til egne formål. Ved å sette opp kostbare hus med prekestoler høyt hevet over folket og med plass til pavens, biskopens og pastorens byråkrati.

Et godt eksempel på en slik prosess er den norske pinsebevegelsen. De gamle pinsevennene, som det fortsatt er noen få igjen av, var tydelige: Pinsebevegelsen skal ikke ha noen leder. Det skal ikke bygges noe hierarki eller noen organisasjon over menighetene. At man ikke hadde beredskap mot det samme i menighetene under pastoren, viser at den teologiske bevisstheten om disse tingene var lav, - noe som igjen førte til at prinsippet som gjaldt bevegelsen som helhet over tid ble undergravd.

- Dagens pinsepastorer sier som Israel: - Vi vil være som andre folk, som andre organisasjoner. Gi oss et lederskap!

Pinsebevegelsen feirer sitt 100-års jubileum ved å gi etter og innføre et Lederråd og dessuten bestemme at kun pastorer skal ha stemmerett på den såkalte Predikantkonferansen.

Mens kristne verden over diskutterer hierarkienes negative virkning på menigheter og fellesskap, går den norske pinsebevegelsen motsatt vei. Lar det seg gjøre å snu?

Det vil alltid finnes argumenter for lederskap. Og det vil alltid være praktiske erfaringer som taler til fordel for lederskap og hierarki.

I de kommende husmenighetsnettverkene vil det sannsynligvis aldri bli ro om disse tingene. Det vil alltid være noen som vil si: - Vi vil være som andre folk! Gi oss en leder! Og alt som ikke fungerer, blir en argumentasjon for lederskap.

Et tjenerbasert, ikke-hierarkisk husmenighetsnettverk vil oppleve mange problemer. Men velsignelsen ved å følge Guds Ord og de bibelske verdier, vil være større. Disse verdiene må imidlertid stadig forsvares og fornyes. Hittil har ingen klart det. Alle har gitt etter. Kan det endres?

Technorati Tags: , , , ,


Share/Save/Bookmark

onsdag, august 23, 2006

Dagens foto: Av seg selv gir jorden grøde

CRW_4060_1
Av seg selv gir jorden grøde
Foto: Are Karlsen

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»


Share/Save/Bookmark

tirsdag, august 22, 2006

Livet utenfor bloggen

Crw 4043 1
Helge Terje Gilbrant
Foto: Are Karlsen

I livet utenfor bloggen var jeg sist søndag med på innsettelsesfesten for min venn Helge Terje Gilbrant som pastor i Tabernaklet (Skien), Norges eldste pinsemenighet.

Mitt liv utenfor bloggen - dreier seg om bloggen! Neida, bare tulla, men bloggen dreier seg ikke bare om bloggen. Bloggen fører til mange samtaler, telefonsamtaler, eposter og sms-er.

Det er mange som er opptatt av de samme sakene som vi skriver om her. En venn i lederskapet for en stor menighet var hjemme hos meg her om dagen og diskutterte "hvordan implementere verdiene (som vi diskutterer på bloggen) i en tradisjonell menighet". Han syntes Timeout var en interessant modell, med tanke på å skape rom for nye verdier.

Han innså at de rådende verdier var et hinder for fellesskapet.

Min gode venn siden guttedagene, Robert Erlandsen, en sentral medarbeider i Kristent Fellesskap (Bergen), ringte for noen dager siden og fortalte at han fulgte bloggen med interesse. Robert forklarte at de var i ferd med å fordøye møtene med Wolfgang Simson i sommer, og at den prosessen ville ta noe tid.

Så fikk jeg denne hilsenen i en epost fra en trofast leser:

... Ser du skal grunne på om du er "ekskluderende, hovmodig og belærende"(!) Vit da det er noen (antakelig mange) som synes at det du skriver er noe av det mest frigjørende, "gledesbringende" og oppbyggelige vi har lest på lenge... Og personlig er jeg glad for at du avdekker autoritære systemer. ...

Så fortsatte han med å beskrive de problemer en autoritær menighet hadde påført ham.

Men det betyr ikke at jeg ikke tar kritikk alvorlig. Jeg ser på den som verdifull.

Idag fikk jeg en telefon fra pastor Kjell Haltorp, - her et utdrag:

- Å, unnskyld, jeg har ringt feil! Men har du slutta i Filadelfia?
- Ja, nå driver jeg med husmenighet.
- Ja, det innså jeg for ti år siden. Men de må ikke være knyttet til tradisjonelle menigheter. De må være frie! Vi kommer til å få tusener av slike!

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

mandag, august 21, 2006

Gi akt på læren!

Dscf0375
Dåp i Oslofjorden
Foto: Ukjent

Kjell Sørsdal i Timeout døper i Oslofjorden denne sommeren.

Jeg tror bibelske verdier skaper dynamikk i et fellesskap. For eksempel tror jeg tjenerskap skaper større dynamikk enn lederskap, og gjensidig underordning skaper større dynamikk enn hierarki.

I tillegg tror jeg at disse verdiene åpner for Den Hellige Ånds ledelse i den enkelte troende, mer enn når man fokuser på et lederskap. På denne bloggen har vi over tid diskuttert verdier, - en liste over dem er å finne øverst til høyre. Linkene gir en oversikt over hvilke poster som har omtalt de ulike verdiene.

Ett år før jeg sluttet i min stilling i Filadelfia (Oslo) fikk jeg være med å starte et fellesskap som tok på seg å drive en samtalecafé én kveld i uka, og vi kalte arbeidet for Timeout. Vi var 3-4 medarbeidere da vi startet, og ikke særlig fler da jeg sluttet. Vi hadde i løpet av en kveld 5-10 gjester da jeg startet, og ikke særlig fler da jeg sluttet.

Kaféen var åpen fra kl. 16-20 og etter det hadde medarbeiderne pluss de gjester som ønsket det, åndelig fellesskap. (Nå er kafétiden kortet ned). I løpet av det året jeg var med, fikk vi lagt et verdimessig grunnlag og samtale om våre drømmer for fellesskapet og caféen.

Vi ønsket at mennesker skulle komme til tro på Jesus og bli med i fellesskapet, prioritere de svakeste i samfunnet, integrasjon med innvandrere, kulturelle innslag, etc. Vi drømte også om bofellesskap.

Idag er alt dette og mer til gått i oppfyllelse. Caféen betjener 60-100 gjester og har åpen flere dager i uken. Mange av gjestene har store sosiale og psykiske problemer. Det åndelige fellesskapet teller over 30 personer, pastor Thomas fra Ghana er med som frivillig medarbeider på linje med de andre og deltar i en engelskspråklig gruppe, kaféen representerer Filadelfia i forhold til fengselsmyndighetene, det er live musikk og det er en gruppe mennesker som har en særskilt bønnetjeneste mens samtalecaféen er åpen. Og ikke minst: Mennesker kommer til tro på Herren, blir døpt og får sine liv forvandlet.

I den siste rapporten jeg fikk fra arbeidet, fikk jeg vite at enda en drøm var i ferd med å gå i oppfyllelse: Noe jeg har kalt "kloster". Mennesker som kjøper hus sammen for å tjene Jesus. To medarbeidere i Timeout gjør nå det, og setter av rom til å betjene mennesker som av ulike grunner behøver spesiell omsorg over en tid. De to medarbeiderne har hver sin boenhet i huset.

Nå når "alle" drømmer er gått i oppfyllelse, fikk vi en ny drøm: Å sende mennesker til andre steder. I Sandefjord, for eksempel, behøver vi hjelp i husmenigheten. Drømmen er at Timeout "sender" medarbeidere som bosetter seg her, tar arbeid og tjener Herren. Eller andre steder. Når et fellesskap kommer til et visst punkt i sin utvikling, vil den Hellig Ånd begynne å kalle utsendinger.

Jeg har tidligere kalt Timeout for Apostlenes Gjerninger II. Når jeg ser hengivenheten til medarbeiderne og dynamikken i arbeidet, gir det assosiasjoner til Apostlenes Gjerninger.

Utfordringen for Timeout, som for alt åndelig arbeid som over tid opplever framgang og vekst, er å kontinuerlig fornye verdigrunnlaget, eller som Paulus sier "gi akt på læren".

For andre poster som omhandler Timeout, klikk her.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

Pyramidereligionen

Jeg har i det siste postet mye om Kristent Fellesskap og Erling Thu, som er en av grunnleggerne av denne menigheten og Kristent Nettverk, som er et nettverk av ca. 20 menigheter landet over.

En av grunnene til at Kristent Fellesskap får oppmerksomhet fra min side er at Kristent Fellesskap har husmenighet i sine røtter og at de i sommer kalte den internasjonalt fremste husmenighetstalsmannen Wolfgang Simson.

I en kommentar nylig gir Tore Lende meg enda en grunn, - et dikt av Erling, som jeg ønsker å gjengi her:

Maktkampen i pyramidane går på livet laust.
Hatet rår, makta rår, toppane rår,
klatrarane rår, utnyttarne rår, maktmenneska rår,
dei andre døyr utan draumar
utslitne verdilause trælar
Pyramidestrukturen er er uendra
kven det er som sit på makta

Maktkampen har ingen ende i pyramidane
Mennene på toppen kjem og går
tek makt, får makt, mister makt
trældommen er alltid den same.
I huset til far min er det ingen maktkamp,
det er inga makt å slåst om,
far er einaste far
alle er brør på same golv

Maktsamfunnet hindrar folk i å ta vare på eigne saker
avgjera eigne gjerningar,
tryggja eigen tryggleik,
men overlet den til sterke styrarar.

Fridom kan ingen gje oss,
men pyramidane kan røva han.
Fridom må vi vilja og ta med makt

Fri kan berre den vera som bur
i huset med frie menn

Trygg kan berre den vera
som har kome heim
som bur mellom brør

Pyramidereligionen er ein hard herre å tena
Pyramidane strir mot all sanning og ekte kjærleik

Da jeg leste dette, tenkte jeg at denne forfatteren tenker jo som meg, og bruker samme ord som meg. Hjertet gjorde et hopp da jeg så at forfatteren var Erling Thu. Diktet ble utgitt i 1989.

Jeg kan se en klar linje mellom den Erling Thu jeg kjente fra Jesusvekkelsen på begynnelsen av 70-tallet og til forfatteren av dette diktet fra 1989. Men jeg har problemer med å se linjene fra dette diktet og til artikkelen Grunnleggjande kristne verdier som jeg siterer fra i posten Hierarki er en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap.

Diktet inneholder mye av det tankegods som idag preger deler av den internasjonale husmenighetsbevegelsen, som altså for en viss del har linjer tilbake til Jesusvekkelsen.

Jeg liker diktet veldig godt!


Share/Save/Bookmark

torsdag, august 17, 2006

Hierarki er en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap

CRW_3965
Modent korn
Foto: Are Karlsen

Er de ikke-hierarkiske strømningene over kristenheten en forberedelse til stor innhøstning?

I en tidligere post stilte jeg følgende spørsmål: Er hierarki en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap? Jeg ser nå ingen grunn til å sette spørsmåltegn ved en slik påstand.

Like lite som jeg vil sette spørsmålstegn ved en slik påstand om en hvilken som helst tradisjonell menighet eller kirkesamfunn.

Kristent Fellesskap står prinsippielt sett ikke i noen særstilling med tanke på hierarki.

Mange kristne lurer på hva dette maset om hierarki går ut på. Vi mennesker er tilpasset hierarkier på nesten alle livets områder. Det er kun på ett område de fleste av oss ikke vil vite av hierarki: Blant våre venner! En gradering av personer i en venneflokk, betyr som regel at vennskapet går i oppløsning.

Bibelen er full av utsagn om at det ikke skal være noen gradering blant Jesu´ disipler. Faktisk er Bibelen så radikal på dette området, at vi har vanskelig for å forholde oss til det.

Vekkelseskristendommen har hatt sterke anti-hierarkiske innslag, med vektlegging på det almenne prestedømme. Vennesamfunnet er et begrep som hører til de rotnorske bedehusmiljøene.

Graderingen, hierarkiet, har ført til at fellesskapet i våre menigheter er gått i oppløsning til fordel for virksomheten, foretaket.

Erling Thu hadde en omfattende undervisning i tidskriftet Folk utgitt av Kristent Fellesskap i 2005, altså for ett år siden. Sjur Jansen gjorde oss oppmerksom på denne undervisningen i en kommentar til min post Ledelsesstrukturen i Kristent Fellesskap. Noen sitater:

Å retta seg etter Guds gode ordningar i familie, forsamling og samfunn er viktig når Jesus er Herre. Då er underordning og lydnad noko verdifullt vi vil fremja i samsvar med Guds vilje.
(...)
Vi har sett at autoritet har sitt opphav i fellesskapet i Den Treeinige Gud. Leiaransvar i det kristne fellesskapet kviler på Guds kall og utrustning og tryggast i eit fellesskap. Det er trygt og godt å underordna seg leiarar som under Gud sjølv.
(...)
Leiaransvaret i det kristne fellesskapet ligg hjå ei samling av eldste som er utrusta av Den Heilage Ande og er innsett av apostlar.
(...)
Mannen er hovud og frelsar for familien ...

"Apostelen" Keri Jones, som er øverste leder for det internasjonale nettverket KF er en del av, har også uttalt seg på en måte som forsterker det åndelige hierarkiet i en menighet:

Leadership involves crossing the will of others. If that never happens one is not a leader. Sitatet er gjengitt i beundring på en av hans medarbeideres blogg i posten Gems From Keri Jones.

Jeg hørte personlig Keri Jones tale over dette temaet på et møte i Kristent Fellesskap: "Du går ikke trygg noe sted dersom du er ulydig mot Guds budskap uttalt gjennom et menneskes munn". Det ble ikke sagt et ord om vår plikt til å prøve det som sies, hvilket vel ikke er nødvendig dersom vi skal underordne oss under våre ledere som under Gud selv.

Hierarki er en nøkkelverdi i alle tradisjonelle menigheter og kirkesamfunn. En liten test på om det virkelig er slik, får man dersom en forsøker å fjerne det. Da vil du få oppleve hvor sentral denne verdien er.

Du tar feil dersom du tror at det kun er denne bloggen som er opptatt av dette. Dette er for tiden det fremste reformatoriske spørsmålet internasjonalt. Jeg tror det er en oppvåkning som den Hellige Ånd står bak, godt hjulpet av postmodernismen og nye sosiologiske strukturer på grunn av ny teknologi som for eksempel internett. Det er ikke det etablerte kirkelige lederskapet som kjører dette spørsmålet. Det er legfolket, - det myndige legfolket som er i ferd med å våkne igjen.

Jeg tror hva Den Hellige Ånd gjør, er å forberede Jesu´menighet til den siste store innhøstningen. Han fjerner det som binder de troende til kirkebenken og som hindrer Åndens dynamikk i den enkeltes liv og i det kristne fellesskapet.


Share/Save/Bookmark

tirsdag, august 15, 2006

Ledelsesstrukturen i Kristent Fellesskap

Keri Jones
Keri Jones
Foto: Kristent
Fellesskap

Kontrollerer "apostelen" Keri Jones personlig det internasjonale nettverket Ministries Without Borders som Kristent Fellesskap er en del av?

Jeg har forsøkt å finne ut av Kristent Fellesskaps ledelsesstruktur ved å lese deres egne nettsteder, internasjonale nettsteder og diverse norske og internasjonale blogger.

Tjenestegavene apostler og profeter har en særstilling i KF. Det bygger de på en spesiell tolkning (og ordlyd?) av Paulus i Efeserbrevet kapitell 2,20:

Derfor heter det også i Bibelen at menigheten er bygget på apostler og profeters grunnvoll. Se KFs hjemmeside.

samme sted kan vi lese at idag har menigheten to apostler, Keri Jones, som bor i England og Noralv Askeland. De kalles også for et apostolisk team.

Erling Thu sier på en av sine blogger: I am so grateful to God to be able to work with apostles like Keri Jones and Noralv Askeland.

Til bloggen marc´s messages uttaler Erling at det finnes to nivåer av apostler og profeter, nemlig grunnlegger-apostler og grunnlegger-profeter. Og så finnes det mer vanlige apostler og profeter.

Men det finnes flere nivåer i lederskapet i Bergen:

Menigheten ledes av eldste med en ledende eldste i spissen, som også er pastor.

Det står ingenting på nettet om hvordan disse eldste velges, men jeg antar at de utpekes av apostlene.

I tillegg har de eldste i menigheten et lederteam rundt seg som er med og bærer ansvar på mange ulike plan, både når det gjelder praktisk organisering og tilsyn med mennesker. Se KFs hjemmeside.

Lederteamet antar jeg utpekes av de eldste eller apostlene.

KF driver misjonsarbeid i India og Filipinene gjennom stiftelsen Help International Norway.

Noralv Askeland og Erling Thu leder et nettverk av menigheter i Norge kalt Kristent Nettverk.

Kristent Nettverks hjemmeside kan vi lese:

Kristent Nettverk er det apostoliske arbeidet som Noralv Askeland og Erling Thu startet ... Noralv Askeland har en tydelig og klar apostolisk funksjon. Tett sammen med ham er Erling Thu, som i mange år har hatt en anerkjent profetisk tjeneste, og som bl.a. er kjent for solid bibelsk undervisning og som forfatter av mange bøker.

Der kan vi også lese dette om Noralv Askeland: Noralv har også et apostolisk tilsyn med menigheter i Tromsø, på Sortland, i Skien, på Sotra utenfor Bergen, på Bømlo, i Stokke, Råde, Norhordland, på Osterøy og Karmøy, samt i flere andre arbeider under etablering. Se Kristent Nettverks hjemmeside.

Noralv Askeland og Erling Thu står tilsluttet et internasjonalt nettverk, omtalt som et internasjonalt apostolisk arbeid, som heter Ministries Without Borders.

Ministries Without Borders omfatter 70 menigheter verden over, inklusive Norge, Storbrittannia, USA and Canada.

Ett engelsk nettsted viser kart med dette antallet menigheter:

18 menigheter i England, 13 i Norge, 6 i USA, 4 i Canada, 2 i India, 2 i Filipinene, 1 i Sør-Afrika.

Keri Jones er apostel over de engelske menighetene. En av dem sier på sin hjemmeside:

Keri has been involved with Kings Church since it’s founding in 1987 and continues to bring wisdom and direction.

Ministries Without Borders ble i mai i år søkt registrert som varemerke hos de engelske patentmyndighetene. Keri Jones står oppført som eier av varemerket. Se hjemmesiden til de engelske patentmyndighetene.

Betyr det at Keri Jones er den som kontrollerer det internasjonale nettverket som Noralv Askeland og Erling Thu, og dermed KF, er en del av?

Ministries Without Borders formidler bl.a undervisning og trening av ledere og menigheter på alle kontinent, hjelpearbeid for fattige, hjelp til utdannning etc., sier hjemmesiden til Kristent Nettverk.

Hvert år reiser Erling Thu og hans kone, Solveig, en til to måneder til India hvor de jobber tett sammen med andre apostoliske arbeider i landet. Gjennom Erling og Solveig vil Kristent Nettverk betjene menigheter i India med undervisning og økonomisk hjelp, som underhold av evangelister, drift av bibelskoler og nødhjelpsarbeid. I samarbeid med lokale ledere ... vil Erling og Solveig berøre om lag 400 til 500 menigheter med opp mot 40.000 kristne totalt!

Det ser ut som om Noralv Askeland og hans kone spiller en lignende rolle overfor et tilsvarende misjonsarbeid på Filipinene, ifølge hjemmesiden til Kristent Fellesskap i Trondheim.

Referanser:

Hjemmesiden Kristent Fellesskap
Bloggen Erling Thu
Hjemmesiden Help International Norway
Hjemmesiden Kristent Nettverk
Hjemmesiden King´s Church York
Hjemmesiden til de engelske patentmyndighetene
Bloggen marc´s messages
Hjemmesiden Kristent Felleskap Trondheim
Hjemmesiden Ministries Without Borders
Kartside Ministries Without Borders


Share/Save/Bookmark

søndag, august 13, 2006

Husmenigheten Preståsen, Sandefjord: Dynamikk og progresjon

Crw 3679
Husmenigheten Preståsen, Sandefjord
Foto: Are Karlsen

Dette ser kanskje ikke ut som en dynamisk menighet, men her finnes det både dynamikk og progresjon.

Vi har hatt regelmessige samlinger hver uke i hele sommer. Samlingene oppleves som viktige for oss, og vi opplever både dynamikk i gruppa og progresjon i våre liv.

Eksempel på dynamikk: Thom sa: - Kan du ha et Ord neste gang, Are?

Vi "innviet" hjemmet til Irene i Preståsen under siste samling. Det betyr at vår lille husmenighet allerede har innviet 4 gudshus! Det er bare Statskirken i Sandefjord som har flere gudshus enn oss!


Share/Save/Bookmark

Markens grøde

CRW_3832
Grønnsakhagen i Grasdalen
Foto: Are Karlsen

Noen få bønneplanter ...

Jeg opparbeidet jorden, jeg sådde, jeg luket og i går: Jeg kunne høste bønner!

Nå gjenstår det å begynne å like dem.

Er det noen som har gode tips om hvordan tilberede bønner så de smaker godt?

I går prøvde jeg å grille de sammen med koteletter. Vel, ...


CRW_3833
Bønner
Foto: Are Karlsen

... ga en svær haug med store, flotte bønner.Share/Save/Bookmark

Høsten handler om hus

Jeg var en tur på Grasdalen i natt - alene. Jeg våknet midt på natten og fikk ikke sove igjen. Sukket til Herren om ledelse og klarhet i det som opptar meg: Menighet.

Så var det som om den Hellige Ånd sa: "Herren har talt!" Jeg fikk fred, og følte trang til å lese i Bibelen. Det var Lukas 10 som stod for tur:

Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans ... Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: 'Fred være med dette hjemmet!' ... Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere! Evangeliet etter Lukas kapittel 10.

Plutselig innså jeg at også Jesus taler om at strategien under innhøstningen handler om folks hjem. En at de mest åpenbare sammenhenger mellom den strategi Jesus lærte disiplene og det som skjer blant de første kristne, har gått meg hus forbi.

Paulus snakker om å bekjempe tankebygninger. Åndelig fornyelse handler ofte om det. Salige Luther og hans reformasjon er et godt eksempel.

Den hellinstiske dualismen kom inn som en tåkebank over kirken på et nokså tidlig stadium av dens historie. De, etter min mening, oppskrytte kirkefedrene bidro til det.

Og fortrengte den hebraiske, dynamiske helhetstenkningen som preger Bibelen.

En av konsekvensene av dualismen, er institusjonalismen (?), jeg mener troen på institusjoner. Jeg tenker at institusjonalismen fortrenger den Hellige Ånd, eller troen på institusjoner fortrenger troen på den Hellige Ånd. Med institusjoner mener jeg også foretakskirken.

Den opprinnelige bibelske tanken er at troens arena er hverdagslivet og hjemmet. Den tanken trues for eksempel av våre kirker, det vil si kirkebygninger.

Når Jesus sender ut de 70, ber han dem om å forholde seg til folks hjem. Tanken på å snekre troen inn i spesielle bygninger, finner vi ikke spor av i Det Nye Testamente. Fordi det var helt unaturlig for den bibelske, dynamiske helhetstenkningen om livet og troen.

Problemet med å la menighetens basis være hjemmene, er at det fungerer dårlig sammen med en hierarkisk struktur. Det er så vanskelig å kontrollere og ha oversikt over hva folk gjør i sine hjem. Kontrollen må overlates til den Hellige Ånd. Men allerede etter 3-400 år var troen på den Hellige Ånd så svekket at Kirken forbød det som Jesus knesatte som et prinsipp, nemlig husmenigheter, - det å bruke hjemmet til evangeliets utbredelse.

Jesus sier at innhøstningen handler om hus, om folks hjem. Tore Lende sier i sin artikkel Jesu ledelsesproklamasjon at det å gjøre folk til Jesu lærlinger/disipler ... skjer ved at vi lever sammen i enkle fungerende fellesskap."

Jeg er utrolig spent på hvordan Den Hellige Ånd skal lede innhøstningen som ligger framfor oss.

Men én ting er sikkert: Det kommer til å handle om våre hjem.


Share/Save/Bookmark

fredag, august 11, 2006

Hva skal en tjener bruke autoritet til?

CRW_1806
Barnet
Foto: Are Karlsen

Uten at dere blir som et barn, skal dere ingenlunde komme inn i Himlenes Rike.

Min omtale av Erling Thu vakte reaksjoner.

For et par dager siden postet Erling et dikt han selv har skrevet, som gir uttrykk for at han er blitt hånet og spottet.

Han sier ikke at diktet er relatert til min post om han og hierarkiene i Kristent Fellesskap. Men dersom jeg har såret Erlings følelser, er jeg oppriktig lei meg for det.

Erling har over en lengre tid skrevet om profeten Samuel på sin blogg. I en av de siste postene sier han noe om posisjon og autoritet:

Profeten og sjåaren Samuel la frivillig ned si leiande teneste blant folket då han sette inn Saul i hans embete som konge og styrar over folket, men innflytelsen hans varte ved og han utøvde autoritet frå Gud når han kjende seg driven til det, ikkje i kraft av ei stilling eller ein tittel, men på grunn av karakter og liv!

Erling bruker begreper som autoritet, utøve autoritet og autoritet fra Gud. Fra trosbevegelsen kjenner vi begrepet ta autoritet.

Dette er ikke Bibelsk terminologi. Når slike begreper i tillegg knyttes til posisjoner i et hierarki, så representerer de en voldsom makt.

Kan vi mennesker ha autoritet fra Gud? I det Nye Testamente er alles deltagelse og det at vi oppfordres til å prøve alt, noe som reduserer enkeltmenneskers autoritet.

Jeg tror vi må være forsiktig med å hente forbilder fra det Gamle Testamente dersom vi ikke samtidig lar de modereres av det Nye Testamente.

Jesus sa: Dere har hørt det er sagt til de gamle, men jeg sier dere ...

I sin siste post sier Erling blant annet dette:

Det finst to slags autoritet. Den første er den som må haldast oppe med makt og den andre er den kjem av karakter og usjølvisk teneste ... Den andre kjem av seg sjølv til dei fattige i ånda, dei audmjuke og reine av hjarta.

Jeg er enig med Erling i at den kristnes autoritet har sin basis i tjenerskap og ikke i makt eller organisatorisk posisjon.

Men det underlige er at ordet autoritet aldri brukes i Bibelen, verken i Det Nye eller Det Gamle Testamentet. Synonymet myndighet brukes under 10 ganger på en relevant måte. Til sammenligning brukes ordet tjener i ulike valører hundrevis av ganger.

Det betyr at vi kan glemme autoriteten. Autoritet er ikke noe som ligger i tjenerens bevissthet. Det er mulig tjeneren har det, men han vet det ikke. Og han bryr seg heller ikke om det.

Og forresten, hva skal en tjener bruke autoritet til?

Det bemerkelsesverdige er at i det tradisjonelle kirkeparadigmet så florerer det en terminologi som er fremmed for Bibelen. En del av dette framstilles som om det skulle dreie seg om en slags fornyelse. Begrepene autoritet og lederskap hører til denne kategorien.

Disse begrepene representerer ingen fornyelse. I stedet dreier de seg om en avkortning av radikaliteten i Bibelens budskap.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

torsdag, august 10, 2006

Dagens foto: Markene står alt hvite mot høst.


Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Evangeliet etter Markus kapittel 9,37-38

Menighet handler om å gi den Hellige Ånd mulighet til å rekruttere høstarbeidere. Det er når den Hellige Ånd har lederskapet i menigheten, at dette rekrutteringsarbeidet fungerer best.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

... og alderdommens lykke

Min mamma og pappa, Lillemor og Ingvald, feiret 53 års bryllupsdag 8. august, sammen med barn og barnebarn.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

tirsdag, august 08, 2006

Dagens foto: Ungdommens lykke

May Lene og Jengo danser i et bryllup de er gjester i. May Lene er vår datter. Jengo er hennes samboer. May Lene lærte Jengo å kjenne mens hun gikk på Kensington Temple Bible College i London for 6 år siden. Idag bor de i Edinburgh, hvor May Lene arbeider og studerer psykologi. Jengo arbeider på Mark & Spencer.

Jengo er opprinnelig fra Sierra Leone, hvor hans farfar Dr Siaka Stevens var president for en del år siden. Jengos far er også politisk aktiv og på grunn av vanskeligheter i Sierra Leone flyttet Jengos mor med sine barn til London for 13 år siden. De har liten kontakt med hjemlandet og lever et enkelt liv i England.

May Lene har et globalt sosialt nettverk. Med studier både i USA, Uganda og England og bistands- og misjonsarbeid i Uganda og Fillipinene, har hun nære venner på flere kontinenter.


Share/Save/Bookmark

mandag, august 07, 2006

Er hierarki en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap?

Er hierarki en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap?

Og hvorfor er jeg så opptatt av Kristent Fellesskap?

Fordi to personer som betydde mye for meg i min pure ungdom ble borte i Kristent Fellesskaps sekteriske labyrint, slik jeg opplever det.

Blant dem er Erling Thu. Erling var min ungdoms superradikale leder. Han gikk rundt i gatene med saueskinnspels og proklamerte for all verden sine visjoner og Guds ambisjoner. Selv for meg var han litt for radikal - nesten litt skremmende med sitt skarpe blikk.

Erling av idag er en person som holder kortene tett til brystet. Han blogger og kommenterer litt på andres blogger, men han er ikke helt tilpass i det åpne lende som internett er. Når han blogger preker han, i likhet med mange andre forkynnere som gjør det samme.

Dialogen er han tvunget til å føre i de lukkede rom. Fordi jeg tror Erling er bundet på hender og føtter av hierarkiet i Kristent Fellesskap. Han kan ikke lenger proklamere sine visjoner på gatene.

Erling sørger for at Wolfgang Simson kommer til Kristent Fellesskaps sommerstevne. I håp om at Kristent Fellesskap skal vende tilbake til sine røtter som en husmenighetsbevegelse.

Men sjansene for at Kristent Fellesskap skal utvkle seg til en megakirke er mye større enn at man skal vende tilbake til husmenighet. Fordi husmenighetstanken har aldri vært blant de førende verdier i Kristent Fellesskap.

Hierarki har vært nøkkelverdien. Og hierarkiet fortrenger alltid husmenighetene. Det gjorde det i år 312 da keiser Konstatin gjorde kristendommen til offisiell religion med en hierarkisk struktur. Ikke lenge etter ble husmenigheter forbudt. Idag finnes heller ikke husmenigheter i Kristent Fellesskap. Hierarkiet dreper alltid husmenighetene.

Det som eventuelt finnes er statiske cellegrupper uten dynamikk som i mange andre foretakskirker.

Flere av mine venner blant husmenighetsfolket sier at Erling Thu hører til blant oss. Jeg tror også det. Kanskje vi igjen får se Erling i fri dressur i saueskinnspelsen, ikke bundet av annet enn det profetiske oppdraget Herren har gitt ham.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

fredag, august 04, 2006

Dagens foto: Det var trikken som fór forbi


Share/Save/Bookmark

Om meg

CRW_3542
Menighet
Foto: Are Karlsen

Dette er min menighet.

Å blogge er noe som passer meg som hånd i handske.

Jeg har alltid vært opptatt av media. I ungdommen var tilgangen på media begrenset. Som barn leste jeg pappas Aftenposten liggende på gulvet. Og hørte på radio. Så oppdaget jeg bøkenes verden. Og magasiner. Etterhvert kom TV. Og jeg tilbrakte svært ofte timer på biblioteket.

Så kom internett med meldingstavler eller BBS som det hette. Og så for 10-12 år siden web-en, world wide web, www.

Tilgangen på nyheter og informasjon fra alle interesseområder var med ett enorm, - og gratis. Bortsett fra tellerskrittene, da, som kostet litt.

Mitt sterkeste engasjement i livet har alltid vært menighet. Og så har jeg helt fra ungdommen av hatt egalistiske idealer. Sikkert fra min oppdragelse. Og kanskje på grunn av strømningene fra ungdomsopprøret fra 1968 og framover. Og ikke motarbeidet av min barndoms pinsemenighet og vitnemøter med bred deltakelse.

Så Jesusvekkelse, evangelisering, kirkevekst og diakonalt-evangeliserende arbeid. Hvordan nå ut, hvordan vokse? har vært mitt fokus. Blant mine nærmeste venner har jeg hatt mange pastorer og forkynnere, og min 3-årige teologiske utdannelse og min 5-årige ansettelse i menighet ga meg verdifull innsikt.

Og hele tiden har tanker om hvor veien burde gå både for egen og menighetens del vært klare, noe jeg også fikk anledning til å gi uttrykk for på ulike måter. Jeg innså også at mine egne verdier ikke alltid var overensstemmende med de rådende holdninger. Men troen på min egen evne til å øve innflytelse var urokkelig.

For 3-4 år siden kom oppgjørets time. Hvor er vi på vei? Jeg begynte å analysere verdiene som lå bak våre virksomhetsformer og holdninger. Min konklusjon ble at utviklingen går i stikk motsatt retning av de verdier jeg står for og at jeg etter mange års innsats ikke kunne se at jeg hadde vært i stand til å påvirke utviklingen.

Det ble tid for oppbrudd. Og ny innsikt. Husmenighet!

Og nye muligheter for å meddele seg og øve påvirkning åpenbarte seg. Blogg!

Min interesse for media (les internett), og en alltid tilstedeværende trang til å meddele seg, førte til Are Karlsens blog. (Min nye omgang med fotodilla for et par år siden hører også med til bildet).

Her er vi nå. Oppbruddet er et faktum. Jeg har forlatt den religiøse eliten i de lukkede rom og henvender meg åpent og ivrig til alle som vil høre.

Og holder selskap med 3-4 narkomane, i noe jeg tillater meg å kalle en husmenighet.

Jeg er en lykkelig mann. Gud er god og den Hellige Ånd er virksom.

(Dette skriver jeg en lummer sommernatt fra Oslo i leiligheten til min sønn Hans Martin og hans Sara, som jeg og Oddbjørg låner i helga. I morgen skal vi hjelpe til med å pusse opp den nye leiligheten til min datter Ann Beate og hennes Marius. I slutten av måneden reiser vi til London og Edinburgh for å besøke min datter May Lene og hennes Jengo. Vi er en lykkelig familie.)

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Solnedgang i bakgården


Share/Save/Bookmark

tirsdag, august 01, 2006

Snart er vi populære

Om ikke altfor lenge er husmenighet på alles lepper. Særlig på de kirkelige opinionsdannernes, (les: makthavernes) lepper. Fenomenet begynner å nå en kritisk masse i USA og talsmenn for husmenigheter blir nå kalt som talere i tradisjonelle menigheter og konferanser. Og de store gutta som Rick Warren har kastet seg på toget.

Men det avgjørende spørsmålet er ikke hvor man samles, men hvordan man samles. Å samles i hjemmene i frihet og uavhengighet fra presteskap og kirkelig hierarki, er en tanke som jeg tror vil danne et vannskille i kirkehistorien.

Det er forsåvidt ikke noe nytt, det har vært vanlig i brennende vekkelsestider. Ulykken har vært at man ikke har sett verdien i denne friheten eller har sett hvilken vekt Skriften legger på dette. Derfor har de kristne uten motstand lagt seg under fangeåket.

Husmenighet kommer til å bli populært. Men å hevde tjenerskap på bekostning av lederskap og gjensidig underordning framfor hierarki, kommer ikke til å bli godtatt av det gode selskap. Og det gode selskap kommer etterhvert til å få gode motargumenter. Om ikke lenge er jeg redd de første skandalene kommer blant husmenighetsfolket. Kanskje menigheter av typen vår "kriminelle" husmenighet vil vokse "utenfor kontroll" og gjøre det enkelt å fokusere på stygge ting.

Husmenigheter uten tradisjonelt lederskap vil sannsynligvis oppleve splittelser og bitterhet. Det kommer muligens ikke til å bli vanskelig å finne sterke eksempler på hvor galt det kan gå.

Håpet og bønnen må være at det dannes sunne, inkluderende og ekspanderende miljøer som bringer velsignelse, kjærlighet og fred til en mengde mennesker i vårt land. Og at de nye ikke-hierarkiske husmenighetene skaper ydmyke, frie og frimodige troende.

Medgangen kommer tilsynelatende til å bli stor. Men motstanden i kjernespørsmålene kommer likevel til å bli vedvarende. Og det er disse spørsmålene omkring maktstrukturer og det kirkelige paradigme som på sikt vil være avgjørende for Kirkens livskraft og vitalitet. Husmenigheter tilpasset de rådende strukturer tror jeg ikke vil ha større vekstkraft enn dagens cellegrupper.

Dersom du ønsker å følge med på en tilsvarende vinkling fra USA, les kommentarene til artikkelen Jim Rutz Crunches Numbers on House Church Involvement i HouseChurchBlog.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

Dagens foto: Ferjen


Share/Save/Bookmark