fredag, april 10, 2009

- Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne!

... de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger. Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne! Ef. 4:20.

Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne, har vært en setning jeg i denne sammenhengen ikke riktig har forstått. Hva så?, liksom. Selvfølgelig har vi ikke lært Kristus å kjenne som en som driver med umoral. Så hvorfor blande Kristus inn i denne sammenhengen?

Nå ser jeg at dette er en av nøklene til å forstå Paulus. Jeg skal prøve å forklare.

Vi kontrasterer som regel synd opp mot budene. Men Paulus kontrasterer de kristnes synd opp mot Kristus. Likeså er Paulus formaninger til de kristne ikke forankret i loven, men i Kristus. (Fil 2:5; Ef. 5:25)

Fordi loven er avskaffet for oss kristne (Ef. 2:15), i stedet har vi fått Kristus som vår nye målestokk. Loven, sier Paulus, var et skyggebilde av Kristus, men nå har vi ikke lenger bare skyggebildet å forholde oss til, vi har selve kroppen, som er Jesus. (Kol 2:16,17)

Derfor behøver ikke den kristne å forholde seg til den gammeltestamentlige loven, - han skal i stedet lære Kristus å kjenne. Og følge Ham. Betyr det en lavere standard? (Mt. 5:27,28)

Nei, det betyr en anderledes standard, en standard i en ny dimensjon.

Fordi Kristi Ånd bor i oss. (1 Kor. 6:12-20)

Det er oppstått en enhet mellom oss og Kristus som har forvandlet våre liv. Vi er født på nytt og vi lever som nye mennesker et nytt liv.

Derfor når vi synder vil Ånden si: - Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne!

Paulus sier et annet sted: - Lev et liv som er verdig det kallet dere har fått! Hvilket kall? Kallet til å følge Kristus! (Ef. 4:1)

Paulus var fortvilet over kristne som holdt seg til loven, - i stedet malte han Kristus for deres øyne. (Gal. 3:1)

Paulus: - Jeg ville ikke vite noe annet blant dere enn Kristus og ham korsfestet! (1. Kor. 2:2)

Slik vi har lært Kristus å kjenne.

God påske!


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Ruben sa...

Veldig sant!

Dette med skyggebilder og virkelighet er noe som kaster lys over mange slike "knuter" i Bibelen!

Det er mange bibelvers vi raskt kan tolke på en lovisk måte, men som raskt viser seg å få en annen mening når man har sett forskjellen på skyggebilder og virkelighet.

Anonym sa...

En fantastisk fin betraktning, takk for gode ord. Ja, han er visselig oppstanden! Hilsen Helge Terje

Anonym sa...

Det ligger mycket i detta. Jag tycker dock att Jesus är uppfyllelsen av Mose lag, inte en ersättning. Jesus ger oss genom sin undervisning och exempel lagens rättmätiga uttolkning. Så uppfattar jag i alla fall bergspredikan.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Peter sa...

Halleluja, du har skjønt det ;-) Hva skal vi med loven når vi har Kristus?

Per Søetorp sa...

Takk Are for en meget sterk sannhet, enkelt fremstilt og med lett forståelige ord!
Vi trenger flere slike injeksjoner til å motvirke "kristen" fariseisme og loviskhet som så feilaktig påberoper seg autoritet over menneskers liv.
Guds Ord er jo ikke "bokstaven" i boka, men "ånden" som gjør levende!
Blessings Per