søndag, mars 14, 2010

Er det lurt av Lederskolen å kjempe for hierarki i menighetene?

I siste nummer av Lederskap, et tidsskrift utgitt av Korsets Seier i samarbeid med Lederskolen, tas det et skarpt oppgjør med "flate strukturer" samtidig som det argumenteres sterkt for behovet av hierarki i menighetene.

Det tas også et oppgjør med forståelsen av begrepet "tjenende lederskap". Den som tror at en tjenende leder skal være en tjener, tar feil. En tjenende leder må kjenne sin plass i hierarkiet og ta ansvaret for at folk er "glade og sunne" i den hensikt at lederen skal slippe å gjøre alt selv, (ledere som ikke får dette til har syke etterfølgere, sies det), samt arbeide for at folk blir visere og mer selvstendige og til slutt selv blir ledere. Alt dreier seg om lederrollen og livet innenfor institusjonens (menighetens) fire vegger. Som eksempel brukes oppgaven å slukke lysene og låse kirken for kvelden. Det er en oppgave selv en tjenende leder bør være spart for, ifølge bladet.

Her synes jeg Lederskap og Lederskolen skyter seg selv stygt i foten. For det første er det nokså umusikalsk å snakke positivt om hierarki i vår kultur. I forretnings- og organisasjonslivet har man i lang tid vært opptatt av å fremme flate strukturer. Hierarkiet sees mer på som et nødvendig onde og er noe man ikke ønsker å framheve.

For det andre har de aller fleste kristne miljøer i Norge ikke-hierarkiske verdier i sine røtter, selv om disse røttene begynner å bli litt skrøpelige. Det er en grunn til at mange autoritære ledere får problemer i norske menigheter. Tanken om det allmenne prestedømmet er ikke helt glemt.

For det tredje lever vi i en tid da folk oppdras til gjensidighet og delaktighet, både i skoleverket og gjennom de muligheter som teknologien gir oss. Den institusjonelle eliten har ikke lenger monopol på å bruke massemedia, hvem som helst med en datamaskin kan i prinsippet nå ut til hele verden med sitt budskap. Det bygges nettverk mennesker i mellom på en måte som historien aldri har sett - og alt med flate strukturer.

For det fjerde er det teologisk uholdbart å framheve pastorens rolle slik Lederskolen gjør. Bibelen er tjokk full av oppfordringer til flate strukturer og gjensidighet: Jesus: ... dere skal ikke la noen kalle dere 'rabbi', for én er deres mester, og dere er alle søsken ... Den største blant dere skal være deres tjener. Paulus: Underordne dere under hverandre, for å nevne et par av dem.

For det femte: Det er tydelig at temaene hierarki kontra ikke-hierarki, lederskap kontra tjenerskap og struktur kontra organisme, diskutteres friskt rundt omkring i kristen-Norge, og kanskje særlig i pinsekarismatiske miljøer, noe ikke minst siste utgave av Lederskap viser. For ikke lenge siden møtte jeg en menighetsleder som fortalte at han fant Sjur Jansens bok Fra urmenighet til scenekirker befriende, og at de hadde begynt å praktisere disse menighetsprinsippene i hans egen familie.

Før jeg sluttet i min stilling i Filadelfia (Oslo) hadde jeg spennende samtaler om en framtidig utvikling der en tradisjonell menighet som Filadelfia kunne redefinere sin hensikt til å være et ressurssenter for autonome husmenigheter. Siste utgave av Lederskap, som er knyttet til den samme menigheten, viser derimot skuffende reaksjonære takter.

Jeg er imidlertid glad for at Lederskap og Lederskolen løfter fram denne viktige debatten. Men på Lederskolens vegne synes jeg ikke det er lurt at man inntar det standpunktet man gjør. Hvorfor skal ikke Lederskolen også betjene menigheter som ønsker en utvikling mot flate strukturer og autonome husmenigheter? Hvorfor ikke hjelpe ledere til å gå inn i rollen som fasilitatorer i en flat struktur, i stedet for autoritære ledere i en hierarkisk?

Dersom jeg skulle gi et råd til Lederskolen, må det være å redefinere sin rolle fra å snevert fremme et tradisjonelt, hierarkisk lederskap til å være en tjener for menighetene og deres behov uansett hvilken lederskapsmodell og struktur man velger. Hvorfor skal Lederskolen ta standpunkt i dette teologiske spørsmålet, når man bestreber seg på nøytralitet i alle andre teologiske spørsmål?

Les hva Sjur Jansen skriver om tjenende lederskap i hans siste bloggpost.


Share/Save/Bookmark

13 kommentarer:

Peter sa...

Dette høres ut som Ulf Ekman, og han får jo større og større innflytelse i den norske pinsebevegelsen.

Jonas Melin sa...

Tack, Are, för ett intressant inlägg. Vi har en liknande debatt i Sverige och särskilt i Pingstkarismatiska sammanhang finns det starka förespråkare för hierarkiska ledarstrukturer. Jag står mitt i och har kontakter i olika sammanhang. Tack för dina tankar. Jag tar med mig dem idag när jag ska prata om ledarskap med mina elever i församlingsplanteringskursen.

Aril Svartdahl sa...

Hvis noen skulle ønske å lese Scott Wilsons artikkel i sin helhet, men ikke abonnerer på magasinet Lederskap, kan få den tilsendt av meg som PDF. Send mail til aril@lederskap.no. I kolofonen for Lederskap står det at "Lederskap er fritt og uavhengig magasin og ikke et talerør for bestemte organisasjoner". Jeg syns derefor det er utidig av Are å dra både Lederskolen og Filadelfia Oslo inn i artikkelens innhold.
Til opplysning kan nevnes at i den omtalte artikkelen brukes ordet hierarki 5 ganger, mens ordene tjene/tjener/tjenende leder/tjenende lederskap brukes 36 ganger.
Det er tydelig hva som er den røde kluten for Are. En type allergi (?)
Artikkelen er så aboslutt leseverdig og til refleksjon.
Det hadde vært interessant om du Are, som ellers er så opptatt av å skrive hva ting IKKE er, også kunne sette opp en liste på hva tjenende lederskap (hvis et slikt begrep finnes i din verden) IKKE er.

Are Karlsen sa...

Aril,

Takk for kommentaren!

Om min utidighet: Jeg leste faktisk kolofonen før jeg la ut denne posten, og det står selvfølgelig som du sier: Lederskap er fri og uavhengig og ikke et talerør for bestemte organisasjoner.

Men på neste linje står dette: "Utgiver Korsets Seier Publikasjoner AS, i samarbeid med Lederskolen." Hvilket var den ordlyden jeg benyttet meg av.

Til alt overmål, Scott Wilson som har skrevet den omtalte artikkelen, er også lærer på Lederskolen.

Når det gjelder Filadelfia (Oslo), skriver jeg at Lederskolen er knyttet til denne menigheten. Er det feil?

Det er interessant å notere at en kobling mellom innholdet i den aktuelle artikkelen og menigheten Filadelfia (Oslo) er følsomt. Det må bety at det Lederskap og Lederskolen står for er kontroversielt og bør bli satt under debatt. Hvor blir det av den debatten?

Hva "tjenende lederskap" er eller ikke er, tror jeg ikke vi er så uenig om. Her synes jeg artikkelen til Scott Wilson faktisk er klargjørende. Det burde jeg kanskje fått bedre fram i denne posten.

Jeg mener altså at "tjenende lederskap" ikke har noe med det bibelske begrepet tjenerskap å gjøre. Begrepet framstår for meg kun som en kokettering egnet til å tåkelegge hva det radikale bibelske begrepet "tjenerskap" egentlig inneholder.

Som du antyder, i min verden finner dette begrepet ingen anvendelse.

Haavard sa...

Bra at du tok opp denne debatten Are.

Jeg undret meg litt når jeg leste Scott Wilson sin artikkel "Gjøre strukturen flat?" – Led heller riktig!"
Jeg syntes Wilson hadde tatt endel skriftsteder ut av sin sammenheng. Hvor får han hierarki inn i Den Nytestamenlige Menighet?
Visst tror jeg vi skal ha design, orden og struktur, men hvilket design, orden og struktur skal vi ha?
Har ikke Det Nye Testamente allerede lagt inn et design, orden og struktur?
Ihvertfall når jeg leser Det Nye Testamente, finner jeg det. Hvorfor kan vi ikke prøve å lære oss hva dette handler om, istedet for å måtte ty til våre menneskelagte systemer, som til slutt ender opp i menneskebud i hvordan ting skal gjøres. Jeg mener Det Nye Testamente bidrar nok til hvordan en menighet kan sees ut. Problemet tror jeg ligger i at mange ledere ikke har tatt seg nok tid til å studere hvordan den Nytestamentlige menigheten fungerte. Ikke det at jeg dømmer alt nedenom og hjem som er utenfor dette. Selvsagt tror jeg at Gud kan bruke disse tingene, slik også historien har vist oss. Jeg tror likevel at det er ting som Det Nye Testamente snakker om, som fortsatt er like levende idag som det var dengang.

Når Wilson skriver: ”Å gjøre kroppen flat er ikke en bibelsk ide» og det andre utsagnet «Ut ifra mine erfaringer og reiser, viser det seg at «den flate modellen» promoteres av kulturer som kommer fra utsiden av menigheten, slike som demokrati, lik stemme og menneskerettigheter”.
”Hva er flat struktur og hva sier Bibelen om det?”. Når jeg leser i NT, leser jeg om at vi har en hyrde, Jesus, og vi er etterfølgere av han. Jeg leser også om å underordne seg hverandre, ikke bare underordne seg en part som for eksempel en pastor. Vi må være villige til å underordne oss hverandre, kunne lytte og ta på alvor det vi mener, selv når vi måtte være uenige med hverandres synspunkter. Vi skal ikke latterliggjøre hverandre for våre ulike meninger, men vi må lytte, forsøke å forstå den andres mening og vise respekt for ulike syn. Her tror jeg ofte enhver av oss må være forsiktig. ”Matteus 7:3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?”
Her tror jeg vi har et viktig arbeid fremfor oss og debattere lederskap, tjenerskap og etter mitt syn, det å fremme verdiene som Det Nye Testamente snakker om når det gjelder hvilket design, orden og struktur Menigheten skal ha.

Are Karlsen sa...

Håvard,

Takk for kommentar. Kjenner du noen ledere som vil delta i denne debatten?

Sjur Jansen sa...

Fint hvis noen hierarkitilhengere kan komme med synspunkter til dette:

Er lederskap nødvendig for å bidra til at andre vokser? Er det slik at for å støtte en venn eller en nabo, så må man først plassere alle parter i et religiøst hierarki?

Hvis svaret er nei, kan man hekte av personlig vekst fra hierarkiargumentasjonen.

Haavard sa...

Bare hyggelig Are.

Om jeg kjenner ledere som er interesserte i denne debatten, kommer an på om disse lederne synes denne debatten er viktig. Inntil videre får vi gjøre så godt ved å stille spørsmål med det system som er nå.
Om jeg får noen ledere til å konkret svare på denne debatten vet jeg ikke, men hadde absolutt vært spennende å fått til. Jeg ser at det er nødvendig at vi tar tak i disse tingene, så ikke folk stivner i sine systemer.

Are Karlsen sa...

Debatten er allerede i gang. Selv om den ikke synes på agendaen i tradisjonelle sammenhenger, så vet jeg at mange kristne er opptatt av dette, og at mange ledere blir berørt.

Men mange ledere vegrer seg nok for å flagge synspunkter offentlig.

Sjur Jansen sa...

Scott Wilson har egne nettsider. En tekst er ikke skrevet av Scott selv, men ligger under hans vignett ”teaching”. Det står:

”Just as it is important for individuals in a church to be led by a strong, visionary leaders, I believe any church has a need to be led by strong visionary apostles. Churches can go for a long time without this, but at the end of the day, there needs to be an apostolic covering over the church.”

Synspunktene fra Scotts nettsider og bladartikkel er blant annet:

• Det skal være en sterk visjonær apostel over menighetens ledere (altså over pastoren?)
• Individer i menigheten skal ledes av sterke visjonære ledere
• Konsensus eller demokratiske innslag er feil
• Visjon skal settes over verdier
• Ulike kristne miljøer skal ha ulike visjoner og verdier
• Kun visjonære og sterke ledere skaper bevegelse
• Kun visjonære og sterke ledere hindrer splittelse

Her er det mye å drøfte. For eksempel:

• Konsensus avfeies, altså har lederne gjennomskjæringsrett. Samtidig skal alle i menigheten ledes av sterke ledere. Hvilke områder i hvert medlems liv skal disse lederne ha noe å si? Er det snakk om kun praktiske dimensjoner som å bestemme hvem som skal fikse mikrofoner til neste gudstjeneste, eller innebærer det involvering og gjennomskjæring i medlemmenes personlige liv?

• Får det allmenne prestedømme og Den hellige ånd mer rom i et slikt opplegg, eller mindre rom?

• Hvis hver menighet skal ha ulike verdier, og hver leder i menigheten skal ha ulike verdier, hva er da sant og rett?

http://www.iclm.dk/?pageID=387&subpageID=1463

Teo og tao sa...

Allergi?

rød klut?

Jeg leser en bemerkelsesverdig aggresjon hos Arild Svartdahl, rettet mot Are. Påfallende. Jeg gjør meg mine tanker.

Are Karlsen sa...

Sjur,

Du har stoff til en interessant post på bloggen din.

Teo & Tao,

Vi angriper det ideologiske grunnlaget for Lederskolen. Det er kanskje det som får Aril til å virke agressiv. Ellers tror jeg fortsatt at han og jeg er gode venner, og jeg ser fram til å treffe han igjen.

Kjell Sørsdal sa...

"Menigheter" har lenge elsket det Jesus hater. Dette er det jo advart om i snart 2000 år.