mandag, juni 29, 2009

Er da Kristus blitt delt?

IMG_1686-1.JPG
Pave Pius X
Foto: Are Karlsen

Paulus spør retorisk om Kristus er blitt delt, og avviser alle begrunnelser for splittelse kristne i mellom. Ha avviser også at Peter står i en særstilling, og river dermed vekk begrunnelsen for det katolske hierarkiet, her representert ved pave Pius X slik han blir presentert i katolske kirker.

Det er et faktum at kristenheten er splittet i mange kirkesamfunn og organisasjoner. Det sies at det på protestantisk side er over 33.000 forskjellige kirkesamfunn.

Også i Bibelen finner vi kirkesamfunn. Paulus: "For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». Er da Kristus blitt delt?" (1 Kor 1:10-17)

Jeg synes det er interessant å se hvordan Paulus drøfter denne situasjonen. Var det læremessige forskjeller fraksjonene i mellom? Ja, jeg velger å tro det.

Men Paulus adresserer ikke de læremessige forskjellene når han kritiserer korinterne. Han påpeker ikke hvem som har rett eller tar feil teologisk. De ordvalg Paulus gjør viser at han legger uenigheten på et holdningsmessig og ikke på et saklig plan. De kristne er stridbare og kranglevorne. Det er korinternes sinnelag han setter fingeren på: Stridigheter, splid og uenighet. Det er årsaken til splittelsen, og ikke læremessige nyanser fraksjonene i mellom, selv om jeg velger å tro at de også kunne være til stede.

Paulus synes altså å avvise at det fantes saklige grunner til splittelsene.

Derfor går han rett til sakens kjerne med et retorisk spørsmål: Er da Kristus delt?

Nei, alle kristne vet at Kristus ikke er delt. Kristi kropp er én. Dermed blir Paulus´ budskap dette: Dersom Kristus er én, så lev da i overensstemmelse med dette faktum!

Kristen enhet er altså ikke noe som er opp til oss kristne å etablere. Kristen enhet er tvertimot et faktum vi må forholde oss til. Alle kristne er ett, fordi vi alle er lemmer på samme kropp.

Paulus argument er altså at som kristne er vi kalt til å leve i overensstemmelse med det faktum at Kristi kropp ikke er delt.

Men bortsett fra at årsaken til splittelse ligger i vår falne natur, refererer Paulus også til noe som kunne ha vært en årsak til splittelse: Nemlig om han hadde opptrådt som en leder og bundet mennesker til seg selv. Ett av kirkesamfunnene i Korint påstod jo at de holdt seg nettopp til Paulus. Men Paulus tar ikke i mot denne smigeren: "Jeg er glad jeg ikke har døpt noen av dere".

Paulus holdt en lav profil i sin tjeneste:
- Han hadde ingen makt over de kristne, de kunne fritt velge seg lærere og ledere, hvilket de stundom til hans fortvilelse også gjorde.
- Han livnærte seg gjennom sitt håndtverk og ivaretok dermed en uavhengighet i forhold til de han var satt til å veilede.
- Han unngikk å binde mennesker til seg gjennom handlinger som dåp.
- Paulus var i likhet med sin Herre og Mester, bare en tjener.

Paulus bygget altså ikke noe splittende hierarki under seg. Ikke bare det, han avviser også at Peter eller Kefas som han også ble kalt, står i en særstilling i forhold til ham selv og Apollos. Dermed river Paulus vekk begrunnelsen for det katolske hierarkiet og dets såkalte apostoliske suksesjon. (Som vi har påvist tidligere, er det ikke mulig å verken påvise eller forsvare hierarkiet som prinsipp ut fra Det nye testamente.)

Dermed gjenstår dette: Alle kristne er lemmer på Kristi kropp. Kristus er ikke delt. Lev da i overensstemmelse med dette faktum!


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg avskyr kirker. Jeg er helt sikker på at jeg mye lettere holder meg frisk og rask ved å holde meg klar av dem. Jeg avskyr den esoteriske spiritualiseringen og jeg avskyr feigheten kirkene viser. Men jeg håper man innenfor kirkene kommer til vett og forstand.

Anonym sa...

Merkelig hvor forskjellig man kan oppfatte skriften. Akkurat i disse tider opplever vi i vårt fellesskap splittelse pga Paulus sine kategoriske holdninger. Det er ikke læra i seg selv som splitter mennesker, men konsekvensene den har.

Anonym sa...

Apropo Ellingsen. Feigheten er snublestein for alle kirkesamfunn. Mange taler bare sin mening til de som er under dem på oranisasjonskartet. Hvor det er sånn trenger man ikke doktorgrad for å forstå.

Are Karlsen sa...

Anonym,

Leit å høre om splittelse, men desverre ikke uvanlig. Det hadde vært interessant å få vite mer om fellesskapet du er med i. Du må gjerne bruke min epostadresse som du finner i høyrespalten.

Geir Øynes sa...

"Alle kristne er lemmer på Kristi kropp. Kristus er ikke delt. Lev da i overensstemmelse med dette faktum!"
Dette er et alvorlig utsagn, men jeg tror det er helt riktig. Det å leve i overnstemmelse med dette faktum er imidlertid det som er vanskelig her.
Vi har imidlertid et par gode hjelpemidler her, nemlig Bibelen og Den Hellige Ånd. Vi kan ikke på egen hånd klare dette, men ved hjelp av DHÅ så vil vi kunne få hjelp.
Hvis vi slipper DHÅ til i våre liv så tror jeg ikke dette byr på store problemer. DHÅ er viktigere enn vi aner. Jeg tror imidlertid at mye av den forkynnelsen som var om dette emnet tidligere er mye mindre framtredende nå. Dette mener jeg er et svakhetstegn.
Hva var det Jesus sa til disiplene at de skulle vente på? Jo Den Hellige Ånd. Den ble utgytt på pinsedag og har siden vært her til vår hjelp. Men det hjelper ikke å ha et hjelpemiddel hvis vi ikke bruker det, gjør det vel?
DHÅ vil også kunne opplyse Ordet for oss når vi leser det eller hører det. Derfor er også opplesigen og lyttingen av Guds ord så viktig i våre liv.