søndag, juli 12, 2009

Husmenighetsbevegelsens premissleverandør

CRW_1847
Bibellesning
Foto: Are Karlsen

Hvem er premissleverandør til husmenighetsbevegelsen?

Bjørn Olav Hansen har hatt et par poster om "den nye husmenighetsbevegelsen" i det siste, med den tabloide tittelen "Hedensk kristendom - en analyse av trender innen husmenighets- bevegelsen", del 1 og del 2.

I disse postene advarer Hansen mot noe jeg vil kalle for spiritualisme (må ikke forveksles med spiritisme), det vil si læren som reduserer Bibelens betydning til fordel for den personlige åpenbaringen direkte fra Gud.

Hansen opplyser heldigvis om at Læremessig representerer dette trekløveret noe som er nokså marginalt også i den nye husmenighetsbevegelsen, i hvert fall her til lands.

Trekløveret han henviser til er personene James Rutz, Gene Edwards og Frank Viola.

James Rutz kjenner jeg ikke. Gene Edwards har jeg omtalt i egen post her på bloggen i forbindelse med at Geir Lie utga en artikkel om ham: Gene Edwards og hans menighetsforståelse.

Vår kjære Tore Lende kjente godt til Gene Edwards, og besøkte han på 60-tallet i California, da de første husmenighetene var i ferd med å bli dannet i USA. Han har en kommentar til den bloggposten jeg nevnte, hvor han gir et innblikk i personen Gene Edwards. Tore dannet en husmenighet på Bryne i 1972 etter inspirasjon fra miljøet rundt Gene Edwards.

Tore Lende skrev at Gene Edwards er en fyr det er lett å misforstå.

Når det gjelder Frank Viola, så er det stor forskjell på ham og Gene Edwards. Det er helt fremmed for meg at han står for noen form av spiritualisme som reduserer Bibelens betydning. Tvertimot vil jeg si, etter å ha både hørt ham og lest ham.

Bjørn Olav Hansen mener at disse tre er premissleverandører til husmenighetsbevegelsen. Dr. theol. Arne Helge Teigen mener at det er Wolfgang Simson.

Da jeg bestemte meg for å starte husmenighet, kjente jeg ikke til noen av disse "premissleverandørene". For meg var Per-Axel Sverker en premissleverandør på slutten av 70-tallet, også i forhold til verdier som ikke-hierarki. Sverker på sin side var på det tidspunktet sterkt påvirket av bøkene til Howard A. Snyder, hvilket kommer fram i artikkelen Andens gemenskap og Guds folk, som han skrev allerede i 1972. Howard A. Snyder er idag professor ved Tyndale Seminary i Toronto.

Mitt poeng er at det teologiske og historiske fundamentet for den "nye" husmenighetsbevegelsen er atskillig bredere enn hva både Bjørn Olav Hansen og dr. theol. Arne Helge Teigen gir uttrykk for. Å snakke om enkeltpersoner som premissleverandører blir etter mitt syn feil. Husmenighetsbevegelsen består av en rekke miljøer uten forbindelse med hverandre. Min mening er at husmenighetsbevegelsen er et resultat av den kirkelige utviklingen og av de behov kirken i dag har. Og at svaret på disse behovene finner kristne over hele verden uavhengig av hverandre ved å lese Det nye testamente og la Skriften belyse ens egne erfaringer.

Derfor vil jeg hevde at Skriften og Skriften alene er husmenighetsbevegelsens premissleverandør.


Share/Save/Bookmark

3 kommentarer:

geir sa...

Vedr. din siste setning: Som du selv skriver lenger oppe, er ikke "husmenighetsbevegelsen" noen homogen storrelse. Men dermed er det heller ikke slik at "bevegelsen" som saadan har "Skriften og Skriften alene". Noen miljosegmenter har definitivt Edwards som premissleverandoer, andre grupper igjen har andre lederskikkelser de ser hen til.

Uansett, paa generelt grunnlag er det viktig aa ta til seg det som Bjorn Olav Hanssen advarer mot: nemlig det faktum at en rekke kristne miljoer ikke har problemer med verken (1) den arroganse og forakt som kommer til uttrykk gjennom Edwards interaksjon med meningsmotstandere og (2) fravaer av forsvarlig arbeid med bibeltekstene utfra en forforstaalse at det ikke er disse som er normative, men derimot subjektive "aapenbaringer".

Anonym sa...

Premissleverandører? Hvorfor er ikke BOH og tilsvarende interessert i å trekke fram - eller legge like stor vekt på - hver eneste enkeltperson som har vært "premissleverandør" for tradisjonelle kirker?

Jo, fordi det kunne tenkes å sette dem selv i et like dårlig lys som de forsøker å sette andre i.

Det er bemerkelsesverdig at man alltid trekker fram det verste om andre, men bare snakker om det beste hos seg selv.

Are Karlsen sa...

Geir,

Jeg er enig i at det på generelt grunnlag er riktig å advare mot mye, men Bjørn Olav skrev under tittelen "Hedensk kristendom - en analyse av trender innen husmenighetsbevegelsen".

Dersom noen miljøsegmenter innen husmenighetsbevegelsen har Edwards som premissleverandør, er det i allefall ikke lett å få øye på dem i dag. I så henseende er det kanskje symptomatisk at artikkelforfatteren som Bjørn Olav Hansen siterer, må tilbake til 1992 for å finne referanser for sin kritikk.

Husmenighetsbevegelsens interesse for "urkristendommen" kan vel sies å være en variant av "Skriften alene"-prinsippet, og er i seg selv ikke forenlig med en påstått neglisjering av Skriften. Dersom Gene Edwards står for noe annet, forklarer det kanskje hvorfor svært få refererer til ham i dag.