fredag, februar 05, 2010

Om å samle

Å være samlende, er en positiv egenskap. Jeg tror at Gud har kalt oss til å være det. Jesus kaller seg selv hyrde. En hyrde er pr. definisjon samlende. Jesus er den gode hyrde som forlot de 99 for å "samle" den ene som hadde blitt borte. Han er vårt forbilde, og vi er alle kalt til å følge ham også i det å være hyrde.

På kirkens fødedag, pinsefestens dag, var alle troende samlet på samme sted, sier Skriften. Da "falt" Ånden.

Det ordet som på gresk er oversatt med kirke eller menighet, ecclesia, kunne like gjerne vært oversatt med samling. Menigheten er en samling av Kristus-troende, kristne, de som bærer Hans identitet.

Det er mye som splitter de troende, for eksempel lærespørsmål og hierarkier. Jeg tror det er mulig å avvise mange av de lærespørsmål som i dag skiller kristne fra hverandre som uvesentlige. Og i stedet konsentrere seg om det som samler. Kristus samler.

Hvilket hiearki sorterer du under? Det katolske? Det lutherske? Pinsebevegelsen? Hierarkiene representerer identiteter som skiller kristne fra hverandre. Jeg tror Gud kaller oss til å avvise disse hierarkiske identitetene i den hensikt å skape enhet, samling, ecclesia.

Jeg ønsker å samle alle som søker et menighetsfellesskap, - helst til en ikke-hierarkisk husmenighet. Det kan være fristende å konsentrere seg om de ressurssterke og veltilpassede. Vår prioritet skal være lik den Jesus hadde: Forkynne evangeliet for fattige. Min erfaring er at fattige ofte har mest å bidra med.

Å samle mennesker vil som regel føre til problemer. Vi har så mye med oss i bagasjen. Vi er forskjellige, har ulike behov. Men jeg tror det er både rett og sunt, så langt det er mulig, å samle uten å ta slike hensyn.

Til slutt vil man møte det ultimate problemet: Det er ikke plass til alle. Da må man vurdere å starte ytterligere en samling i et nytt hus.

Typisk for vår tid er mobilitet. Vi kan delta i samlinger på steder som ikke er i nærheten av der vi bor. Denne mobiliteten kan gjøre at man kan velge menighet ut fra ulike kriterier, også egoistiske: Hva passer meg? Å velge menighet ut fra egoistiske motiver kan virke splittende. Å være trofast mot den menigheten som er nærmest der du bor, vil derimot kunne virke samlende.

La oss leve som Kristus - samlende!


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Anonym sa...

I husmenigheten er det mitt inntrykk ar maktmennesket ikke ser seg selv som et problem, men legger problemene på lærespørsmål. En kunne finne seg i meningsforskjeller dersom en hadde vært på samme nivå.