torsdag, oktober 30, 2008

Reportasje i DagenMagazinet: Husmenigheter i Bergensområdet

Her om dagen hadde DagenMagazinet en større reportasje om husmenigheter i Bergensområdet. Det er et moment i dette oppslaget jeg ønsker å kommentere.

Representantene for disse husmenighetene, Steinar Lofnes og Arnt Jakob Holvik, uttrykte nødvendigheten av at husmenigheter "står tilsluttet en større sammenheng". Det må jeg gå ut fra i praksis betyr at husmenighetene er underlagt et av de mange kirkelige hierarkiene i Bergen.

Min holdning til dette er at jeg ikke ønsker at verken jeg selv som kristen eller den menigheten jeg tilhører skal ha sin identitet knyttet til noe annet navn enn Jesus Kristus. Det er ham jeg ønsker å tilhøre og Hans kirke. Dersom jeg i tillegg skulle si at jeg tilhører en kirke med en identitet utover Jesu´ navn, ville jeg bidra til en splittelse av Jesu´ kirke. Det hjelper ikke at den aktuelle kirkens navn i Bergen er Kristkirken, så lenge dette brukes til å skille medlemmene fra de andre kristne som tilhører Den norske Kirke, Den evangelisk-lutherske frikirken, Baptistkirken, Metodistkirken, Pinsemenigheten Tabernaklet, Levende Ord, Kristent Fellesskap, Adventkirken og alle de andre hierarkiene som skaper splittelse kristne i mellom.

Vår husmenighet har ikke noe navn, eier ingen ting og er ingen juridisk person. Det er mitt ønske at det skal forbli slik. Som husmenigheter har vi en unik mulighet til å realisere kristen enhet. Men selv om jeg tar avstand fra hierarkiske menigheter og kirkesamfunn, ønsker jeg ikke å ta avstand fra kristne. Jeg anser at alle kristne som bekjenner Jesus som Herre, tilhører Jesu´ kirke, uansett hvilken kirkelig struktur de tilhører. Jeg ønsker ikke å ta avstand fra noen kristne, men jeg vil markere avstand fra hierarkiske, kirkelige strukturer. Tvert i mot ønsker jeg å dele fellesskap med alle slags kristne, i den grad dette lar seg gjøre.

Derfor skulle jeg ønske at alle husmenigheter i Norge kunne gjøre det samme. Forsake det kirkelige hierarkiet, og bekjenne seg kun til Jesus Kristus.

En hierarkisk husmenighet, vil etter all historisk erfaring, utvikle seg til en tradisjonell menighet. Fordi med hierarkiet følger det maktutøvelse i form av prekestol og kirkesal.

Og denne form for menigheter mangler som vi vet den Åndens dynamikk som vi ser at de organiske, ikke-hierarkiske menighetene i Bibelen har.

Det er ingen grunn til at de husmenighetene som vokser fram i Norge i dag, skal gå i denne historiske fellen. Hva er det Ånden sier til menighetene i dag?


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: