fredag, januar 09, 2009

Det uangripelige jødehatet

IMG_2615_2.JPG
Dagsrevyen
Foto: Are Karlsen

Utsagn om Israel, tekstet på NRK Dagsrevyen: I 15 år har vi prøvd å bli venner med denne morderen. Det er umulig!

Er det mulig å støtte Israel i disse dager? I følge en samlet journaliststand, kulturelite, Kåre Willoch og biskop Gunnar Stålsett er det mye som taler mot:

Den gode moral, menneskerettighetene, folkeretten og til og med kristen tro og teologi.

Hvordan kan Israels ensomme overlevelseskamp få hele det norske etablissementet til å reise seg i indignasjon?

Vi tilhører en nasjon som for 70 år siden med støtte i konspirasjonsteorier velvillig hjalp nazistene å sende alle jøder i Norge til utryddelsesleire. Den gang hadde jødene ikke fnugg av mulighet til å forsvare seg.

I dag kjemper jødene utrolig nok mot en ny fascistisk, utryddelsesideologi med støtte i religion og konspirasjonsteorier. Og norske journalister, kunstnere, biskoper og politkere raser - ikke mot utryddelsesideologene, de blir nok en gang vist forståelse - men mot jødene.

De forsvarsløse jødene for 70 år siden var utålelige, - og ble derfor sendt til europeiske fangeleire for å bli gasset ihjel. Jøder som er i stand til å forsvare seg, synes å være enda mer utålelige. Da demonstreres det i Norge - til støtte for deres bødler.

Når det flyter blod og kroppsdeler av jødiske sivile etter attentater i israelske byer, er det ingen demonstrasjonstog som samler Norge til protest. Jødene kan takke seg selv.

Jødehatet finner alltid sin begrunnelse, enten det er i konspirasjonsteorier eller i moral, menneskerettigheter, folkerett og kristen tro og teologi, uangripelig formulert av journalister, kunstnere, biskoper og politikere.

Hvor enfoldig må den være som våger å reise seg mot denne kompakte konsensus?

Nettstedet Document.no, drevet av journalist Hans Rustad, gir en alternativ journalistisk dekning av aktuelle begivenheter. Artiklene Norge er med i krigen og Lysende Glucksmann om proporsjonalitet anbefales.


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det var en som skrev en gang at en del kristne virker som de er blitt utsatt for intellektuell lobotomi.
Jeg håper dette innlegget var ment som en provokasjon, og ikke på fullt alvor.
Jeg tror nok de fleste nordmenn inkl. de fleste politikere ikke har et slikt forhold til Israel som beskrevet i dette innlegget.
Det betyr jo ikke at man må være enig i alt Israel gjør.
iflg. gamle testamentet som jo også er jødenes historiebok var faktisk det mest vanlige at Israel IKKE gjorde Guds vilje.
Jødene er Guds utvalgte folk, men det blir dessverre altfor ofte misforstått hva dette betyr.
Bibelen forteller at det skal komme en tid da Israel skal omvende seg til Gud, og sverdene bli omsmidd til ploger.
Det er ikke det som skjer nå.

Are Karlsen sa...

Anonym,

Du skriver: "Det var en som skrev en gang at en del kristne virker som de er blitt utsatt for intellektuell lobotomi."

OK - da holder det altså ikke å være enfoldig for å støtte Israel, man må være lobotomert?

Du skriver videre: "Iflg. gamle testamentet som jo også er jødenes historiebok var faktisk det mest vanlige at Israel IKKE gjorde Guds vilje."

Jeg vil hevde at det blir håpløst å bruke mot Israel gammeltestamentlige beretninger om at de ikke gjorde Guds vilje. Hvilket folk er det som gjør Guds vilje? Jødene står ikke i noen særstilling i så måte.

Å bruke begrepet "Guds utvalgte folk" i bedømningen av hva Israel gjør, blir også feil. Israel må bedømmes som en hvilket som helst annen nasjon. Slik sett dømmes ikke Israel rettferdig i den norske opinionen. Det tegnes et bilde av en nasjon som er moralsk underutviklet og barbarisk. I kjent stil med hva jøder til alle tider er blitt utsatt for i det kristne Europa.

Det er vanskelig å forsvare krig. Men det blir feil å bedømme jødene etter en annen standard enn den man bruker på deres fiender og alle andre. Det er uttrykk for jødehat.

Da vi for 70 år siden bekjempet nazistene ble tyske byer teppebombet, og over hundre tusen sivile drept. Da vi for få år siden gjennom Nato deltok i krigen i Jugoslavia, ble 5000 sivile drept.

En nøktern bedømning av israelernes krigføring vil sannsynligvis bli at ingen har tatt større hensyn til sivilbefolkningen enn israelerne har gjort i denne krigen, hensyntatt at fienden kler seg som sivile og gjemmer både seg selv og sine våpen blant sine egne sivile.

Mitt poeng er: Ta et oppgjør med jødehatet som kamuflerer seg bak vår moralske indignasjon og gi Israel en rettferdig dom.

teo og tao sa...

Beklager, Are, men her følger jeg deg ikke. Du vil bedømme Israel som en hvilken som helst annen stat. Ja vel, da må du ta med i betraktningen at denne staten er et imperialstisk prosjekt og må bedømmes deretter.

Jeg vil - unnskyld uttrykket - rett og slett ha meg frabedt stempelet som jødehater fordi jeg er kritisk til israelsk okkupasjonspolitikk.

Det er forskjell på å være antisemitt og antisionist. Det trodde jeg du visste.

Ivar

Anonym sa...

> "imperialstisk prosjekt"
Dette er en merkelig uttalelse. Er det imperialisme å ønske å gjenopprette et hjemland for sitt folk på det stedet som tilhørte dem til det ble okkupert av romerne? På det stedet som mange jøder førtsatt bodde da arabiske, muslimske krigere gjorde sitt inntog i regionen på 700-tallet? Er det imperialisme å drenere myrer og dyrke opp ørken, slik sionistene begynte å gjøre på slutten av 1800-tallet (hvilket la grunnlaget for den senere innvandringen av arabere så vel som jøder på 1900-tallet). Hvis noen av partene i Mist-Østen skal kalles imperialister, er det de muslimske araberne. Les litt hisotire, med et åpent sinn (hvis du tør), og du vil forstå hva jeg mener.

teo og tao sa...

Anonym: Hvis du mener at rettmessige krav på "hjemland" kan begrunnes langs tidslinjer tilbake til romerriket, har indianerne en ganske god sak. For ikke å snakke om aboriginerne.

Anglosakserne på de britiske øyene har selvsagt ikke krav på noen egen stat. Dette er nemlig keltisk land.

Poenget er at den moderne konstruksjonen Israel er et europeisk prosjekt. Utenfor Europa.