lørdag, januar 17, 2009

Willoch, Stålsett og Israel

Både Kåre Willoch og biskop Gunnar Stålsett har i det siste trukket bibel, tro og teologi inn i den pågående debatten om Israel.

Kåre Willoch, har hevdet at Bibelen blir brukt på en fullstendig misforstått måte av folk som forsvarer Israel. Og biskop Stålsett har hevdet at støtte til Israel i disse dager strider mot kristen tro og teologi.

Det er ikke unikt at en biskop hevder det Stålsett gjør. Kristne ledere har historisk sett stått i første rekke når det har vært snakk om fordømmelse av jøder. Den store reformatoren Martin Luther la i en av sine aller siste prekener vekt på at alle jøder burde vært drevet ut av Tyskland. Krystallnatten falt på Martin Luthers fødselsdag, og vil for alltid binde nazistenes grusomme forfølgelse av jøder til hans navn.

Allerede år 130 e. Kr. begynte kirkefedrene å formulere teologi som gikk ut på at kirken hadde overtatt jødenes rolle i Guds plan. Jødene hadde sviktet og var for evig et forbannet folk, dersom de da ikke omvendte seg og ble kristne. År 160 hevdet kirkefaderen Justin Martyr at Israels landområder måtte overtas av kirken. Og slik eskalerte det gjennom hele kirkens historie.

Denne teologien kalles i dag erstatningsteologien, og den har faktisk preget kirken helt opp til våre dager. Den ortodokse kirke har fortsatt antisemittiske utsagn vevet inn i deler av sin liturgi. Erstatningsteologien bidro til å legitimere kirkens grove forfølgelser av jøder i mange hundre år.

Men selv om Luther hadde sterke, antisemittiske utsagn, la han likevel grunnlaget for en reformasjon også på dette området. På 1600-tallet oppstod det en reformatorisk vekkelse som er blitt kalt pietismen. Dens grunnlegger, Philipp Jakob Spener, reformerte synet på Israel, og "gjeninnsatte" jødene som Guds utvalgte folk, og viste at Gud fortsatt står fast på sine løfter til Israel. Pietismen har siden dannet en slags teologisk plattform for all vekkelseskristendom, som blomstret parallelt med sionismen.

Dette er grunnen til at det som fortsatt er igjen av vekkelseskristendom i Norge, hører med blant de sterkeste forsvarerne av Israel.

Hvorvidt Willoch og Stålsett mener at det er den gamle erstatningsteologien som er rett fortolkning av Bibelen, og på det grunnlaget kritiserer kristne for misforstått støtte til Israel, vites ikke. Mitt poeng er ikke at Israel ikke kan kritiseres, men at Israel må kritiseres rettferdig og sannferdig, og ikke etter andre standarder enn de vi bruker på andre nasjoner. Og i så henseende er det mye å ta tak i når det gjelder Willochs påstander om Israel og folkeretten.

Jeg anbefaler fortsatt document.no som et sted for alternativ informasjon når det gjelder de aktuelle begivenheter i Midt-Østen, og har selv deltatt noe i debatten der.


Share/Save/Bookmark

3 kommentarer:

Geir Øynes sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Geir Øynes sa...

Jeg har stor respekt for Kåre Willoch, men han burde sette seg bedre inn i jødene og Israels historie og bakgrunn, før han uttaler seg så bombastisk som han gjør.
Willoch mener bl.a. at det var en historisk ulykke at Israel ble opprettet i 1948. I svertekampanjen mot Israel bruker Willoch stadig Benny Morris som sannhetsvitne, men fortier at Morris også skriver om langt verre arabiske massakrer. Til forskjell fra Willoch mener Morris den historiske ulykken i 1948 ikke var at Israel ble opprettet, men at Israel unnlot å kaste samtlige palestinaarabere ut av landet straks.

Teo og Tao sa...

Ja, Geir Øynes. Skal man først drive med etnisk renskning, bør man gjøre det grundig med en gang, så det ikke blir så mye plunder og heft i ettertid.