søndag, mars 29, 2009

Visjonen

Mange foretakskirker legger store ressurser ned i å utarbeide et visjonsdokument. Idéen kommer fra næringslivet, og hensikten er å gi foretakene og deres ansatte verdigrunnlag, identitet og konkurransekraft.

Jeg er skeptisk til det menighetssynet som ligger bak en slik tenkning. Har ikke Jesus Kristus, som er menighetens Herre, gitt alle menigheter felles verdier, felles identitet og den samme kraften?

Så hvordan vil et visjonsdokument basert på bibelske verdier, og dermed globalt gyldig, se ut? Jeg har gjort et forsøk:

Visjon: Forkynn evangeliet
Strategi: - for fattige
Målplan:

Ansvarlig: Du og jeg

Når: Til enhver tid

Hvor: I våre hjem

Et visjonsarbeide bør etter min mening starte med å definere verdier. Og så bør det være en sammenheng mellom verdier og visjon. Siden jeg med Jesus som forbilde har satt opp Forkynn evangeliet for fattige, som fremste verdi for en menighet (se høyrespalten), så må jo dette også reflekteres i visjon og strategi.

Likeså bør det være en sammenheng mellom verdier og organisasjonskart. Har du noen gang sett organisasjonskartet for en menighet? Jeg vet at mange menigheter kvier seg for å offentliggjøre sitt organisasjonskart, både fordi det kan utløse en maktkamp og fordi det avslører en hierarkisk struktur. Organisasjonskartet kan være avslørende for menighetens sanne karakter.

Hva det vil si "å forkynne evangeliet for fattige", hører med til implementeringen av strategien og kan være utgangspunkt for interessante samtaler.

Bibelen lærer oss at det kristne fellesskapet skal ha prioritet på de fattige og de svake og at alle skal underordne seg hverandre. Hvordan skal dette reflekteres i organisasjonskartet?

Bibelens løsning er at alle løftes opp på samme nivå. Gud gjør ikke forskjell på folk, verken på jøde eller greker, mann eller kvinne, fattig eller rik. Dette reflekteres i det bibelske organisasjonskartet ved at alle på lik linje ledes av Den Hellige Ånd. Dette har fått navnet Det allmenne prestedømmet.

Derfor vil vi ikke lenger bygge menigheter på verdslig vis, - som hierarkiske institusjoner. Vi bygger menigheter som vennesamfunn. Som ledes av Den Hellige Ånd og av menighetens konsensus. Slik de første kristne gjorde: Den Hellige Ånd og vi har besluttet ....

Når det gjelder forholdet menigheter i mellom, så er min holdning at det ivaretas kun på det personlige plan. Hvem som helst kan opprette relasjoner med hvem som helst, men ingen representerer i kraft av posisjon andre enn seg selv.

Hvorfor er det så viktig å gjøre som de første kristne? Gjorde ikke de mye feil og var ikke kirken underutviklet? Mitt svar på det, er at vi ser på de første kristne som autorative på samme måte som vi ser på kanon (samlingen av de nytestamentlige skriftene) som autorativ: Nærhet til Kristus i relasjon og tid, gjør at de første kristnes praksis må stå som modell for kristne til alle tider.

Back to basic!


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Godt Nytt-hjelpen sa...

Hei Are.
Liker dine tanker om menighets-struktur. Lenge siden sist forresten, - var ikke det under "Operasjon Ungdomsteam"s tiden i Sarons Dal? D e lenge siden d. Men vi holder visjonen levende.
Hilsen Øystein.
http://godtnytthjelpen.blogspot.com

Are Karlsen sa...

Hei Øystein,

Det er nesten 40 år siden du var min leder på Operasjon Ungdomsteam, og siden har vi ikke snakket sammen.

Tusen gode minner! Gud velsigne deg!

Haavard sa...

Visjon på hebraisk er "chazån" som bokstavelig betyr en visjon sett i en ekstatisk tilstand, med andre ord et syn.
"chazån" blir både oversatt visjon eller åpenbaring på norsk.

Jeg tror kanskje at endel menigheter får visjons-(begrepet) fra Ordspråkene 29:18.

Tror også som du skrev at det kommer fra næringslivet, men flere menigheter bruker Ordspråkene 29:18 for å støtte det, noe jeg tror er et tynt grunnlag.

NBK Ordspråkene 29:18a Uten åpenbaring (chazån) blir folket tøylesløst.

Her er det snakk om åpenbaring/syn som en får i ekstatisk tilstand. Her snakkes det ikke om å skrive hvilke mål en har for retningen av menigheten, men syn/åpenbaring en får fra Gud.

En kan kanskje si "chazån" er Guds mål for menigheten? Eller kanskje enda bedre, Guds vilje for menigheten.

Are Karlsen sa...

Takk for kommentar, Håvard!

Jeg tenker at Skriften er et resultat av "chazån" - åpenbaring - og at den inneholder den visjonen menigheten behøver.

Tror vi er enige der.

Haavard sa...

Stemmer det Are.
Det er nok et viktig poeng.
Skriften er først og fremst vår åpenbaring og menighetens visjon.

Og hvis Gud taler, vil det stemme overens med skriften.