lørdag, januar 20, 2007

Tre og grener

For et år siden skrev jeg en post om at nå er det kanskje nok skrevet om hierarkier. Sjur Jansen kommenterte og sa at det var absolutt ikke nok skrevet om hierarkier. Og dermed har vi skrevet i ett år til om hierarkier.

Jeg vet ikke hvor lenge vi skal skrive om dette temaet. Det er mange som lurer på hva denne fokuseringen skal være godt for.

Det som er felles for alle typer kirkesamfunn, fra den katolske kirke til Kristent Fellesskap, er det religiøse hierarkiet. Det er ingenting som forener kirkesamfunnene som dette fenomenet.

Derfor finnes det heller ingen fornyelse som er så radikal som når vi fjerner hierarkiet. Å fjerne hierarkiet vil snu opp ned på alle forestillinger om hva det vil si å være menighet. Å fjerne hierarkiet er det samme som å fjerne kirkebygget, prekenen og pastoren. Noen tror at dermed fjerner vi menigheten. Men saken er den at de nevnte tingene ikke er nevnt i Bibelen og har ingen plass i den nytestamentlige menighetsmodellen. Våre forestillinger om menighet har fjernet seg langt fra det bibelske forbildet.

Mange vekkelser og fornyelser har stivnet i et felles, kirkelig mønster. En av de siste, nye bevegelsene, Kristent Fellesskap, opplever sin berettigelse nettopp i det å "gjenreise" et hierarkisk menighetssyn, og bruker sterke autoritets-ladede titler som "apostler" og "profeter" for å oppnå sitt formål.

Ved å være svært tydelige på ikke-hierarki, forsøker vi å legge et fundament for den gryende husmenighetsbevegelsen. Husmenighetsbevegelsen vil aldri bli en populær trend. Den vil aldri bli årets event i karismatiske menigheter. Pastorer og menighetsledere flokker seg ikke om husmenighetsvisjonen.

Noen vil anklage oss og si at det er på grunn av vårt merkelige og ensidige fokus på ikke-hierarki, at mange tar avstand fra husmenigheter. Til det vil jeg si, at det er vårt fokus på ikke-hierarki som sikrer at husmenighetstanken ikke blir nok en døgnflue som raskt stivner i tradisjonelle strukturer.

Men det er ikke nok å bruke ikke-hierarki som et slags mantra. Det er viktig å vise at denne læren er forankret i Ordet, i apostlenes lære, i ordet om korset. Korset er utgangspunktet for ikke-hierarki. Og utgangspunkt for tjenerskap. Og gjensidig underordning. Korset er utgangspunktet for alle bibelske verdier.

Visjonen Fram til urkristendommen vil med dette gis et nytt, radikalt innhold. Det er snakk om en revolusjon. En Guds Rikes-revolusjon. Det handler altså ikke bare om personlige nådegaver. Det handler om Åndens gjerning i Jesu´ kropp, menigheten. Det handler om Åndens gjerning når vi samles i Jesu´ navn og tjener hverandre. Ikke-hierarkisk.

Vi har såvidt begynt å gå på denne veien. Vi har såvidt begynt å overlate lederskapet til Den Hellige Ånd. Men det lille jeg har opplevd, gir mersmak. Å oppleve hvordan den Hellige Ånd trekker i tråder og fører vår lille, svake husmenighet sammen med mennesker som bærer på de samme drømmer og lengsler, er virkelig noe som kan holde meg våken til ut i de små timer.

Med røttene i Ordet, urkirken og vekkelsesbevegelsene, ønsker jeg at vi skal være grener på treet, Kristus. Jeg gleder meg over det som skjer nå. Og jeg gleder meg over det som kommer.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: