tirsdag, januar 01, 2008

Dagens foto: Romjula


Share/Save/Bookmark

8 kommentarer:

ivar sa...

Are, hva er det med deg og biler i fart?

Jeg legger merke til at dette er et motiv du vender tilbake til igjen og igjen.

Kan du si noe om fascinasjonen for akkurat dette? Er det et prosjekt?

ivar

Are Karlsen sa...

Ivar,

Eeeh, joa, det har blitt en del bilder av biler i fart. Men det var ikke slik jeg tenkte temaet her. Det var mer å skildre romjulskommersen rundt storkiosken, med biltraffiken, folk inn og ut, osv. Og for å forsøke å få fram det hektiske, så tydde jeg til panning. Nok en gang.

Men ja, jeg synes panning er morsomt.

Ivar sa...

Are, jeg ser det journalistiske - om man kan si det slik - poenget i dette bildet.

Men ut over det lurer jeg på om det er noe med forholdet mellom objekt og subjekt som skaper attraksjonen.

Du skaper bilder hvor den objektivt bevegelige bilen framstår subjektivt som konstant mot en bevegelig bakgrunn. Det som er ubevegelig, kommer i bevegelse, mens det bevegelige blir det faste punkt - bare fordi det iakttagende subjekt er dynamisk.

Så nå kan du sitte der og være kunstneren som er forbløffet vitne til fortolkningen av ditt eget verk. Jeg for min del ser klare referanser til troen og eksistensialismen. Amen.

Ivar

Are Karlsen sa...

Ivar,

Jeg er fascinert av dine filosofiske ferdigheter. Jeg må desverre innrømme at hva eksistensialismen står for, har gått i glemmeboken.

Anonym sa...

Det er ikke så nøye, Are. Jeg bare tøyser. Og så synes jeg - som vanlig - at bildene dine er fine og fulle av liv. Du burde vært fulltidsfotograf, godt betalt.

Dessuten synes jeg du har en fin blogg og et flott menighetsprosjekt.

Hvis jeg virker kranglete og vrang, er det litt fordi jeg er kranglete og vrang, men mest fordi jeg er... kranglete og vrang.

Kanskje synes Sjur at jeg er kranglete og vrang når jeg blånekter på objektive verdier. Det betyr ikke at vi ikke deler verdiene hans, men at jeg har et sterkt behov for å teste alt vi regner som opplagt.

Hvorfor? Fordi jeg stoler ikke på "dem". Jeg stoler ikke på dem som forsyner oss med de etablerte sannhtene. Husk, Are (og Sjur) at alle de etablerte sannhetene er hierarkistenes fortolkninger. Den som vil være ikke-hierarkisk (egalitær), må snu hver eneste stein. Helst flere ganger.

hilsen ivar

ivar

Sjur Jansen sa...

Ivar, jeg synes ikke du er kranglete i debatten om objektiv sannhet og verdier (en debatt som utviklet seg i den forrige artikkelen til Are).

Are, Wikipedia skriver dette om eksistensialisme (forkortet av meg):

"Eksistensialisme er en filosofisk bevegelse som omhandler individualisme, individuell frihet og subjektivitet. Eksistensialismen legger vekt på idéen om at eksistens går forut for essens, dvs at man må være i livet for å kunne skape mening, og at hvert individ derfor er belastet med nødvendigheten av å ta individuelle valg. Verden er slik som vi oppfatter den med våre sanser og erfaringer. Mennesket er produkt av sin tid og sitt miljø, og eksistensen ville vært annerledes i en annen tid eller på et annet sted. Menneskelivet er meningsløst, tilværelsen er uten evige bestemmelser, verdier og sannheter som den enkelte kan finne mening i. Denne tomheten, som grenser til det absurde, stiller mennesket i en posisjon der det selv må ta ansvar for sine valg. Derfor må mennesket definere sitt eget liv, det må legge fra seg billige erstatninger som lover mening og sjelsro og heller se det meningsløse og timelige i øyet. Bare slik kan mennesket leve et autentisk og ærlig liv."

Ivar, angående bildet til Are: For den som står på gata, så beveger bilen seg, men for den som kjører i en buss ved siden av bilen, så står bilen stille. Man kan da hevde at bilen både står stille og beveger seg samtidig. Men dette bygger på betraktningsmåter. Noe helt annet er det å hevde at bilen og betrakterne faktisk både finnes og ikke finnes samtidig, det går ikke an.

Man kan heller ikke hevde at den som oppfatter at bilen står stille, trygt kan oppfordre passasjerene til å gå ut av bilen, samtidig som den som oppfatter at bilen er i bevegelse, bør advare mot å gå ut av bilen i bevegelse. Man kan ikke hevde at to motstridende råd er like gode samtidig. Selv om man betrakter ulikt, må det i teorien finnes kun ett objektivt råd å gi passasjerene. Det er enten "ikke gå ut av bilen nå" eller "gå ut av bilen nå".

Det er vanskelig å bevise hvilket av de to rådene som er det beste. Enten man er ateist eller kristen, må man velge å tro på ett av rådene. Men det henger ikke på greip at to motstridende råd begge er gode.

Are Karlsen sa...

Bare tøys du, Ivar. Jeg liker "tøyset" ditt. Og takk for gode ord.

Are Karlsen sa...

Sjur,

Takk! Jeg hygger meg med denne debatten dere i mellom. Den er interessant og lærerik.