søndag, mars 23, 2008

Kristus er reist opp fra de døde og gitt all makt i himmel og på jord!

Kristus er reist opp fra de døde og gitt all makt i himmel og på jord!

Derfor gjør vi mennesker til hans disipler - ikke våre.

Derfor er han vår Herre - ingen andre.

Derfor danner vi fellesskap - ikke hierarkier.

Derfor bygger vi menigheter av levende stener - ikke kirkebygninger.

Derfor forkynner vi Kristus og han korsfestet - intet annet.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: