søndag, mars 16, 2008

Menigheten i ditt hus

IMG_7862-1.JPG
Dag Åsbjørn Johansen
Foto: Are Karlsen

Dag Åsbjørn Johansen er med i en husmenighet som er opptatt av apologetikk og kommunikasjon med unge gjennom dans.

Det er hyggelig at det vekker begeistring når jeg beskriver livet i vår husmenighet.

Det vekker også begeistring hos meg når jeg hører om framgang i andre husmenigheter, som når Sjur forteller om menighetsvekst eller når Ruben forteller i en kommentar om livet i det miljøet han er en del av i Bergen.

Eller som når jeg her om dagen møtte Dag Åsbjørn Johansen på en restaurant i Sandvika utenfor Oslo, og fikk høre den fantastiske historien om husmenigheten han tilhører.

Dag Åsbjørn og Marianne har praktisert hjemmeundervisning av sine barn gjennom hele deres skolegang. Begge jobber i tillegg i det offentlige skoleverket. Dag Åsbjørn er koreograf og instruktør i showdance og har utviklet et program som er blitt populært i SFO på mange skoler rundt Oslofjorden.

Og så har de i tillegg definert sin egen kjernefamilie som en menighet. Barna er nå blitt voksne, har fått seg en utdannelse og er yrkesaktive. Og har giftet seg eller fått kjæreste. Hva da med husmenigheten som var kjernefamilien?

Dag Åsbjørn fortalte om hvordan svigerbarn, svigerforeldre og andre familiemedlemmer har sluttet seg til det åndelige fellesskapet deres. Og hvordan de i det siste har opplevd en spesiell berøring av Den Hellige Ånd.

Dag Åsbjørn er opptatt av kommunikasjon med ungdommer. Han har startet et stort prosjekt som går ut på å koreografere Johannes Åpenbaring.

- De unge er opptatt av kampen mellom det onde og det gode, sa han, slik som du ser det i for eksempel action-filmene. Det er mye action i Johannes Åpenbaring.

Dag Åsbjørn og andre familiemedlemmer er også opptatt av apologetikk (kristendomsforsvar) og deltar gjerne i debatter eller holder foredrag. De har lagt ut en flott hjemmeside om dette, realmission.no.

Det er interessant at det avtegner seg et stort mangfold blant husmenighetene i Norge.

Spennende!


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: