tirsdag, juni 24, 2008

Norges mest demokratiske pinsemenighet

På tross av lederskapets erklærte overbevisning om demokratiets farer, og i strid med Åge Åleskjærs direkte advarsel om at en demokratisk menighet er som en by uten murer, har Filadelfia Vennesla gått fra å være Norges minst demokratiske pinsemenighet til den mest demokratiske gjennom vedtektsendringene nå i juni.

Da pastor Gunnar Jeppestøl, som altså innførte pastorstyrt menighet i Vennesla, ble leder for Pinsebevegelsens Lederråd, var det nok få som trodde at trenden med pastorstyrte menigheter skulle brytes.

Etter gjennomførte vedtektsendringer i Levende Ord og Filadelfia Vennesla, er det stort sett bare Åge Åleskjærs egen menighet, OKS, og Kristent Fellesskap Bergen av de store frimenighetene som mangler elementære demokratiske ordninger.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: