søndag, februar 04, 2007

Korsets seier: Husmenighetene kommer!

Korsets Seier hadde i forrige uke en stort oppslått artikkel om husmenigheter. Journalist Lars Christian Gjerlaug tok kontakt og gjorde et intervju med meg. Lars Christian var absolutt ikke ukjent med "fenomenet". Han hadde gjort "hjemmeleksen" og blant annet lest Wolfgang Simsons bok Houses that changes the world.

Jeg fikk anledning til å lese intervjuet på forhånd, men fant ingen grunn til å rette på noe som helst.

Husmenighetene er ikke mye synlig i norsk presse. Grunnen til at Korsets Seier tok kontakt, var en undersøkelse George Barna har gjort blant amerikanske menigheter. Du kan lese om den undersøkelsen på byggemennesker.no. Undersøkelsen er blitt slått stort opp i amerikanske media.

Husmenigheter har fått en enorm oppmerksomhet i USA. "Alle" ønsker nå å starte husmenigheter, for eksempel Willow Creek.

Med en så positiv holdning til husmenigheter blant kristne i USA, varer det ikke lenge før temaet kommer til å bli mer aktuelt også i Norge. Blant annet artikkelen i KS er et tegn på det.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: