mandag, desember 04, 2006

Kristne hindrer husmenigheter i Tyrkia

Bengt
Bengt Åke Bengtson
Foto: TV Inter

Bengt Åke Bengtson er svensk "husmenighetsmisjonær".

Tyrkia med sine 73 millioner innbyggere og EU-kandidatur ruver for tiden i nyhetsbildet. Også her på bloggen.

Apostelen Paulus brukte mye tid i Tyrkia og etablerte husmenigheter der. Noen hundre år senere ble kristendommen så og si utryddet da landet ble erobret av muslimer. Nå søker altså det muslimske Tyrkia union med det kristne Europa.

Gir det nye muligheter for evangeliet eller vil Tyrkia for alltid være et lukket land?

Det er allerede ganske mye misjonsvirksomhet der, kan et søk på nettet avsløre. Så mye at både myndighetene og islamske miljøer er blitt bekymret. Og det er ganske mange rapporter som forteller om forfølgelse av kristne fra både myndighetene og muslimer.

Er husmenigheter aktuelt i Tyrkia på samme vis som i andre muslimske land?

Det var ikke vanskelig å få tak i den fremste ressurspersonen på dette området, den svenske radiomisjonær Bengt Åke Bengtson. Jeg ringte han og presenterte meg og bloggen min. IBRA Radio, hvor Bengtson leder Midtøsten-arbeidet, registrerer i snitt én ny husmenighet hver uke i Midtøsten. Ikke bare registrerer, ved hjelp av sin programserie Church in my home hjelper IBRA Radio kristne aktivt til å starte husmenighet. Husmenigheter er kjernen i IBRAs strategi.

Jeg benyttet også anledningen til å få verifisert det husmenighetsmisjonæren Wolfgang Simson fortalte på husmenighetskonferansen i Bergen i vår, nemlig at han var blitt brukt som konsulent da IBRA la sin husmenighetsstrategi.

- Har du noe kjennskap til Wolfgang Simson?
Da ler Bengtson:
- Javisst! Det var jo Wolfgang Simson som inspirerte oss til å starte med husmenigheter.
- Hvordan er situasjonen når det gjelder husmenigheter i Tyrkia?
- Vi har ikke kommet så langt der ennå på grunn av motstanden fra de etablerte kirkene, svarte Bengtson.
- Men det tror jeg kommer til å endre seg. Det var også slik i andre land i Midt-Østen. Men nå er det stor enighet om husmenighets-strategien.

For meg var dette en underlig informasjon. Selv i et muslimsk land er det alstå først motstanden mot husmenigheter blant de etablerte kristne som må overvinnes.

(Jeg vil komme nærmere tilbake til IBRA Radios husmenighetsstrategi og uttalelser Bengtson kom med om husmenigheter i Skandinavia.)


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Tore Lende sa...

Dette er ikke noe nytt for meg. Det var også de kristne som motsatte seg Haugevekkelsen.Jeg har selv sett både i Serbia, Makedonia, Russland og arabiske land hvordan kristne kirker motarbeider husmenigheter. De brenner Bibler og kristne bøker. Da Peter (16 år) ble kristen tok han ortodokse faren Bibelen og plukket den i biter og kastet den på ilden.

Jeg skrevet artikkelen "Under dobbel ild" som du finner her. Du vil finne den interessant fra Israel/Palestina

www.lende.no/dobbel

Jeg vet at mange av kristne venner i disse land er sterkt motstandere av evangelisk sektvirksomhet. Dette har med tradisjoner og gjøre

Tore Lende sa...

Overstående kommentar misvisende
Artikkel: www.lende.no/dobbel

Jeg tar ikke opp den motstand evangeliske kristne for fra diverse ortodokse og katolske inklusiv tradisjonelle lutherske.
Motstanden i Israel og Palestina kommer først og fremst fra muslimer og jøder.

Men uansett, de kristne i Israel/Palestina kan jeg ikke annet enn møte med stor respekt - selv om de skulle forakte meg. Jeg føler de representerer en ubrutt linje - en bekjennelse av troen på Jesu død og oppstandelse - som jeg bare må ha ærefrykt og respekt for, og det gjør meg vondt at kristne i Vesten i stor grad glemmer dem.

D

Aril sa...

Så flott at IBRA RADIO, med bakgrunn i skandinaviske "foretakskirker" satser på husmenigheter som (kanskje eneste mulige strategi i Tyrkia. Jeg har hatt gleden av å besøke IBRA RADIOS base på Kypros, de fleste misjonærer utsendt fra "foretaks- og ledelsesbaserte" menigheter bestående av mange etablerte kristne. De gjør en fantastisk jobb!

Iflg Are bruker Bengtsson uttrykket "etablerte kirker", mens Are selv bruker "etablerte kristne". Er det ikke en vesentlig forskjell? De etablerte kirkene har dessverre forsøkt stoppe mye levende kristenliv - ikke bare husmenigheter. Hvordan definerer Are "etablerte kristne" - annet enn at de sannsynligvis ikke praktiserer husmenigheter?

Skal bli spennende å høre mer fra husmenighetene i Tyrkia.

Are Karlsen sa...

Aril,

Jeg legger ingen forskjell i utrykkene "etablerte kirker" og "etablerte kristne". Lagt under det logiske forstørrelsesglasset, er ikke "etablerte kristne" dekkende for det jeg ville ha fram. "Etablerte kirker" er bedre.

Ja, jeg deler din glede over at IBRA med bakgrunn i foretakskirker satser på husmenigheter.