tirsdag, juni 12, 2007

På husmenighetskonferanse i Tyskland

IMG_4809.jpg
Colin Winfield underviser
Foto: Are Karlsen

Engelskmannen Colin Winfield underviser om lederskap i kirken under en samtale.

Jeg har vært på husmenighets- konferanse utenfor Heilbronn (Tyskland) nå i helgen.

70 personer fra Tyskland, England, Spania, Belgia, Holland, Irland, USA og Norge var samlet, som et håndfast bevis på at husmenighetsbevegel- sen er en realitet også i Europa. Fra Norden var det kun jeg som hadde tatt turen.

Jeg fikk høre Frank Viola undervise om menighetens ultimate hensikt, med utgangspunkt i de to første og to siste kapitlene i Bibelen. Frank understreket at Guddommen er korporativ, dvs. den består av tre personer som relaterer til hverandre i en korporativ enhet. Derfor er det når vi mennesker står i et fellesskap, i en korporativ enhet, som vi er i stand til å oppfylle vårt kall til å være Guds bilde på jorden, ikke oss som enkeltindivider. Menighetens fremste kall er å være et bilde av Gud. Kort og fritt etter Frank Viola. Et viktig perspektiv som jeg ønsker å dvele mere ved.

Så hørte jeg Gary, en kar som hadde mye av den samme bakgrunnen som jeg, nemlig Jesus-vekkelsen og ansatt i pinsemenighet, fortelle om sin vei ut av den institusjonelle kirken og inn i den organiske. Hans historie er typisk for mange nå for tiden.

Ellers fikk jeg knytte kontakter med husmenighetsfolk i Tyskland, Holland, England og USA i det knappe døgnet vi hadde sammen.

Noe av det som for meg står tydeligst etter denne konferansen, er at hva som særpreger denne bevegelsen, ikke er at man insisterer på å samles i private hjem, men at man avviser det religiøse hierarkiet. Eller sagt på en annen måte: Man avviser lederskap i Guds menighet på konseptuell basis. Guds menighet skal ikke ledes av andre enn han som er menighetens Herre. Vi andre er kun tjenere som skal være ledet av Herrens Ånd.

Dermed har vi, husmenighetsfollket i Norge og den internasjonale husmenighetsbevegelsen én lære på dette punktet.

En annen av de som underviste som gjorde inntrykk på meg, var engelskmannen Colin Winfield. Han var ikke satt opp i programmet, men jeg fikk lytte til en dialog han hadde med flere andre under en av pausene, samt at jeg fikk tak i et hefte han har skrevet med tittelen "Who is leading the Church". Heftet er en kortfattet gjennomgang av de samme skriftstedene om lederskap som vi har vært innom her på bloggen flere ganger. Det er flott å se at vi er samstemte uten å kjenne til hverandre. Her må det være noe stort på gang, - dette budskapet vil komme til lyde klarere og sterkere med tiden og kalle Guds folk til oppbrudd!


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Tore Lende sa...

Hilsen fra Wien
Samtidig med at Are har värt opptatt av de himmelske verdier...
har jeg värt i Wien pä en höyst "verdslig" 6 dagers fredskonferanse - uten tilgang til omverdenen med bl.a internet. Nä er det over og jeg reiser hjem onsdag. Jeg har fysisk sett maktet det utrolige - min sykdom tatt i betrakning. Og jeg er veldig glad.

Vi har faktisk värt opptatt av de samme ting - hvordan vi var blitt en organisasjon - et hierarki - og hvordan vi maatte omstrukture, omgruppere - til en flat - ikke-hierarkisk infrastruktur hvor ting kunne utvikles mer uavhengig av diverse overkommandoer. Selve ekspansjonskraften lä i dette.

Jeg var mye sammen med Antonia - en tidlerge geriljasoldat og leder i Nicaragua's sandinistregjering - men som forlot bevegelsen pga av den korrupsjon og forrätnelse han sä. Han er i dag bl.a. visepresident i "leger mot atomvaapen" som har 150 000 medlemmer.

Jeg er utfordret pä troen - men ogsä styrket i troen - oppmuntret. Jeg ser enda klarere at om vi skal fullföre värt oppdrag mä vi väre en sann egelatarisk/likhets og praktisk funksjonernede brorskaps- og folkebevegelse. Den verdens bevegelser inklusive fredsbevegelser er sä bestemt ikke svaret. De er i seg selv selv beviset pä denne verdens fortapthet.

Min bönn om at Guds rike mä komme - at de utvalgte i denne verden mä skinne -

mä Herrens lys skinne i väre liv og ut fra et felles guddommelig uttrykk av dette liv.