torsdag, oktober 20, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Rollemønster

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn ...

Slik lyder begynnelsen av tredje ledd i den apostoliske tros- bekjennelse som ble formulert antagelig så tidlig som på 400-tallet.

Paulus bemerker genialt: - Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det.

Dette er et interessant rollemønster som faktisk ikke blir praktisert i dagens kristne samlinger, fordi det ikke lar seg gjøre når ønsket er å samle så mange som mulig på ett sted. Men nå er det etterhvert flere av oss som drømmer om at de kristne samlingene ikke skal være større enn at dette rollemønsteret fra Bibelen kan følges.

Kristne samlinger som domineres av profesjonelle utøvere har sin styrke, men også sine svakheter, og oppslutningen om de store gudstjenestene er dalende. Er drømmen om samlinger der Ånden gir seg til kjenne hos hver enkelt slik at det blir til gagn (sitat Paulus) en utopi? Nei, vi tror da på den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn!

Jeg tror at håpet for Jesu menighet er at troen på Den Hellige Ånd gjenreises. Ikke bare som en individuell erfaring, men som en kollektiv erfaring. Som en erfaring av at innholdet i de kristnes samlinger gis av Ånden ved at den ene har en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning (sitat Paulus). Dette er modellen - en modell man idag ikke i særlig grad praktiserer.

Vi forsøker i enkelte sammenhenger, men lykkes ikke. Grunnen tror jeg er det rollemønsteret vi er bundet av. Det rådende rollemønsteret kan enkelt tegnes opp slik: "Pastoren på prekestolen" og "lyttende kirkegjengere i salen". Dette er et rollemønster som pastorene tilsynelatende er fornøyd med.

Men dette er jo et hvis-hele-kroppen-var-øye-rollemønster som hemmer Åndens gjerning i menigheten og utarmer menighetene åndelig.

Når man så ønsker å praktisere alle lemmenes deltagelse i enkelte sammenhenger, er det et fremmed rollemønster for de fleste. Hvordan skal vi fostres til å fungere i et bibelsk rollemønster?

Jeg tror Bibelen har svaret: Husmenigheter med et nytt rollemønster, et Ånden-gir-seg-til-kjenne-hos-hver-enkelt-slik-at-det-blir-til-gagn-rollemønster.

Spennende perspektiver!

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Kjell Sørsdal sa...

Takk kjære Jesus Kristus for at vi får praktisere dette i Timeout! Men det trengs å fokusere på at hver enkelt kun har den rollen at man skal finne seg til rette å gjøre det man ønsker både i tjeneste og som gjest. Kan godt gjøre en skriftelig avhandling om dette, men vil heller oppfordre all til; KOM Å SE!