torsdag, oktober 26, 2006

Dagens foto: TroshistorieIngebjørg Thunæs, min gamle søndagsskolelærer i Pinsemenigheten Salem (Sandefjord) ga her om dagen dette Nytestamentet til Oddbjørg. Det ble funnet under en opprydding Jeg fikk det som 8-åring av mine foreldre i 1963, med mitt navn innskravert i gull på forsiden. Jeg husker jeg var litt skuffet over at det var i rødt.

Inne i Nytestamentet skrev jeg som 12-13 åring: "Døpt i vann den 27/3-66. Døpt i den Hellige Ånd den 13/11-66. Hittil har Herren hjulpet oss". Jeg må ha mistet det ikke lenge etter.

På den avfotograferte siden står det: "Dette leste jeg da jeg ble døpt den 27/3-1966". Jeg ble døpt av Tom Erlandsen. Samme kvelden ble mine kamerater Robert Erlandsen, nå Bergen, og min fetter Kai-David Angelsen, som er hjemme hos Jesus, døpt. Men jeg tror det var flere andre som også ble døpt den kvelden i Salem for 40 år siden?

"Hittil har Herren hjulpet oss", var mottoet for menighetens 30-års jubileum i 1967. Jeg noterte i Nytestamentet det skriftstedet Willy Rudolp, en Kina/Japan-misjonær og tidligere forstander i Salem, talte over under jubileumsfesten.

Jeg har tidligere i posten På nattbordet fortalt om da jeg i sommer tilfeldigvis fant mitt søndagsskole-frammøtekort fra 1965 i boken "Fram til Urkristendommen" av Martin Ski, hjemme hos mine foreldre.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: