fredag, januar 27, 2006

På nattbordet

IMG_6250
På nattbordet
Foto: Are Karlsen
Pinsevekkelsens historie ligger på
nattbordet for tiden.

IMG_6268
Mitt søndagsskolekort
Foto: Are Karlsen
Inne i bind I av "Fram til
urkristendommen" fant jeg
frammøtekortet fra 1965

I min søken etter røtter og verdier, kom jeg på at i mitt barndomshjems bokhylle fantes et verk som het "Martin Ski: Fram til urkristendommen", et bokverk som kom ut på 50-tallet - til pinsevekkelsens 50-års markering.

Jeg reiste hjem til mine foreldre og spurte mamma:
- Har dere fortsatt de bøkene av Martin Ski som het "Fram til urkristendommen"?
- Ja, men da må du se i bokhylla ovenpå - og ta med deg lys.
Jeg tok med meg lys og gikk opp for å sjekke. Der fant jeg både dette verket og flere andre bøker om pinsevekkelsens første år. Nå ligger de på nattbordet.

Jeg mente jeg kun hadde sett dette verket i mitt barndomshjems bokhylle - aldri lest det. Men da jeg begynte å bla i bind 1, falt det ut et stjernekort - eller frammøtekort som det egentlig hette - fra søndagsskolen fra 1965 med mitt navn på. Det lå på et av de siste kapitlene. Det må vel bety at jeg i en alder av 11 år startet å lese dette verket av Martin Ski. Da er det vel på tide å fullføre det nå - 40 år etter.

Jeg har lest noen kapitler. Martin Ski setter pinsevekkelsens frambrudd i en historisk kontekst. Han nevner en rekke interessante personligheter fra 1800-tallet som jeg får lyst til å sjekke nærmere. Da er det veldig kjekt å kunne søke på internett - og finne forskningsstoff, hovedoppgaver og studentoppgaver som omtaler både Lammers og Olaus Nielsen, to lutherske prester og teologer som rundt 1850 setter spørsmålstegn ved både kirkeordning, presterollen og barnedåp. Olaus Nilsen går varmt inn for husmenigheter og det almenne prestedømme. Intet nytt under solen.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: