torsdag, februar 16, 2006

Det står skrevet

Jesus sa: Men dere skal ikke la noen kalle dere 'rabbi', for én er deres mester, og dere er alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden 'far', for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere 'lærere', for én er deres lærer: Kristus. Den største blant dere skal være deres tjener. Matteus evangelium 23,8-11.

Dette er noe av det Jesus sier som vi har vanskelig for å finne konkrete tillempninger for. Snakker Jesus her om kledelig beskjedenhet? Eller snakker han om fellesskapet blant hans disipler? Ville han idag ha sagt: "Men dere skal ikke la noen kalle dere 'pastor'"? Eller 'eldstebror'? Eller 'leder'? I den grad disse titlene representerer et hierarki, tror jeg han ville sagt det. For når Jesus i tillegg sier dere er alle søsken og den største blant dere skal være deres tjener tror jeg han her advarer mot hierarkier blant de troende.

Det finnes en interessant paralell i 1. Samuelsbok 8,7: Men Herren sa til ham (Samuel): «Lyd folket og gjør alt det de ber deg om! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.

Herren hadde tidligere sagt at Israel ikke skulle være som andre folk. De skulle ikke ha konge, fordi Gud skulle være deres konge. Nå krevde folket å få en konge, og Herren svarte: ... det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.

Er hierarki og lederskap i realiteten en avsettelse av Jesus som Herre? Er friheten i Kristus redusert av strukturer som binder oss? Og binder disse strukturene opp ressurser og setter kristne i passivitet? Jeg er redd svaret på disse spørsmålene er "ja".

Paulus sa: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Paulus brev til galaterne 5,1

Jeg tror Jesus ville sagt: "Èn er deres pastor", "én er deres leder". Lederen er Jesus ved Den Hellige Ånd. Han gir menigheten gaver. Han gir menigheten frie mennesker med nådegaver og gode egenskaper. Og han leder mennesker inn i tjeneste og underordning under hverandre.

Tore Lende er en mann jeg er i ferd med å bli kjent med. For 6 år siden skrev han en artikkel om dette temaet, med tanker som er ganske sammenfallende med de du finner på denne bloggen. Den artikkelen inspirerte meg til å skrive denne posten. Les den du også og bli inspirert!

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: