mandag, februar 06, 2006

Verdier og paradigmer

Helge Terjes KS blogg, som skrives av min gode venn Helge Terje Gilbrant, tar i siste post opp dette med verdier. Han viser til en samtale om verdier med noen venner, - jeg var en av dem. Samtalen tok utgangspunkt i verdier jeg hadde flagget i en post 17. oktober i fjor.

Etter den tid har jeg lagt til ytterligere noen punkter på den listen, som nå ser slik ut:

Tjenerskap - ikke lederskap
Underordning - ikke hierarki (ny)
Dialog - ikke monolog (ny)
Relasjoner - ikke organisasjon
Kropp - ikke struktur
Tjenestegaver - ikke embeter
Gjennomsiktighet - ikke lukkethet (ny)
Toleranse - ikke konformitet

Disse verdiene gjelder for meg det kristne fellesskapet. De må nok utdypes for fullt ut å gi mening, men leserne av denne bloggen har vel fått med seg hva jeg mener om de fleste.

Tilbake til KS-bloggen: Der hvor KS-bloggen skriver "mer enn" skriver jeg "ikke". Det gjør jeg fordi verdi og motverdi representerer etter mitt syn hvert sitt paradigme. Motverdien representerer det rådende kirkelige paradigme. "Mine" verdier representerer det nye husmenighets-paradigmet.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Sjur Jansen sa...

Spennende å se at du legger til nye verdier. Jeg støtter disse. Det hadde vært fint hvis du forklarte ditt syn på kropp og struktur.

Are Karlsen sa...

Sjur,
"kropp - ikke struktur" henger litt sammen med "relasjoner - ikke organisasjon". Det vanlige er vel å sette organisme opp mot organisasjon.

Med kropp mener jeg altså organisme, istedet for stive strukturer og definerte tjenesteveier i et hierarki. Noe i den retningen ...

Sjur Jansen sa...

Struktur kan være mye annet enn hierarki, organisasjon og embeter. Struktur kan bety at man er blitt enige om å gjøre en del ting på en noenlunde fast måte. For eksempel at menigheten møtes fast én gang i uka i annethvert hjem - til forskjell fra å møtes i en kjempestor gruppe i kirkerommet. I hjemmene er gruppene nødt til å være små, og dermed er det lettere å se enkeltmennesker. Og hvis man unngår å møtes i samme hjem hele tiden, slipper man at huseieren (eller presten/pastoren i tradisjonelle menigheter) får psykologisk makt.

Struktur kan derfor være enten negativt eller positivt. Men i din oppstilling av verdier blir struktur plassert kun på den negative siden.

I dagens tradisjonelle menigheter, er det lite plass til impulsivitet. Det er fordi strukturen er dårlig. Løsningen er ikke å være negativ til struktur uansett. Det må i tilfelle bety at man skal satse 100 % på impulsivitet. Det blir slitsomt. Da må man hver eneste uke diskutere hvor, når, hvem og hvor mange man skal møtes neste gang.

Poenget må være å velge en struktur som gir rom for impulsivitet. For eksempel velge en struktur der man møtes i små selvstendige grupper. Da kan man impulsivt bli enige om å male huset til naboen samme uke. Og man kan i fellesskap bli kjapt enige om å hoppe ut av den løpende strukturen som er å møtes hver tirsdag, fordi man denne uken skal male huset til naboen. Slik er mulig i husmenigheter, slik du og jeg er for.

En tradisjonell menighet har derimot en struktur som er som sement. Gruppen er så stor at den aldri i fellesskap vil kunne bli enige om en impulsiv handling som å droppe gudstjenesten for å male huset til naboen.

Altså: Dårlig struktur kan bety at man legger lokk på impulsivitet. God struktur kan bety at man gir rom for impulsivitet. Dårlig struktur kan bety at det er vanskelig å se enkeltmennesker og utveksle kjærlighet. God struktur kan bety at man lettere oppdager enkeltmennesker og kan utveksle kjærlighet.

Problemet er at ordet struktur ofte blir brukt av folk som er bundet av tradisjoner og som står for hierarki, enveiskommunikasjon og storsamlinger. Ord er vanskelig, men jeg synes ikke tradisjonsmenighetene skal ha enerett på dette ordet.

Jeg synes at dine andre verdier har dekket opp hva du mener.

Jeg tror vi er enige om poengene jeg nevner over. Så det blir kanskje en debatt om hvilke ord man skal velge. Jeg likte ikke at du satte struktur på nei-listen.

Are Karlsen sa...

Sjur,

Flott bidrag i en interessant dialog!

Jeg tror kanskje jeg må finne et annet ord, og er åpen for forslag. Antageligvis er det flere begreper som burde vært bearbeidet mer, f. eks. "relasjoner - ikke organisasjon".

Mine ikke-begreper er ikke alle ment å være negative begreper i enhver sammenheng, kun når det gjelder å bygge levende og inkluderende fellesskap.

Det er én verdi jeg ikke har fått på plass, og det er den som handler om å være utadvendt, inkluderende, åpen. Det er en av de aller viktigste. Det handler dypest sett om kjærlighet. Den kanskje viktigste årsak til tingenes tilstand er at kjærligheten er blitt kald, som Jesus snakket om.

Vi har lett for å overse kjærligheten. "Størst av alt er kjærligheten".