tirsdag, februar 21, 2006

Ny verdi: Fellesskap - ikke retorikk

IMG_7016
Studérkammeret
Foto: Are Karlsen

Etter å fundert en tid på hvordan jeg skulle få plassert inn både fellesskap og retorikk inn i verdisystemet, gikk det opp et lys for meg akkurat her :-). Hvorvidt dette verdisettet overlever dialogen med bloggens lesere, gjenstår å se.

Hvorfor har du ikke fellesskap som en av dine verdier, spurte en nær slektning i en familiesammenkomst. Det retter jeg opp nå.

Listen på verdier som jeg ønsker å knytte til husmenighetslivet, er under utvikling, og blir vel aldri ferdig. Siste skudd på verdistammen er:

Fellesskap - ikke retorikk.

Mange synes kanskje retorikk er en underlig motverdi. Motverdiene jeg setter opp, mener jeg er de verdier som det rådende kirkeparadigmet er preget av. Hvorfor setter jeg retorikk opp mot fellesskap?

Jeg mener at de kristne samlingenes viktigste verdi er fellesskap. Er det fellesskap som preger gudstjenestene i våre menigheter? Etter min mening er det ikke fellesskap, men retorikk som preger våre gudstjenester.

Retorikken har ikke bare tatt overhånd, den er også vårt fremste lederkriterium. Jamfør prøveprekingen før en menighet velger pastor.

Retorikk er også det som oftest tar livet av husgrupper og småfellesskap. Den cellegruppe som får en leder med en "pastor i magen" er dømt til å dø. Å sitte å høre på en tale i en liten gruppe er drepende. Mange av våre ledere er fostret til monologer gjennom tiår på kirkebenken. Løsningen blir ofte at gruppen kommer overens om at man ikke samles så ofte, og til slutt dør den.

Retorikk er vesentlig i ethvert hierarki, fordi den er et viktig verktøy i maktutøvelsen. Den er således en naturlig bestanddel i et sterkt lederskap. Men Paulus advarer mot retorikk, fordi den fortrenger Åndens kraft. Retorikk hører til foretakskirkeparadigmet. I husmenighetsparadigmet er det erstattet av fellesskap.

Slik jeg ser det.

Siste utgave av verdilisten:

Fellesskap - ikke retorikk
Tjenerskap - ikke lederskap
Underordning - ikke hierarki
Dialog - ikke monolog
Relasjoner - ikke organisasjon
Kropp - ikke struktur
Tjenestegaver - ikke embeter
Gjennomsiktighet - ikke lukkethet
Toleranse - ikke konformitet

(Noen av disse verdiene er nok i behov av omarbeiding).

Technorati Tags: , , , ,


Share/Save/Bookmark

6 kommentarer:

Geir Øynes sa...

Jeg lurer på en ting i din verdiliste; "Underordning - ikke hierarki" Er det ikke egentlig underordning i et hierarki? Hierarki betyr jo hellig makt el. herredømme, prestevelde; og der kommer vel underordning inn? Eller tar jeg helt feil?
En annen ting jeg lurer på er om du kan bruke et annet ord for "foretakskirkeparadigmet" og "husmenighetsparadigmet"?

Are Karlsen sa...

Geir, slik ser jeg det:
Hierarki betyr rangordning og ble vel først brukt på gresk om rangordning blant prester. I et hierarki er man både overordnet og underordnet. Den som står på toppen er bare overordnet, den som er nederst er bare underordnet.

I Kristus er det ikke slik. Der underordner alle seg hverandre. Det er det som er det radikale med Guds Rike. Til og med Kristus underordnet seg oss da han ga seg selv for oss. Nå er han høyt opphøyet.

Dersom du ønsker å studere teologien bak dette, har jeg en link i denne posten:

http://arekarlsen.blogspot.com/2005/12/underordning-ikke-hierarki.html

Paradigme er et populært fremmedord for tiden. Fordelen med slike begreper er at man sier mye med ett ord, under forutsetning av at leseren forstår. Paradigme betyr "felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler". Det finnes sikkert bedre definisjoner.

Thor Einar sa...

Hei Are

Siden du er inne på ett paradigmeskifte så tenkte jeg at jeg skulle sende deg noen tanker rundt dette som en venn av meg har:


1. Shift from Standardization to Uniqueness. Did Jesus die to clone us all?

2. Move from Utility to Creativity. Instead of "plugging people in" at churches, we need to light them up! Avoid dream-suckers. Status quo is evil - it consumes our planet. The first sermon by Peter in Acts 2 = this is a movement of dreamers and visionaries (he quotes Joel of all places!). Live with urgency for the world.

3. Shift from Homogeny to Diversity. Our churches reflect narcissism. Do you want people to go to church with you and not to live life with you? People don't leave their tribes without their leaders! Homogeny = it's all about me. Make people your highest value.

4. Reject Pragmatism and move toward Mysticism. Our churches today are too self-help. Step into the invisible reality of the Kingdom of God! People aren't looking for "truth;" they want people who have been face-to-face with God and have lived to talk about it.

5. We need to shift from Conviction to Compassion. Be a movement of compassion - that's what Jesus was all about. Community answers this question: Does love really exist?

Sjur Jansen sa...

Are, det er veldig bra at du setter verdier opp mot hverandre. Da tvinges man til å velge hvilken verdi man mener er viktigst. Og man ser tydeligere hva som menes med den verdien man velger å stå for.

Hvis man bare sier at relasjoner er viktig, uten å sette det opp mot organisasjon, tror jeg verdien relasjoner har liten effekt. Det blir festtale. Alle kan si at de er for relasjon som verdi. Men det er først når man faktisk skal kvitte seg med motverdien organisasjon, at det avgjøres hvor mye man egentlig bryr seg om verdien relasjoner.

Når man setter opp verdi og motverdi, er det likevel en fare for at man kvitter seg med verdier som i noen situasjoner er gode. Jeg har tidligere nevnt at struktur kan være bra også for ikke-hierarkiske husmenigheter. For eksempel at man hver tirsdag sender en fast sum til fattige.

Denne gangen er det begrepet retorikk. Jeg oppfatter ikke retorikk som bare tomme ord. Kan ikke retorikk brukes på en positiv måte i en dialog - i et fellesskap?

Jeg skjønner at du snakker om paradigmer og at verdiene ikke skal være 100 % gyldige i alle sammenhenger. Men du inviterer leserne til å teste verdiene dine, og jeg gjør et forsøk.

I tradisjonelle menigheter er prekenen det viktigste som skjer. Og de flinkeste til å preke – retorikerne - er forbilder. Men de siste årene har prekenen fått konkurranse fra dramainnslag, lokalproduserte storskjermfilmer, diktlesning, blått scenelys, maleriutstillinger og konserter. Ordet retorikk kan kanskje byttes ut med kunstformidling.

Altså: ”Fellesskap – ikke kunstformidling”. Men det smeller kanskje ikke like bra i en kort verdiliste. Og fremdeles ligger vel prekenen og retorikken hakket foran de andre kunstartene som forbilde, derfor kan det likevel være riktig å bruke retorikk som motverdi.

Men som samlet begrep er det egentlige problemet at det er for mye enveiskommunikasjon i menighetslivet. Enveiskommunikasjon med talere, dramagrupper, diktlesning og konserter. Det som ødelegger fellesskapet, er ikke hvordan enveiskommunikasjonen utføres på (f eks retorikk eller blått scenelys), men at det rett og slett er enveiskommunikasjon.

Problemet med enveiskommunikasjon har du dekket opp i ”Dialog – ikke monolog”. Så verdien ”Fellesskap – ikke retorikk” er på en måte et underpunkt av det. Retorikk er bare formen på enveiskommunikasjonen.

Det spennende med din oppstilling av verdier, er at verdi og motverdi ikke alltid er klin like motsetninger. Rent logisk og språklig er det vel slik at motsatsen til relasjoner er at man ikke har relasjoner, det vil si at man er alene eller ikke har relasjoner av betydning. Men du setter ikke opp dette som motverdi. Du setter organisasjon som motverdi. Det er dette som gjør oppstillingen spennende og som gjøre at man må ta stilling.

Men ved ”Dialog – ikke monolog” er det ikke like spennende. Her er verdi og motverdi kjedelige like motsetninger. Du sier det samme to ganger. Derfor er det muligheter for å gjøre oppstillingen enda bedre med tiden.

Hva med å si:
Fellesskap – ikke enveiskommunikasjon
Dialog – ikke kunstformidling

En annen ting: Som sagt ligger tyngdepunktet i dagens tradisjonelle norske menigheter i prekenen og alt annet som skjer fremme i kirkelokalet. Altså i enveiskommunikasjonen. Men i tillegg legges det mye arbeid i alle slags virkegrener og aktiviteter. Dette har jeg skrevet en del om på www.byggemennesker.no. Også virkegrenene og aktivitetene kan stå i veien for fellesskapet. Kanskje du kan sette dette opp som motverdi til fellesskap?

Fellesskap – ikke virkegrener
Fellesskap – ikke aktiviteter
Fellesskap – ikke programmer
Virkelige tjenester – ikke virkegrenstjenester
Direkte tjenester – ikke virkegrenstjenester

Eller noe sånt.

En ting til: Verdien underordning bør kanskje byttes ut med gjensidig underordning. Da er det lettere å forstå hva du mener. Dessverre er dette to ord og ikke ett, og oppstillingen blir ikke like pen. Men tydelighet er kanskje viktigere en en pen tabell?

Forøvrig: Når jeg sier at dine motverdier ikke er 100 % gyldige i alle sammenhenger, er det selvsagt også slik med mine egne forslag... Jeg er ikke mot alle slags aktiviteter og programmer.

Are Karlsen sa...

Sjur,
Takk for bidraget!

Du har helt rett i at mine motverdier ikke er 100 % gyldige i alle sammenhenger! Utenfor det kristne fellesskapet (husmenigheten) er mange av verdiene helt nødvendig - på jobben for eksempel.

Men jeg er ikke ferdig med forholdet det kristne fellesskapet og det livet vi har i verden. Det er sånne ting jeg liker å snakke med teologer om, f. eks. Per-Axel Sverker.

Min motverdi struktur er nok en av de svakere. Dine tanker om struktur er viktige. Det beste med denne listen er vel at den kan være et utgangspunkt for samtale om verdier. Kanskje samtalen er viktigere enn listen?

Retorikk behøver ikke være noe odiøst. Vi benytter oss alle av retorikk. Min liste over verdier og motverdier benytter seg vel også av noen retoriske knep.

Hvis jeg skal utdype hva jeg mener kan være negativt med retorikken, så kan det være vektleggingen på veltalenhet. Det å si de riktige ordene. Stammespråket. Og ikke minst mengden av ord som brukes. Her er det behov for et skikkelig opprør og oppgjør!

Du har også rett i at det ikke er noen symmetri i forholdet verdi - motverdi. Det er ulike typer motsetningsforhold, som jeg ikke i alle tilfeller har redegjort for.

Når jeg sier underordning - ikke hierarki virker det for mange å være en selvmotsigelse, jfr. Geirs kommentar. De fleste kristne tror at underordning forutsetter hierkarki. Per-Axel Sverker har en vidunderlig undervisning om dette.

Ellers regner jeg med at du føler deg fri til å sette opp din variant på en verdiliste. Dine forslag til motverdier til fellesskap vil jeg gjerne diskuttere med deg - over en hamburger og cola!

Når jeg treffer mine lesere face-to-face, hører jeg at mange har lest byggemennesker.no og blitt inspirert. Vi må snart arrangere et treff, - jeg tror det er mange som kunne hatt glede av å treffes.

Are Karlsen sa...

Thor Einar,
Din venn nevner en rekke spennende verdier. Noterer meg at han også setter opp verdi og motverdier.

Jeg gleder meg til å se de tankene satt ut i livet!