søndag, februar 26, 2006

Tjenerne som forsvant

I gamle dager var det noen som bar tittelen tjener i den norske pinsebevegelsen. Barratt innførte embeddene menighetstjener og menighetstjenerinne. Fra starten av ble disse innkalt til rådsmøter på lik linje med forstanderne eller tilsynsmennene, som også ble kalt eldste. Menighetstjenerne og -tjenerinnenes oppgave var blant annet å stå for menighetenes diakonale oppgaver.

Så snart Barratt var død, ble det slutt på å innkalle menighetstjenerinnene til rådsmøtene i Filadelfia, Oslo. Etter noen år ble det også slutt på å innkalle menighetstjenerne, og man fikk et rent eldsteråd.

Sålangt Martin Skis utrolig spennende verk Fram til urkristendommen.

Nå var tingenes orden gjenopprettet og hierarkiet på plass. Tjenere skal bare være tjenere, og ikke sitte i noe råd. Dermed forsvant både urkristendommen og tjenerne i det fjerne. Eldste måtte vi ha, men tjenere kan vi åpenbart klare oss uten.

Å gi noen tittelen tjener med oppgaver som helt klart er plassert hiearkisk under pastor og eldste, viser bare hvor lite man har forstått av Bibelens lære om det nye livet i Kristus. Jesus var tjener og Paulus var tjener. Hvordan kan vi da plassere tjenerskap inn et hierarki? Ikke å undres at tjenerne forsvant. Og menighetene har fått et organisasjonsmiljø som tilsvarer en hvilken som helst bedrift med en nokså mager Guds Rikes-faktor.

Men tittelen tjener har dukket opp igjen, ikke i norsk pinsebevegelse med i den svenske: Filadelfia, Stockholm har sluttet å innsette eldste, de innsetter bare tjenere. Begrunnelsen er at eldste-tittelen hadde fått for høy status og kommuniserte dårlig, - hvilket etter min mening er en betimelig og modig iakttagelse. Nå innsetter man bare tjenere i Stockholm, både mannlige og kvinnlige. (Jeg velger å respektere både prosessen og resultatet i Stockholm, og avstår fra syrlige kommentarer til det sistnevnte.)

Men - det er ikke tjener som tittel som betyr noe. Det er tjener som funksjon som betyr noe. Det hjelper ikke om du kaller deg tjener, dersom du opptrer som kongen på haugen.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: