mandag, desember 12, 2005

Underordning - ikke hierarki

Mange tror at det kristne underordningsbegrepet forutsetter hierarki. I denne artikkelen underviser min gode venn Per-Axel Sverker om det bibelske underordningsprinsippet.

Per-Axel sier blant annet: - Den ydmyke underordning er altså Jesu egen etikk overført til menigheten.

Per-Axel drøfter også underordning i ekteskapet, og betydningen av begrepet "hode", altså mannen som kvinnens hode. Den som tar betydningen av dette begrepet for gitt, får seg en overraskelse når Per-Axel ser på hvordan begrepet ble forstått av sin samtid og hvordan det ble brukt for eksempel i Septuaginta, den greske oversettelsen av det Gamle Testamente.

For de av dere som har deltatt i samtaler med meg om ikke-hierarkisk menighetsliv, og har litt problemer med å få denne type bibelske begreper til å passe inn, er dette obligatorisk lesning!

Tidligere har jeg anbefalt følgende artikler av Per-Axel Sverker:

Tjäna den korsfäste Herren med lidandets glädje, 1 Kor 1:18-2:5

"En klassisk-kristen syn på homosexualitet"


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Helge Terje Gilbrant sa...

Veldig interessant artikkel - skal lese den litt grundigere senere.

Are skriver.
For de av dere som har deltatt i samtaler med meg om ikke-hierarkisk menighetsliv, og har litt problemer med å få denne type bibelske begreper til å passe inn, er dette obligatorisk lesning!

Are, hva er det i PA artikkel som støtter din oppfattning om at vi ikke trenger storfellesskapet for å få småfellesskapene til å fungere? Jeg oppfatter at det er der hovedskille går mellom dine synspunkter og mine, og jeg kan ikke se at det PA skriver støtter opp om ditt ståsted.

Derimot tror jeg at PA gir et godt forsvar for verdier som vi begge er enige om.

Are Karlsen sa...

Nei, jeg ser vel ikke at denne artikkelen inneholder stoff som kan bidra til en drøfting av "storfellesskapets" betydning for "småfellesskapene", da må vi i så fall inn på Per-Axels undervisning om husmenigheter. Men han har ennå ikke publisert noe materiale om det. Denne undervisningen om underordning forkynner Per-Axel inn i tradisjonelle menigheter.

God bless!