søndag, september 18, 2005

Det er lov å drømme, eller?

Hva kostet det Paulus å etablere en menighet? Behøvde menigheten kirkebygg? Nei. Behøvde menigheten ansatte? Nei. Ingen kostnader? I prinsippet ikke.

Tradisjonelle menigheter idag er veldig forskjellig fra de Paulus etablerte. Jeg har regnet på at å etablere en foretaksmenighet i dag, koster pr. 100 medlemmer 5 mill. kroner i kirkebygg og driftskostnader på 0,7 mill, inkl. renter på kapitalen bundet i kirkebygget.

Har menigheten 1000 medlemmer vil man investere 50 mill i kirkebygg og ha driftskostnader på 7 mill. i snitt. Dersom man har et kirkesamfunn på 100.000 medlemmer vil man ha en kapital på 5 milliarder i kirkebygg og årlige driftskostnader på 700 millioner kr. Mesteparten av dette blir samlet inn blant menighetens medlemmer.

Jeg drømmer om en reformasjon av menighetslivet, der vi går tilbake til husmenigheter i nettverk. Det er lov å drømme? Det er også lov å drømme om hva vi kunne gjort med alle pengene som dermed ikke skulle brukes til kirkebygg eller driftskostnader?

Technorati Tags: , /


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: