søndag, september 18, 2005

Incarnational versus Attractional Mission

Hva er forskjellen på inkarnasjons-misjon i forhold til attraksjons-misjon? Det blir snakket mye om inkarnasjonsmisjon i emergent-sirkler på nettet.

Kort sagt:
Inkarnasjonsmisjon er å flytte inn i bydelen og invitere naboen på kaffe.
Attraksjonsmisjon er å henge opp en plakat i bydelen som inviterer til gudstjeneste.

Søk på nettet eller sjekk denne artikkelen av Andrew Hamilton:

Next-Wave Ezine > church & culture:
Incarnational versus Attractional Mission

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

andrew jones sa...

andrew hamilton is a very good friend of mine from australia

good to see him on your blog