søndag, september 04, 2005

Dynamikk


"Apostelen Paulus"
Maleri: Rembrandt
Dynamikk er fint. Tror det kommer av det greske dynamis, som betyr kraft.

Bibelens beretninger er full av dynamikk.

Men først en historie om Åge Samuelsen: Han brøt som kjent ut av pinsebevegelsen. Etter en tid vurderte han å vende tilbake, og rådførte seg med daværende redaktør Oddvar Nilsen, som ga han følgende råd: "Jeg tror det er best at du sorterer direkte under vår Herre."

Åge Samuelsen skal få hvile i fred. Men jeg tror at en forutsetning for dynamikk i kristenlivet, er å sortere direkte under vår Herre. Er det noe som hindrer dynamikken er det høye organisatoriske strukturer og presteskap.

Paulus levde og tjente under en enorm dynamikk. Han etablerte menigheter på løpende bånd, for så å forlate dem og reise videre. Han dupliserte seg selv hele tiden. Gjorde seg overflødig. Han inntok ikke posisjoner som andre ikke kunne innta, imitere og duplisere. Dvs. han opererte i en pannekakeflat organisatorisk struktur - der alt sorterte direkte under vår Herre.

Paulus kalte seg tjener. Det ville vært naturlig for han å kalle seg leder (jfr. "Paul's Idea of Community: The Early House Churches in Their Cultural Setting, Revised Edition" (Robert J. Banks)), men han valgte å kalle seg tjener.

Paulus´ tjenerskap var dynamisk. Jeg mener det er forskjell på tjenerskapets dynamikk og lederskapets dynamikk. I en gruppe kan det være bare en leder. Lederen kan ikke duplisere seg selv i gruppen. Men når det gjelder tjenere, er det ikke grenser for hvor mange tjenere det kan være i en gruppe. En tjener dupliserer gjerne seg selv. Det gjør ikke en leder. Altså forsvinner den dynamikken som er så spesiell for Guds rike.

Derfor finner jeg det påfallende at det idag ikke snakkes om tjenerskap, kun om lederskap. Ved forespørsel slenger man eventuelt på et "tjenende lederskap".

Dynamikk.
Tjenerskap.
Tjenerskapets dynamikk.

Technorati Tags: , , , , ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Black Country Boy sa...

Hey Are, wished ur blog was in English...looks like u've got some interesting things to say!

Are Karlsen sa...

Thanks Carl! My blog is a personal blog - not a theme blog. A lot of what I write is in a family or local context. I do, however, also write about the life in our house church, and about my experiences from 40 years engagement in corporate churches and christian institutions.

If my international contacts become a closer part of my network, I think I would go english.