torsdag, september 14, 2006

Bibelsk

Jeg regner med at de aller fleste av bloggens lesere har fått med seg at livet under overflaten (det vil si kommentarsidene) byr på mye spennende stoff. Igår skrev Ragnhild Schanke dette:

I en ikke-hierarkisk sammenheng må der være en stadig bevisstgjøring over hvilke verdier som er gode for menneskene.

Ragnhilds formaning berører en svært viktig del av innholdet i den type samlinger vi etterstreber. Hun har tidligere advart mot uformelle, hierarkiske strukturer. Det er blant annet her bevisstgjøringen hun snakker om må komme inn.

"Under overflaten" (på kommentarsidene) har bruken av begrepet "bibelsk" vært debattert. Det ble sagt i en kommentar: Bibelen kan man bruke til å begrunne omtrent hva det skal være. Hvilket historien synes å bekrefte.

Å plukke isolerte bibelvers for å begrunne et standpunkt er utilgivelig. Med et minimum av seriøs bibellesning, blir perspektivet på hva det er mulig å finne begrunnelse for, sterkt innsnevret, etter min mening.

Jesus sa: Dere har hørt hva som er sagt til de gamle, ... men jeg sier dere ... ! Her setter Jesus strek over mange av de verdier man kan finne begrunnelse for i enkeltvers.

Bibelen inneholder en stigende åpenbaring som kulminerer med korset. Jeg tenker at korset er Bibelens verdimessige fyrtårn som både belyser og forklarer dens verdier, samtidig som det setter enkelte verdier i det bibelske landskapet i skyggen.

Det er dette perspektivet som gir begrepet "bibelsk" mening for meg. Bibelen selv, gjennom sin hovedperson og fullender Jesus Kristus, definerer gjennom hans undervisning, hans gjerninger og ikke minst hans ultimate handling, døden på korset, hva som er bibelske verdier.

I en ikke-hierarkisk sammenheng må der være en stadig bevisstgjøring over hvilke verdier som er gode for menneskene.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Ivar Kvistum sa...

Amen!

Kjell Sørsdal sa...

AMEN

Joh. 6: 63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.

Paulus’ andre brev til korinterne
Kap. 3
Tjenere for den nye pakt
Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre? 2 Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. 3 For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. 4 Denne overbevisning har vi i Kristus, for Guds ansikt. 5 Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette; vi kan ikke tenke ut noe, som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det, 6 han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 7 Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses; så sterk var glansen på det, enda den tok slutt. 8 Hvor mye større herlighet har da ikke Åndens tjeneste?

Tore Lende sa...

Dette var sterke og fine ord til å begynne dagen med, Kjell Sørsdal. Det handler om verdier, det handler om livsstil, det handler om et guddommelig liv som begynner i Kristus, og som blomstrer og lever i mennesker. Dette er hemmeligheten som har vært skjult i alle tider og som nå er blitt synlig og kommet nær i Kristus. Løftene oppfylles. Dette er også der vi skal være - vil skal følge Kristus - og de ord vi taler og det liv vi lever "er ånd og liv". Det liv er bare mulig ved et "ensidig" og erfart Kristus-fokus. En "ny pakt" er det skrevet om. Dog det er ikke en "ny pakt" - det er selve oppfyllelsen av den gamle.

Turid Sunde sa...

Dette får meg til å tenke på hva som ble overskrifta på Annys og mine bønnestunder: Bevar hjertet framfor alt du bevarer for livet går ut fra det. Og at vi vil være med på noe som har livets rett.
Ellers er det ikke vits i det vi holder på med i det hele tatt. Da kan vi like godt bli med i hvilken som helst interesseorganisasjon.
Og livet- ja, det er jo Den Hellige Ånd i meg. Og når Han får meg- ikke først og fremst jeg som får Han- da blir det ikke mye igjen av meg. Mitt liv blir overtatt av Han, jeg er ikke viktig for meg mer da, men kun Han og Ham som elsker alle like mye som meg.
Uten Den Hellige Ånd, kan vi bare gå hjem.Da tenker jeg ikke på gaver, tjenester, hva som blir utført osv, for det er jo ikke Han, men jeg tenker på personen Han.
Når personen Den Hellige Ånd får meg, kan jeg leve et meningsfyllt liv. Så min bønn og mitt ønske, er at jeg gir hele meg over til Hans vilje. Så jeg kan få gå i forlikelsens tjeneste.
Det er jo det eneste meningsfyllte her i verden. Så kommer den store festen til slutt.
Jeg gleder meg.