onsdag, september 06, 2006

Det sprer seg!

Bilde%206
rubensolvang.com

Ruben Solvang har opprettet et rent samtaleforum for husmenigheter. Klikk over og sjekk forumet.

Ruben Solvang har opprettet et flott samtaleforum som på mange måter er enklere å samtale på enn kommentar-feltet på blogger.

Jeg synes selvfølgelig det er hyggelig at mange leser og kommenterer min blogg. Men målet må være at vi får et mangfoldig miljø med mange nettsteder som bidrar til at folk danner levende husmenigheter.

Stikk innom Rubens samtaleforum!

Her et lite humoristisk utdrag av en samtale jeg kom over:

- Ruben: Sjur Jansen har nylig lagt ut en teori som omhandler "mikrobiskoper". Den går i korte trekk ut på at det ikke fantes noe toppleder eller sjefer i NT, innenfor menigheten.

- Andy: Veldig bra artikkel! (Very Happy) Jeg leste igjennom den, men skal studere den mer inngående mht hva skriften sier. Jeg tror at Sjur er inne på noe ufattelig viktig her, og man skal absolutt være forsiktig med å forkaste inneholdet i denne artikkelen.

- Run: Fantastisk bra! Dette var spennede, må ta meg tid å lese det skikkelig. Hvem er han Sjur Hansen? Stå på mann! (Lev i Jesus, ikke legg dere under trelldommensåk!)

- Elgkjøtt: Sjur Jansen heter han, og er en bra mann.


Share/Save/Bookmark

9 kommentarer:

ENDETID sa...

Ser at det er en del mennesker som brenner for husmenigheten. Mye av dette er også et angrep på tradisjonelle menigheter, men behøver det å være slik? Hvorfor kan man ikke tenke seg et mangfold av måter å uttrykke menighetslivet på? Behøver det ene å utelukke det andre? Jeg bare spør....

Ivar Kvistum sa...

Hei, Ulf Magne "Endetid" Løvdahl

Den er god!

Siden jeg selv har visse erfaringer med din "toleranse" for mangfold, vet jeg knapt om jeg skal le eller gråte.

Var det ikke noe med en eksklusjonskampanje...?

Ivar

Sjur Jansen sa...

Jeg fikk lyst til å gjengi en tidligere kommentar fra meg:

Når man kommer med et forslag, kan man gi det på tre måter:

1) Fortelle hva som er feil (suppa smaker dårlig)

2) Fortelle hva som er bedre (suppa bør få mer salt)

3) Fortelle både hva som er feil og hva som er bedre (suppa smaker dårlig, derfor bør den få mer salt)


Alternativ 1) Noen ganger må det være lov å rope ut at noe er feil uten å vite svaret. Det er likevel konstruktivt fordi man da involverer andre som kanskje kan sitte på et svar. Hensikten til den som roper ut, er god. Men hvis man bare roper ut i form av sutring, da er jeg ikke med lenger. Sutring er noe av det verste jeg vet.

Alternativ 2) Denne måten holder i mange sammenhenger. ”La oss gå en kilometer til, for der ligger det en kafé.” Denne måten holder når mottageren lett forstår de negative sidene.
De fleste ønsker vel at alle forslag settes frem på en slik måte at man bare snakker om det positive. Men i noen tilfeller må man sette frem en grundigere analyse som viser begge sider:

Alternativ 3) Å foreslå husmenighet som menighetsmodell ligger i denne kategorien. Her må man både fortelle hva som er feil med dagens modell og hva som er bedre med husmenighet. Hvis man bare snakker om det positive, får man ikke redusert det negative. Det blir som å ta badebukse utenpå vinterdressen. Da ender man opp med husgrupper som har samme verdier som mormenigheten.

Så legger til dette nå i dag:
Men det er kanskje oppstått en del misforståelser det siste året. Når for eksempel jeg kritiserer scenekulturen i de tradisjonelle menighetene, så betyr det ikke at ikke jeg setter pris på en god konsert eller preken.

ENDETID sa...

Interessant sammenligning dette med suppe :-)

For ikke alle liker samme suppe. Enkelte supper får meg til å føle meg dårlig, mens andre ser ut for å storkose seg og forsyner seg om igjen. Ikke alle liker samme megde salt i suppa heller.

Mitt poeng er at stukturer og rammer må være tjenlige i forhold til det som er vårt oppdrag, å vinne mennesker for Kristus. Som kjent er mennesker forskjellige, derfor tenker jeg at vi trenger ulike strukturer for å nå ulike mennesker. I tilleg trenger vi ulike mennesker i ulike tjenester.
Det er mange mennesker som har blitt frelst, velsignet og opplevd åndelig vekst i både tradisjonelle kirker og husmenigheter. Så mitt bidrag i debatten var rett og slett ett forsøk på å si at vi kanskje skal være så rause med hverandre at vi ser at begge deler er nyttig. Det finnes selvfølgelig både tradisjonelle menigheter og husmenigheter som fungerer dårlig. Det betyr ikke at vi skal avvise dette og leve alene som kristne. Fellesskapet er viktig, så får vi gjøre vårt for å få det til å fungere best mulig utfra hva vi selv har tro for.

Ivar Kvistum sa...

Jeg synes fortsatt det er på sin plass å minne om at Løvdahl har brukt flere år på å mobbe, motarbeide og stigmatisere kristne som tenker annerledes enn ham selv. Jeg er selv en av dem. Ha meg derfor unnskyldt hvis dette innlegget bærer preg av manglende vennlighet.

Det skulle vært artig å se hva toleransen hans omfatter og hva den ikke omfatter. Etter flere år under Løvdahls private inkvisisjon har jeg til gode å finne spor av toleranse.

Bortsett fra overfor rasistiske og høyreorienterte sørstatsbaptister, selvsagt. Der kan han strekke seg langt.

Sjur Jansen sa...

Til den anonyme:

Hvordan legges forslag frem i din menighet? Hvis lovsangen er så høy at de eldre med høreapparater får smerter i ørene, skal man ikke da kunne si i fra? Regnes det som utidig kritikk? Er det feil å nevne smertene? Hvordan skal man legge frem et forslag om å dempe lyden uten å nevne smertene? Jeg synes vi bør tåle å diskutere hva som bra og dårlig med ulike løsninger.

Når det gjelder mangfold, er jeg for det. På førstesiden på weben min har jeg liggende en figur som viser hvordan man kan kombinere selvstendige hussamlinger med en tradisjonell menighet. Jeg skriver også at ulike husgrupper kan besøke hverandre, for eksempel husgrupper underlagt en tradisjonell menighet kan møte frie husgrupper. Og jeg skriver at i husgrupper kan folk fra ulike kirkesamfunn møtes. I mine grafiske figurer viser jeg også hvordan det er plass til storsamlinger, konserter, barnehager osv. Og i forrige uke hjalp jeg en tradisjonell menighet med forberedelser til et Alpha-kurs. Og jeg skriver at jeg setter pris på en god preken. Men i debatter argumenterer jeg selvsagt for de løsningene jeg tror er best, altså at jeg tror det er best å legge tyngdepunktet i frie husgrupper.

Mea Maxima Culpa sa...

Her har jeg sans for (spesielt emergent-bevegelsens) tanke om "deep ecclesiology", eller dyp ecclesiologi på godt Norsk.

Les F. eks mer om det her:

http://tallskinnykiwi.typepad.com/tallskinnykiwi/2005/05/deep_ecclesiolo_2.html


Jeg siterer her den mest kjente definisjonen fra en del av emergent-bevegelsen kalt "emergent village" som er et slags nettverk

Dette er den andre av emergent village's 4 verdier:

"2. Commitment to the Church in all its Forms:
We are committed to honor and serve the church in all its forms – Orthodox, Roman Catholic, Protestant, Pentecostal, Anabaptist. We practice “deep ecclesiology” – rather than favoring some forms of the church and critiquing or rejecting others, we see that every form of the church has both weaknesses and strengths, both liabilities and potential.

We believe the rampant injustice and sin in our world requires the sincere, collaborative, and whole-hearted response of all Christians in all denominations, from the most historic and hierarchical, through the mid-range of local and congregational churches, to the most spontaneous and informal expressions. We affirm both the value of strengthening, renewing, and transitioning existing churches and organizations, and the need for planting, resourcing, and coaching new ones of many kinds.

We seek to be irenic and inclusive of all our Christian sisters and brothers, rather than elitist and critical. We own the many failures of the church as our failures, which humbles us and calls us to repentance, and we also celebrate the many heroes and virtues of the church, which inspires us and gives us hope."


http://www.emergentvillage.com/about-inf

Are Karlsen sa...

Mea Maxima Culpa,

Takk for definisjonen på "dyp ecclesiologi". Nyttig og tankevekkende.

ENDETID sa...

En underlig blogg. Som på den ene siden ønsker å spre kristne idealer, og på den andre siden fungerer som en kanal for trakkassering og løgn om andre kristne. Dette er noe Are burde gjort noe med. Han kan da umulig mene at det å spre "falskt vitnesbyrd om sin neste" et et verdifult ideal. Da har noen av oss iallfall misforstått hva husmenighetsideen går ut på. Vi trodde man hadde et ønske om å leve med Jesus som ideal.