lørdag, juli 08, 2006

20 millioner amerikanere deltar i husmenighet hver uke

221-Sos
State of
the Church 2006

Ill.: The Barna
Group

State of the Church 2006 heter George Barnas nyeste amerikanske kirkeundersøkelse, som kan kjøpes og lastes ned som pdf-fil.

Jeg må innrømme, at jeg trodde ikke at omfanget var så stort, men en ny undersøkelse viser at så mange som 20 millioner amerikanere deltar i husmenighet hver eneste uke.

Det er George Barna som har intervjuet 5.000 tilfeldig utvalgte amerikanere om deres menighetsliv, og han konkluderer på denne måten. Dette representerer 9% av den voksne amerikanske befolkningen. Tar man tallene over en måned, dobles disse 43 millioner amerikanere, noe som utgjør ca. 20 % av den voksne befolkningen. Når dette tallet sees i sammenheng med at i Norge går kun 5% av befolkningen regelmessig til kirke, så forstår en hvorfor man kaller det som skjer i USA en revolusjon.

Det må vel være et spørsmål om tid før dette vil få stor innvirkning på menighetslivet også i vår del av verden? Eller er det slik at jo lenger det åndelige forfallet er kommet, jo mindre er folk tilbøyelig til å delta i mer forpliktende åndelige sammenhenger som en husmenighet?

Men vi har begynt å se små tegn på at ting er i ferd med å skje i Norge, også!

Les mer om Georges Barnas undersøkelsen her:

House Church Involvement Is Growing


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: