lørdag, april 08, 2006

Historiens største frigjøringsbevegelse

58346358
Fast i isen
Foto: Are Karlsen

Vinteren er snart over, og vi er fri.

Historiens største frigjøringsbevegelse er i gang. Kirken, Jesu´ menighet, er i ferd med å frigjøre seg fra sitt babylonske fangenskap. (Var det Tore Lende som sa det i en kommentar?)

Det er den enkelte troende som settes i frihet. Friheten består i at mitt mandat til å tjene ikke gis av noe menneske eller noen organisasjon, men av Jesus selv, ved den Hellige Ånd.

Jeg behøver altså ikke å sitte i kirkebenkene og håpe på å bli oppdaget og bedt om å utføre en oppgave. Jeg kan oppleve at Jesus taler direkte til meg, som han gjorde det med de første disipler, som han gjorde det med Paulus og som han gjorde det med Hans Nielsen Hauge.

Å ha sitt mandat direkte fra Jesus er frigjørende. Vi behøver ikke få prestasjonsangst, for Kristus kaller oss ikke til høvdinger. Han kaller oss til tjenere. Det betyr at du kan senke skuldrene og helst også senke blikket. Ikke i skam, men for å oppdage de som ligger nede.

En av de siste kommentarene på bloggen sier blant annet dette:

Ser Tore Lende sier han føler seg som et lykkelig og fritt lite barn når han leser denne bloggen. Moro! Det er akkurat hva jeg gjør også. Det er så herlig at det bobler av liv og forventning inni meg om dagen.
...
Moro å høre at det er folk rundt om i verden som gjør disse tinga nå, uavhengig av hverandre. Har ei god, kristen veninne jeg går denne veien sammen med. Det blir bare mer og mer spennende.

Å være kristen handler om frihet. I de nye ikke-hierarkiske husmenighetene ønsker vi å realisere den enkelte troendes frihet. Mens pastorene i Pinsebevegelsen og andre kirkesamfunn er opptatt av menighetenes frihet, som i praksis betyr deres egen, dreier husmenigheter seg om de troendes frihet.

Mange ledere og kristne er skeptiske til en slik frihet, slik som man heller ikke kunne akseptere at Hans Nielsen Hauge gikk inn i en uautorisert tjeneste. Hans Nielsen Hauge ble ikke viet til sin tjeneste av noen pave, apostel, prest eller pastor.

Det handler om å virkeliggjøre det Jesus lærte oss å si i bønnen: For riket er ditt, og makten og æren i evighet. I Guds rike er det ingen andre enn Gud som har makt. Alle vi andre er tjenere. Tjenere har ikke makt.

Men spørsmålet gjenstår: Hva skal vi bruke friheten til? Mitt enkle svar er at vi skal nyte den. I tillegg skal vi ved Guds nåde og Den Hellige Ånds kraft realisere Guds rikes verdier gitt oss av den Herre Jesus Kristus i Guds ord. (Dette kunne sikkert Sjur ha sagt enklere).

Eller sagt på en annen måte av Jesus: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler ...

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: