mandag, april 17, 2006

Så enkelt?

CRW_9107
Føringer
Foto: Are Karlsen

De bibelske verdier legger sterke føringer på det kristne fellesskapet.

Jeg gjorde en liten oppdagelse da jeg skrev svar på en kommentar: Det mest radikale jeg hevder her på bloggen er ikke husmenighet eller ikke-hierarki. Det mest radikale er faktisk at jeg hevder Bibelen gir oss et forpliktende verdigrunnlag ikke bare for våre private liv, men også for det kristne fellesskapet.

Ordet "verdi" låter ikke særlig spennede. Da statsminister Bondevik lanserte verdikommisjonen, klarte han ikke å begeistre mange, - ikke meg heller. Jeg tror imidlertid Bondevik var ute før sin tid. Å dra opp en dialog om verdier, blir bare mer og mer viktig i vårt multikulturelle samfunn.

Våre menigheter er sterke på visjoner. Ikke fullt så sterke på strategier. Mens bevisshet om verdier er nesten fraværende. Å starte en dialog i menigheten om verdier i cellegrupper og småfellesskap tror jeg kunne være veldig fruktbart - og potensielt risikabelt. Vis meg den menighetsledelse som først våger, og la meg få høre hva det fører til!

Hva er verdier? Verdier handler om etikk - etiske verdier.

Mange pinsevenner og karismatikere skjuler sin likegyldighet i forhold til eklessiologi (læren om menigheten) bak påstanden om at Bibelen gir ingen instrukser om hvordan menigheten skal organiseres og ledes. Det geniale med Bibelen er at den ikke gjør det. Istedet er den tjokk full av etiske prinsipper (verdier) for fellesskap og menighetsliv. Verdier som etter min mening legger rimelig sterke føringer på organiseringen.

Det er disse jeg forsøker å trekke ut i listen som ligger øverst til høyre på bloggen. Listen er også linker til de poster på bloggen som omtaler de aktuelle verdiene.

Er det enkelt å hente ut Bibelens verdier angående fellesskap og menighetsliv? Ja, etter min mening er det enkelt. Som tenåring "oppdaget" jeg kjerneverdien tjenerskap. Når jeg så for noen år siden konstaterte at begrepet var tømt for reelt innhold i forkynnelsen, og erstattet av lederskap som veien til framgang, og at lederskap bare var en brikke i et omfattende kirkelig paradigme som skrev seg helt fra keiser Konstatin i det fjerde århundre, da forstod jeg hvilke krefter jeg hadde med å gjøre. Og valgte å "hoppe av".

For så å oppdage at jeg ikke stod alene. Det er en reformasjon på gang verden over. Hjulpet av internett, på samme måte som den lutherske reformasjon og påfølgende vekkelser ble godt hjulpet av Guthenbergs revolusjonerende boktrykkeri.

Alle kan være med på en dialog om verdier. Lag gjerne din egen liste over hvilke verdier du mener Bibelen gir for menighetslivet. Samtal om den i det fellesskapet du tilhører. Og lev etter den.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Tore Lende sa...

Jeg tror: Verdier kan formidles gjennom ord - men skjer først og fremst gjennom liv - gjennom nærhet, samhandling og gjensidig respekt. Når et menneske møter et annet, et selvstendig JEG møter et selvstendig DU. Og disse to blir en slags ny enhet, kanskje kalt VENNSKAP

Det skjedde blant annet da Jesus møtte den utstøtte kvinnen som var grepet i hor.

Jeg undrer meg på hvor dagens menighet har fått sine krigsteorier fra - den gode skal overvinne de onde med makt?

Er verden nå på de siste tider blitt "god" - eller det blitt et skille mellom onde og gode nasjoner?

Ligger ikke HELE verden i "det onde"?

Turid Sunde sa...

Gjennom de siste års møter med venner som har opplevd "makten" i menigheter, har jeg oppdaget at mange er enige med meg i hva de setter som høyeste verdi. RESPEKT.
Første gang jeg følte jeg virkelig ble møtt med en tvers igjennom ærlig hjelpende hånd, var da jeg møtte et medmenneske med skikkelig respekt for meg. Og utrolig nok, var det et medmenneske som fint kunne klatret seg høyest opp på rangstigen i mange sammenhenger.Det var nærmest et skjokk.
Vi har masse å lære av de som vil "stable på beina"forskjellige missbrukere. De når aldri fram uten respekt for dem de skal hjelpe.
Så langt jeg skjønner, så er Gud i hele sin treenighet, et stort bevis på at respekt er rett og en hellig måte å være på. Han lar meg bestandig velge selv, og har respekt for den skapningen Han har gjort meg til.Kanskje vi må minne hverandre litt oftere på at vi er skapt i Hans bilde.Da blir det ganske utrolig at vi tror vi er tildelt makt over våre medmennesker.
Så nå har jeg begynt på min verdiliste.
Takk for tipset. Det er veldig nyttig.