fredag, april 14, 2006

Kan hierarkier være verdiforankret? (Oppdatert)

Kan hierarkier være verdiforankret? Selvfølgelig. Men spørsmålet er hvilke verdier?

Hierarkiet er i seg selv ikke verdinøytralt. Det er forresten lite som er verdinøytralt.

Hva er hierarkiets høyeste verdi? Hierarkiets høyeste verdi er makt. Det er jo derfor det er til. For å konstituere og håndheve makt.

Dette vil jeg gjerne eksemplifisere. Da er det mest illustrerende å bruke en ytterliggående variant - jeg velger den katolske kirke.

Det verste du kan gjøre i forhold til den katolske kirke er å utfordre pavens makt. Martin Luther gjorde det, og ble lyst i bann. Denne bannlysningen er ennå ikke opphevd. Martin Luther er den dag i dag en bannlyst person i den katolske kirke.

For ett år siden var det en heftig debatt i Vårt Lands spalter mellom katolikker og lutheranere om nattverdsfellesskapet. Gjennom mange år hadde det vært ført læresamtaler mellom katolikker og lutheranere for å virkeliggjøre kristen enhet.

Samtalene var nå sluttført, og konklusjon ble - enhet, ja, men ikke felles nattverdsbord. Hvorfor ikke? Først måtte lutheranerne anerkjenne pavestolen, fordi det er paven som gir autorisasjon til å forrette nattverd. Dersom katolikker skulle motta nattverd fra en luthersk prest, ville det undergrave pavens makt. Så status er at katolikker kan ikke motta nattverd av en luthersk prest, og en katolsk prest kan ikke gi nattverd til noen som ikke anerkjenner pavestolen. Makt er høyeste verdi.

Det er denne makten Ulf Ekman hyller når han framholder som en viktig verdi at han og hans medpastorer i Uppsala står under den katolske, apostoliske suksesjonen. Dette er et faktum som de pinsekarismatiske lederne i Norge forbigår i taushet.

(Dette avsnittet er lagt til:) Men det er også mulig å hente gode eksempler fra vårt eget land. Da Børre Knudsen utfordret biskopens makt, og fraskrev seg biskopens overordnede makt på grunn av vrang lære, ble han straks fradømt kappe og krage, som det heter. Som kjent er kirken tolerant overfor en lang rekke forhold, også sentrale læresetninger. Men utfordrer man makten, er veien ut ganske kort.

Etter min mening utfordrer de kirkelige hierarkiene ordene i Matteus 28 vers 18: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

Altså: Hierarkienes høyeste verdi er makt. Den er viktigere enn enhet. Og viktigere enn forsoning. Ingen forsoning uten først å anerkjenne makten.

Er dette gjeldende for alle hierarkier? Spør medlemmene i Levende Ord om hva som er det viktigste spørsmålet om dagen. Det er: Hvem skal være sjef. Det føres en intens maktkamp i flere av Norges største frikirker for tiden.

Jeg spurte meg selv: Hva burde være den viktigste verdi for et kristent fellesskap? Mitt svar ble: Forsoning. Ikke makt. Utøvelse av makt er, etter min mening, ikke forenlig med forsoningens tjeneste. Utøvelse av makt skaper strid og splid. Og: Ingen makt - intet hierarki.

Kristne har ikke noe problem med å finne bibelord om forsoning som sentral verdi.

Jeg vurderer å føye dette til min verdiliste. Forsoning - ikke makt.

Technorati Tags: , , ,


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Tore Lende sa...

Du gjør en flott jobb, Are. Takk. Du kommer med mange argumenter - som ryster oss. Jeg vet ikke om du har rett i alt - men det hjelper oss når vi mediterer, søker Herren, når vi ydmykt søker en vei for å være Kristi kropp. Det synes også å være det viktigste attributt til de å være disippel, gjøre disipler: Leve blant mennesker og være et verdiforbilde - være en venn - en som ser - en som ikke fordømmer - en som tilgir - en som ikke gir opp. En som tror og håper mot alle odds - for han har sett Kristus i blant oss, håpet om herlighet. Dette lys er folkeslagenes lys, den hemmelighet som har vært skjult i alle tider. Men som nå blir gjort synlig ved menighetens liv.

Turid Sunde sa...

Må bare få si at du gir meg og mange med meg, nytt håp. Det er så oppmuntrende å lese mye av det som blir skrevet her.Det som gjør det så godt, er også at det blir skrevet så ærlig og søkende. Ikke negativt. Da ville det nemlig ikke virke oppmuntrende.Enig med Tore Lende som sier vi trenger å tro på hverandre mot alle odds, ikke gi opp osv. Vi trenger å høre så masse om forsoninga- det vi egentlig er satt til å formidle. Tusen takk.

Anonym sa...

Noe som er vel så utfordrende, er "menig"manns hang til å dilte etter en bjellesau.
Jesus var spesielt oppmerksom på dette, og poengterte dette gang etter gang. Likevel ser vi menighetsmedlemmer i alle slags sammenhenger innordne seg under forbilder.
Vi kan m.a.o. bryte ned alle maktstrukturer som finnes, men resultatet blir bare at nye personer / ideer / visjoner etc. dukker opp som nye gullkalver.
Jesus markerte seg som Hyrden, har man full tillit til denne autoriteten, lar man seg ikke distrahere av annet som prøver å trekke oppmerksomhet.

Are Karlsen sa...

Tore og Turid!
Takk igjen. Det er en god "duft" i det dere skriver.

Dere er begge opptatt av å "leve verdier". Yess. Det er hva det dreier seg om.

Takk!

Are Karlsen sa...

Anonym!
Du har så rett. En viktig verdi er å prøve alt. Kristne blir ikke fostret til det, fordi monologene regjerer på prekestoler løftet høyt over folket.

"Share and test" synes jeg er et godt uttrykk.