søndag, april 09, 2006

Maktutredningen (oppdatert)

Sunday school attendance card
Mitt frammøtekort
Foto: Are Karlsen

Jeg er Jesu´ disippel, fordi han har all makt, også på jorden. Dette er mitt frammøtekort fra søndagsskolen fra begynnelsen av 60-åra.

Da jeg skrev min forrige post, oppdaget jeg noe da jeg siterte ordene i det vi vanligvis kaller misjonsbefalingen. Utsagnet fikk et nytt tyngdepunkt for meg. Jeg vil anta at kristne opp gjennom historien har tillagt ordene i Matteus 28 vers 18 ulike tyngdepunkt. Et vanlig ett er dette: Gå derfor ut.

Igår så jeg et nytt tyngdepunkt, en akse i ordene:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.

Aksen er: "Meg ... all makt" og "mine disipler".

På Jesu tid var det mange rabbier, lærere, mestere og profeter som gjorde egne disipler. Døperen Johannes hadde disipler og profetene hadde disipler.

Men en ny æra var innledet: Jesus hadde etter oppstandelsen fra de døde all makt. Nå skulle hans apostler ut i verden, ikke for å gjøre egne disipler, men gjøre Jesu disipler. Fordi Han har all makt, også på jorden.

(Dette avsnittet er lagt til): Jesus sier noe av det samme i Matteus 23 vers 8: Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for det er én som er lærer for dere, og dere er alle søsken.

Misjonsbefalingen, kan dermed leses som en makterklæring. En maktutredning om du vil. En veldig kort en, fordi det er Jesus som har all makt.

Derfor er jeg Hans disippel, og ikke disippelen til en pastor eller apostel eller Muhammed, for den saks skyld. Å være Jesu disippel er det samme som å anerkjenne Hans makt. Derfor sier vi: Jesus er Herre.

Også i denne posten får jeg inn begrepet ikke-hierarki: Dersom Jesus har all makt, har ikke vi som Jesu disipler lov til å sette oss i posisjoner hvor vi utøver makt over de troende.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Geir Øynes sa...

Halleluja! Vi er direkte underlagt den eneste Herre og Mester, Jesus Kristus! Og vi er samtidig Hans "brødre"! Og vi er samtidig Hans "brud"!
Tenk hvilken IKKE-HIERARKISK sammenheng vi er kalt til å være i!
Alle er vi på samme nivå, nemlig Hans disipler.
Vi er kalt til å være disipler til mannen som vant over døden og dødsriket, som vi nå i disse dager skal få minnes på en spesiell måte.
Tenk hvilken sannhet at vi er kalt til å være "førstegrøden", slik som Jesus ble det da Han sto opp fra de døde.

Björn Hald sa...

Vad är det så för makt Jesus har? Det är ingen despotisk makt. Jesu makt är inte lik andra härskares makt. Han tvingar ingen, genom sin makt, att följa i sina fotspår.

Jesu makt är kärlekens makt, och någon annan makt har han inte. Vår Herre, böjer sig ner och tvättar sina lärjungars fötter. Vår Herre, gör smuttsjobbet. Vår Herre, har makt att älska ända in i döden.

Jesus visar sin makt, genom att bli allas slav. Att vara en Jesus lärjunga måste därför innebära att vi underordnar oss varandra.

Guds rikes ordning är annorlunda. I andra riken strävar man efter makt och position. Gud själv har böjt sig ner till oss och blivit en tjänare. Låt oss tjäna honom och varandra i glädje och ödmjukhet.

Tore Lende sa...

------OM DISIPPELSKAP------

Jeg er på jobb og leser en bok på personalrommet: "I den beste hensikt? Ondskap i behandlingssamfunnet" (s.159)
(Barbro Sætersdal 2002)

Den forteller om en undersøkelse - en forsøkte å finne ut en fellesnevner for mennesker (400) som hadde hjulpet jøder (Som var den tids foraktede og underprivilegerte) i Tyskland under annen verdenskrig.

Det sies bl.a:

"De ser ut til å følge et indre ansvar for medmennesker i nød (underpriviligerte - marginaliserte) som ligger bortenfor fornuftspregede overveielser"

"Alle fortalte at de hadde lært seg ansvar ved å delta i foreldrenes humanitære arbeid. Da de var barn hadde foreldrene alltid fremhevet likheter og minimalisert forskjeller mellom dem selv og mennesker som hadde en annen etnisk eller kulturell bakgrunn. De hadde fått innprentet tidlig at de måtte vise hensyn overfor andre mennesker og være generøse"

Jeg måtte be: "Kjære Gud hjelpn meg å gjøre "disipler" ved måten jeg lever på."

Geir Øynes sa...

Dette har også vært og er min bønn, Tore, at mennesker skal kunne oppleve Jesu nåde ved hjelp av hva jeg gjør og ikke bare av hva jeg sier. Det er ikke alle gitt å vitne med munnen i "øst og vest". Derfor er det godt å tenke på at vi også kan vitne med måten vi lever og oppfører oss på.