onsdag, april 26, 2006

Maktfullkommenhet (Oppdatert) (Oppdatert)

Prog 04
Pastor Colin Urquhart
Foto: The Revival Channel

Pastor Colin Urquhart overtok roret i søndagens gudstjeneste i Levende Ord uten at menighet eller ansatte var forberedt. I lydfilen nedenfor kan du høre hvordan han starter med å be de ansatte reise seg i gudstjenesten.

Det var to meedieoppslag som skapte sorg igår: NRKs Brennpunkt om Guds Lam Menighet i Oslo og Vårt Lands oppslag om stridighetene i Levende Ord.

Etter Brennpunkt satte NRK opp en plakat med telefonnumer som folk kunne ringe som opplevde seg utsatt for maktovergrep i kristne miljøer. Det ség innover meg at det antageligvis er mange i Norge som er rammet og som har behov for å snakke ut. Det var faktisk vemodig å se denne plakaten. Som regel går det andre veien: Telefonnummer man kan ringe dersom man er interessert i å få sin sak med Gud i orden og slutte seg til et fellesskap. Nå gjaldt det altså kristne som kan ha behov for å komme ut av usunne miljøer.

Som et tydelig apropos til Brennpunkt fikk jeg en lydfil fra formiddagsgudstjenesten i Levende Ord sist søndag. Det som skjedde i den gudstjenesten var at Colin Urquhart presenterte seg selv som menighetens nye pastor etter avtale med Enevald Flåten, uten at menighetens ansatte eller medlemmer på noen måte var forberedt. I lydfilen som du kan spille av nedenfor, gjør det spesielt inntrykk hvordan Urquhart ber de ansatte i menigheten å reise seg under gudstjenesten, og forteller dem i meget klare ordelag at de ikke er ansatt for å tjene Gud, men for å tjene sin leder.

Jeg har forståelse for at ansatte skal være lojal mot sin leder, men sammenblandingen som gjøres her av gudstjeneste og offentlig oppstramming av ansatte fra prekestolen, oppfattes av meg som et gedigent maktovergrep som må være det dårligst tenkelige utgangspunkt for en ny pastor. Både tonen og ordvalget fra Colin Urquharts side vitner om en maktfullkommenhet som jeg ikke trodde var mulig i Norge i 2006. Trosbevegelsen har øvd innflytelse på utviklingen i mange norske menigheter og ikke få pastorer har hentet impulser til sitt eget lederskap derfra. Dersom de holdninger som Colin Urquhart legger for dagen også har fulgt med på lasset, er det mer forståelig at tilstander som de i Guds Lam menighet kan få utvikle seg.

(Spill av deler av Colin Urquharts tale ved å klikke på den blå pilen).

Colin Urquhart i Levende Ord søndag 23. april 2006

Oppdatering: Colin Urquhart kommer i denne lydfilen med et dementi:

Dementi fra Colin Urquhart

Dersom du er interessert i kruttsterke kommentarer om situasjonen i Levende Ord og andre forhold i norske menigheter, vil nettstedet villfarelseimenigheten.no kunne være av interesse.

Oppdatering: Tro det eller ei, men det første lydklippet skriver seg ikke fra sist søndag i Levende Ord. Det skriver seg ikke fra dette året, engang, det er fire år gammelt, fra 2002. En artikkel i Bergens Tidende kan i så henseende være oppklarende.

Det betyr at Colin Urquhart ikke sier dette som en tiltredelseserklæring i en fra før vanskelig situasjon. Men det betyr også at Levende Ord er en menighet hvor det er mulig å komme med slike ytringer uten at det skaper skandale. Og at en mann med slike meninger og holdninger blir ansett å være en egnet toppleder.

På den annen side er det kanskje rimelig å spekulere i om hvorvidt det nettopp er denne type foreteelser som ligger bak dagens krisesituasjon i menigheten. I denne saken finnes det åpenbart fortsatt mye bensin som venter på å bli kastet på bålet.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

3 kommentarer:

Tore Lende sa...

-" -OM EN HUSHOLDNING SOM HØRER TIDENES FYLDE TIL. Å SAMMENFATTE ALT TIL ETT I KRISTUS" Ef 1.10

Vi ser i disse dager kaos over alt. Et av spørsmålene vi bør stille oss: "Er det Jesu Kirke som er i oppløsning - eller er det noe annet?"

La oss holde fast ved Jesu død og oppstandelse og ikke forlate forsamlingen - det vil si unnlate å komme sammen til oppbyggelse, bønn og takksigelse.

Oppstandelsen bør feires i dag, imorgen og til alle tider - og på tenkelige og utenkelige steder.

La oss underordne oss hverandre og akte den andre høyere enn oss selv.

Gud velsigne dere venner...

Are Karlsen sa...

Det er mye som idag rører seg blant vanlige kristne som lederskapet i menigheter ikke fanger.

Emerging churches, husmenigheter og opposisjon mot autoritært lederskap er en del av bildet.

Jeg håper og tror at dette er en pløying av marken, en forberedelse for en større fruktbarhet.

Tore Lende sa...

ER DET EN MENIGHET SOM NÅ SPLITTES?

Dette gir oss god anledning til å reflektere over hva vi holder på med.

Hva er en menighet?

Eklesia i Bergen er jo allerede splittet i forskjellige flokker. Og innen hver splittet enhet, er det enda flere flokker. Å lese 1. Kor 1.3 i denne sammenheng blir da helt "mind blowing"

Det er tid for å virkelig vurdere vår mekaniske - organisatoriske -
oppfatning av hva menigheten er. Det har jo du jo gjort, Are. Takk for det.

Jeg bruker litt egne ord på disse Pauli ord.

"Når en sier jeg tilhører Paulus - og en annen Paulus...."

"Da er det hel kjødelige - de er småbarn - og dere forstår ingen ting ennå.... det å følge ledere på denne måten, er å ødelegge Guds tempel. Guds tempel er hellig - og det er dere som nå er kommet til tro på Jesus som er dette templet.

Gud vil ødelegge den som forkludrer og forvrenger denne bygningen.

De som bygger på mennesker og følger mennesker, bygger med halm og strå - og verket vil brenne opp.

Dere følger ikke bare mennesker, dere etablerer såkalte menigheter rundt menneskelige leder..

Kan dere forstå hvor langt bort fra min plan dere har kommet? "

Jeg kunne trukket det lenger, men blir både ydmyk, spørrende og redd.

Kan vi være kommet så langt utenom Guds egentlige plan? Eller det et slags missing link her som jeg ikke har forstått?