lørdag, desember 10, 2005

Hyrden fra en annen verden

Bildet av hyrden og sauene, er blitt litt slitt med tida. Det er ikke så populært å bruke det lenger. Det er heller ikke populært å ha hyrde som tittel på visitkortet.

Og hvem vil være sau?

Jesus brukte akkurat dette bildet. Men han la til en karakteristikk av hyrden, som løfter bildet ut av denne verden: "Som gir sitt liv for sauene".

En hyrde som gir sitt liv for sauene, er ikke av denne verden. En hyrde gir bare ikke sitt liv for sauene, det ville være absurd. For ham er sauene et middel, et levebrød. Det er sauene som må gi sitt liv for hyrden, for at han skal nå sine mål.

Jesus er hyrden som setter en ny standard.

Hyrden som gir sitt liv for sauene, oppgraderer også sauenes verdi. Å få være sau hos en slik hyrde, kan ikke være noen dårlig skjebne.

Jeg er glad om jeg kan få være Jesu sau. Samtidig er vi alle kalt til å følge Jesus i det å være hyrde. Vi har alle noen vi er kalt til å være hyrde for. Da er det også stort å oppleve at noen er kalt til å være min hyrde.

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine lam!» Igjen, for annen gang sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær hyrde for mine sauer!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine sauer!

Johannes evangelium 21,15-17

Technorati Tags: , , , ,


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Arne sa...

Hei Are. Er inne på bloggen din for første gong. Eg er også ein kristen bloggar, - og du er velkomen innom bloggen min!