fredag, desember 16, 2005

Vekkes slumrende krefter til liv i disse dager?

Et av de kraftigste uttrykkene i mediebildet for tiden er ordet "avkristning". Ordet får en voldsom gjennomslagskraft mot bakgrunn av de truslene mange opplever at islam og et generelt moralsk forfall utgjør: Opptøyer i Paris og Sidney, selvmordsterrorister i London og andre steder, kjønnsnøytrale ekteskap, homofiles rett til adopsjon, etc.

Jeg tror den rød-grønne regjeringen har en dårlig timing på sin konsekvente luking av kristne hjertesaker i budsjetter og lovgivning: Barneoppdragelse, bordbønn, julegudstjenester, og nå tilbakevirkende stryking av kristne friskoler. Jeg vet at man fra regjeringens side nyanser utslagene av dette i debatten, men mange oppfatter signalene fra regjeringen som veldig negative.

Eller for å se det i et annet perspektiv: Er det slik at timingen kan være genial ut fra det å vekke slumrende krefter i folket til liv?

Representerer bondekona Linda Austnes disse slumrende kreftene når hun sier: - Hei, stans! Hit og ikke lenger. Nok er nok! Er utspillet hennes bare en forsmak på en oppvåkning på grasrotplan, i likhet med hva som har skjedd på grasrotplan i USA og som norske journalister og kultureliten foraktfullt omtaler som fundamentalister og den ultrakonservative, kristne høyrefløyen?

Kan vi vente en bevisstgjøring blant folk flest på verdiene i den kristne moralen og kulturarven og en vilje til å samle seg for å påvirke politikere, lovgivere og media? Har Linda Austnes, en bondekone fra Vestlandet, utløst krefter som er sterkere, dypere og mer overgripende enn partipolitikken og som vil ta mål av seg til å påvirke hele det politiske miljøet?

I så fall er det ikke bare kristendomsfientlige krefter i den rødgrønne regjeringen vi kan takke, men også medias konsekvente harselering og ignorering av kristen-Norge i flere tiår skal ha sin del av æren.

Kanskje bondekona Linda Austnes representerer de skjulte verdier som hundrevis av år med kristendom har avleiret i det norske folkedypet, og at dette er krefter som nå begynner å røre på seg. Spennende!

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

8 kommentarer:

Knut Stian Olsen sa...

Hva er det som får de kriste til å mene at deres moral er så mye bedre enn alle andre sin moral?

Det er helt greit at dere har deres egen moral, men å pådytte den på oss andre blir for drøyt...

Joachim sa...

Ja, og hva er det som får dem til å kalle "deres" kristne kulturarv for VÅR?
Gammel indoktrinering?
Redsel for å miste maktgrepene på samfunnet, som er innebygd i Norges grunnlov?
Eller god gammeldags intoleranse

Are Karlsen sa...

Fokuserer vi kristne for mye på moralske spørsmål?
Dreier kristendom seg om moral?

Kjernen i kristendommen er ikke moral. Men det er nok det vi ofte formidler til samfunnet rundt oss.

Er det til å unngå? Dreier ikke samfunnsdebatten seg svært ofte om moral og etikk? Er ikke moral og etikk hovedingrediensene i enhver ideologi?

Blir det slik at når vi kristne engasjerer oss i samfunnsdebatten, så representerer vi kristendommen på en dårlig måte, fordi vi blir tvunget til å fokusere på spørsmål som er perifere i forhold til kristendommens kjernebudskap?

Er det noen som har en løsning på dette?

Are Karlsen sa...

Joakim: Det er vel ikke tvil om at kristendommen har preget norsk kultur? At ikke alle nordmenn ønsker å identifisere seg med denne kulturarven, blir en annen sak.

Knut Stian Olsen sa...

Ja jeg mener at kristne fokuserer for mye på at deres moralbegreper er de edleste og reneste og at andre som har andre moralbegreper blir sett ned på av kristne.

Det finnes ikke noe sånt som god og dårlig moral, bare forskjellig moral. Ingen moral er noe bedre enn en annen moral...

Dette gjelder ikke bare kristne da, men alle religioner.

Are Karlsen sa...

Finnes det ikke dårlig moral? Er det ikke dårlig moral å stjele? Er det ikke dårlig moral å voldta?

Fortsatt finnes det handlinger som alle vil stemple som dårlig moral.

Det du sikter til er sannsynligvis områder hvor man er uenige om hva som er dårlig moral eller ikke. Når noen hevder at en handling eller noe en står for er dårlig moral, kan det virke sårende eller nedlatende.

Knut Stian Olsen sa...

Jeg mener at ingen moral bør stå over en annen moral uansett fordi moralbegrepene er individuelle...

Å stjele og voldta er et lovbrudd, men det betyr ikke at en som stjeler har dårligere moral av den grunn...

Hvis vi skal begynne å klassifisere forskjellige moraler så vil det alltid være den moralen flertallet har som står over alle andre. Det behøver ikke nødvendigvis være lovlig av den grunn.

Derfor kan man ikke klasifisere moralske begreper.

Håper jeg forklarte det mer forståelig hva jeg mener nå :o)

Are Karlsen sa...

Knut Stian: Jeg mener at moralbegrepene ikke er individuelle. Jeg mener at moralen er forankret i en guddommelig åpenbaring, som vi finner nedskrevet i Bibelen.

Så når jeg hevder at noe er dårlig moral, så er det ikke bare en meningsytring, men noe som følger av den tro jeg har.

Ytringer om moral fra min side har derfor ikke til hensikt å sette karakter på andres moral, men å gi uttrykk for hva jeg selv føler meg forpliktet på ut fra min tro.

Greit, jeg har også en overbevisning om at den kristne moral er god for samfunnet i stort, og jeg ønsker derfor å bruke min demokratiske rett både i ytringer og politiske valg til å kjempe for denne moralen.

Hensikten er ikke å stemple andre som umoralske, men å kjempe for det jeg synes er rett og tror på.