fredag, desember 30, 2005

Jürgen Habermas

Tidlig i vinter dukket et navn opp i media som virket å være vel kjent blant intelligentsiaen, - filosofen Jürgen Habermas. Grunnen var at han besøkte Norge - og holdt noen foredrag. Min hang til å vite litt om alt, førte til at jeg søkte opp info om denne presumptivt betydningsfulle mannen. Denne artikkelen fra Los Angeles Times Magazine, THE THEOLOGIAN OF TALK brukte jeg en del tid på. Den gir en interessant innføring i en betydningsfull skikkelse for europisk kultur og politikk fra 60-tallet og fram til idag.

Habermas teorier omkring "kommunikative handlinger" og hans opposisjon mot enkelte postmoderne idéer kunne jeg tenke meg å få vite mer om. Men mine tidligere vanskeligheter med å trenge inn i filosofiens abstrakte verden, er jeg redd vil fortsette å gjøre seg gjeldende.

Tone Salvesen sin blogg har en post med tittelen Blogging som et demokratisk ideal? hvor hun drøfter Habermas bok "Borgerlig Offentlighet". Interessant!

I Dagbladets gjengivelse av en internasjonal ranking av de 100 viktigste intellektuelle i vår tid, kom Habermas på en 7.-plass.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: