søndag, juni 25, 2006

Glimrende, Sjur

IMG_1624
Sjur Jansen
Foto: Are Karlsen

Sjur er fotograf. Og en ivrig bibelleser. Og en veldig god skribent.

Sjurs Jansens 18.000-ord lange artikkel om eldste må være obligatorisk for alle som vil ha en egen mening om menighetens ordninger og eventuelle embeder. Sjur er ikke utdannet teolog. I vårt land har vi mange gode eksempler på at mennesker uten teologisk utdannelse gjør solid teologisk arbeid. Thoralf Gilbrant, far til min venn Helge Terje, er et godt eksempel, men det finnes mange flere.

Sjur har heller ikke teologens akademiske språk. Det gjør at det han skriver er tilgjengelig for alle. Men han skriver langt. I alle fall langt til å være publisert på internett. På internett er vi vant til å lese korte snutter. Blir det for langt mister vi konsentrasjonen. Sjurs artikkel må du lese som en bok. Ikke alt på en gang - ta noen pauser innimellom.

Jeg gjør ikke Sjur rettferdighet med de sitatene jeg plukker ut nedenfor. La de stå som eksempel på hans uortodokse og illustrerende vinkling på stoff som veldig få våger å gi seg i kast med.

Peter har altså kommet med to eksempler på dumme eller vrange mennesker ute i samfunnet og ute i kulturen, som det er best å møte med kjærlighet. Det er myndighetene og det er slaveherren. Så kommer det: ”På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres.” Her kommer altså eksempel nummer tre på denne fy-listen: Ektemenn.

Den konklusjonen Sjur trekker av denne observasjonen, er kanskje ikke hva du venter deg. Sjur skriver om dette i avsnitt 17: FORSKJELLEN PÅ UNDERORDNING I SAMFUNNET OG I MENIGHETEN.

Se for deg Paulus som forteller: ”Her er det ikke forskjell på folk! Jøde eller greker, fri eller slave, mann eller kvinne, fattig eller rik! Ehh.. bortsett fra meg da. Alle er hierarkisk under meg.”

Les mer i avsnitt 18) ALLE ER LIKE MYE VERDT, BORTSETT FRA JEG SOM ER SJEFEN.

Men når man snakker om gamle menn ("prebuteros" osv), så tenker de fleste på lederskap og embete, og når man snakker om gamle kvinner ("presbuteras" osv), så mener man bare eldre kvinner. Merkelig. Hvorfor denne forskjellen? Jeg skjønner det ikke. Dette er utenfor normalen.

Dette skriver Sjur i avsnittt 20) HVORFOR MÅTTE LAVSTATUS-TJENESTER HA VANDELSATTEST?

Sjur får meg til å le. Av glede. Fordi de prinsippene han trekker ut av Skriften er frigjørende. Og han får meg til å gråte. Av takknemmeliget. For han bidrar til en trygg, bibelsk begrunnelse for de verdier også jeg ønsker å arbeide for.

Les Sjurs artikkel om eldste her:

www.byggemennesker.no/eldste

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

5 kommentarer:

Tore Lende sa...

Kjære venner,
jeg har skrevet ut, og raskt lest de 40 sidene. Jeg er svært begeistret. For meg er det spennende at jeg ble innsatt som "toppleder" i vår menighet i 1973 - ja, jeg hadde en apostel over meg som også hadde gjennomskjæringsrett. Vi ønsket ikke at det skulle være et hierarki - og det ble det heller ikke i særlig stor grad. Men likevel, det var begynnelsen til et hierarki. Og det fordunklet sannheten og Jesu lys.

Disse tankene (som Sjur uttrykte) levde på en måte i miljøet - men vi avvek fra veien. I 1976 -78 begynte jeg å analysere avviket. Og diskutere det så "fillene føk" i mitt miljø og med min apostel.

Jeg gjorde samme studiet som Sjur har gjort. Jeg gikk til grunnteksten, leste alt som NT sier om ledere og eldste.
Det kjennes nesten litt uvirkelig at vi kom samme resultat. Dette opplever jeg som nesten underlig og virkelig?

Nå kommer det et intervju med meg i Vårt Land, trolig denne uken. Det ble på mange måter en tynn sak - men jeg håper det skape en prosess av undring og spørsmål? Det var ikke jeg som bestemte vinklingen - og innholdet. Journalisten tok med det hun ville. Ellers kommer det er intervju med Geir Lie i samme sammenheng.

Jeg tror også at NT når den taler om læren, så står livsstil, Jesu etterfølgelse i praksis, gjestfrihet, vennlighet, aksept av alle, verdisyn, gi alle samme verdi på en praktisk måte.

Forråtnelsen i denne verden består blant annet i et de sterke overkjører de svake - de svake blir ikke sett.

Det var ved å LEVE et alternativ at menigheten var et lys i denne verden. Vi skulle ikke bli likedannet med den verden - forråtnelse og kjærlighetsløshet, egisme og digging av seg selv.
Fokus var heller ikke på å frelse andre - men på å leve - leve et alternativ.

Jeg leser f.t., har gjort det de siste to måneder, professer Arne Johan Vetlsesen sin bok: "Evil and Human Agency" Det er 4 måneders studium for meg. Hver side er en åpenbaring - jeg engasjeres til fingerspissende - og jeg ser så klart hvordan det eksemplet Jesus viste oss er svaret, er lyset, er veien og er sannheten. Guds rike er kommet til oss og her her - midt i en ond verden. Hvor skulle folk omvende seg - jo "himlenes rike er her og nær"

Strukturene er ikke uvesentlig - strukturene taler og skaper holdninger - strukturer er "lære" Derfor er det viktig å ha den rette lære om strukturer og ikke vranglære.

Are Karlsen sa...

Takk Tore!
Det er viktig å få din bekreftelse på dette som vi nå er opptatt av. Jeg gleder meg til å lese intervjuet med deg og Geir.

Tore Lende sa...

Dessuten er artikkelen godt skrevet, i et moderne hverdagslig språk - alt det forfinede religiøse er borte. Jeg tror dette er viktig for å komme til evangliets "rock bottom". Det dreier som et jordnært usvermerisk realistisk liv i tiden.

Språket kan være å skape nærhet til livet i tiden - eller det kan distansere oss.

Når vi lever det livet vil det bl.a. beskytte menigheten for trosbevegelsens lottoteologi - og lottologikk/begrunnelser. "Bli millonær, spill lotto. Hilsen Norsk Tipping" "Bli velsignet, bli rik, bli frisk ha fremgang, gi til Benny Hinn"

Påtatthet og hykleri bli vanskeligere

Jeg gledet meg over at språket sprenger grenser. Evangeliet sprenger grenser - det setter oss i kontakt med jorden (virkelig liv) og himmelen.

Tore Lende sa...

Sitater fra 1. amanuensis ved Misjonshøgskolen, Ove Conrad Hanssen.
"Felles Adgang" MHS 2004
Om kirkens enhet, Åndens gjerning og misjon i Paulus brev til Efeserne. Det handler om grunnleggende ekklesiologi.


s.77
"Vi har sett at hyrdebegrepet brukes som en betegnelse på på personer som andre steder kalles eldste og tilsynsmenn. Det ligger også nær å anta at det korresponderer med uttrykk som forstandere i Rom 12.8 I tess.5,12 veildere. Vi ser altså at det i nytestamentlig tid ikke var ukrystallisert noen felles teknisk term for det som vi i dag kaller kirkens embete. Snarere virker som om det åndelige lederskap i lokalmenighetene er , blitt utøvet av en gruppe eller et collegium. Heller ikka i de såkalte pastoralbrevene (1 og 2 Tim, Titus synes det å foreligge noen hierarkisk ledelse.")

Hanssen erkjenner også: "Kildematerialet er så sparsomt at det er vanskelig å bygge en bro fra Tekstene i NT til de etterapostoliske og de enda yngre kilder."

Contrad Hansen er også inne på begrepet hyrde og lærer er samme tjeneste - og begrunner dette.

Om boken:
Felles Adgang
http://www.mhs.no/article_137.shtml

Are Karlsen sa...

Det er mange seriøse og konservative teologer som vil støtte de iakttagelser Sjur har redegjort for.

Den rådende praksis i den vestlige kristenheten har kun støtte i tradisjoner og i kirkehistorien, ikke i Bibelen.

Det er liten tvil om at det ligger an til en reformasjon på dette området. Det vil si, det er egentlig kun en videreføring av Luthers reformasjon, fordi Luther var inne på disse tankene allerede for 500 år siden. Han valgte istedet det han kalte "Den gyldne middelvei". Uttrykket stammer faktisk fra Luthers beslutning i disse spørsmålene. Men jeg skal innrømme at jeg ikke har dyp kjennskap til de tanker Luther gjorde seg.