tirsdag, juni 13, 2006

Organisk i Filadelfia, Oslo

CRW_1783
Familien Brodal
Foto: Are Karlsen

Elisabeth og Ståle Brodal har startet en åpen, kreativ samling i Filadelfia, Oslo mellom gudstjenestene på søndag. Elisabeth er låtskriver og framfører egne sanger og dikt, og oppfordrer andre til å komme og gjøre det samme. Kaffe og kaker serveres også. Jeg møtte dem under samtalekaféen Timeouts weekend nå i helgen. Elisabeth har en også en sang og musikk-tjeneste i Timeout.

Jesu´ menighet er organisk. Den beskrives som Jesu´ kropp med lemmer med ulike funksjoner. Jeg la nylig ut en preken av Alfred Lorentzen, som på en sterk måte beskriver hvordan menigheten skal være ledet av den Hellige Ånd.

Dette organiske livet kan lett bli borte når menigheten blir et foretak som produserer kirkelige tjenester, selv om jeg tror at alle menigheter har et organisk liv. I en menighet jeg kjenner godt, Filadelfia, Oslo finnes en rekke virksomheter som er typisk organisk. Et godt eksempel er TA SJANSEN! Elisabeth Grindheim Brodalen har satt ut i livet en visjon om å tjene Gud med sine egne tekster og melodier, og vil bidra til at andre får gjøre det samme.

Elisabeth har derfor bedt om å få ta i bruk kaféen i Filadelfia som står tom mellom gudstjenestene på søndag til en åpen kreativ samling for alle som ønsker å dele dikt, sanger, stand-up og lignende. En videreføring av det gamle vitnemøtet, med andre ord. Det var også ganske organisk.

Elisabeth deler av det hun selv har skrevet av dikt og sanger, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Hun og mannen Ståle, tar med seg de tre små barna, og litt kaker og kaffe, som de deler med de som kommer. Begge håper at mennesker skal melde seg til tjeneste slik at TA SJANSEN! også kan bli et komplett kafétilbud mellom møtene i Filadelfia.

Jeg blir både glad og forbløffet når jeg møter mennesker med en slik tro og et slikt mot. Elisabeth tar sjansen selv, og utfordrer andre til å gjøre det samme.

Les mer om TA SJANSEN! her.

Her har du Elisabeths hjemmeside.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Sjur Jansen sa...

Flott. Dette ligner på slik Paulus beskriver en menighet. Noen har en sang, andre har et dikt osv.

Med tiden blir kanskje gudstjenestene like organiske der prekenen utløser en kommentarstund etterpå.

En helt annen ting: Jeg skjønner ikke denne skrivemåten med komma mellom navn og sted. Det er ikke du som har innført den, men den skaper merkelige setninger.

Sett heller stedsnavnet i parantes. For eksempel slik: "I en menighet jeg kjenner godt, Filadelfia (Oslo), finnes en rekke virksomheter som er typisk organisk."

Hm... Atter en tradisjon som bør fjernes. Men denne er ikke så viktig.