søndag, august 28, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Et budskap fra Ringerike Fengsel

Thom som er med i husmenigheten vår, soner nå i Ringerike fengsel. Så lenge jeg har kjent Thom, har han alltid hatt et avsnitt fra Bibelen som han anbefaler meg å lese. Thom har fått god kontakt med fengselspresten, deltar på alle gudstjenester og har nå fått kirketjener-oppgaver i fengslet. Han skal også delta på et Alpha-kurs som starter om ikke lenge. Dette er hva Thom ba meg lese.

Paulus skrev til filipperne:
Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!

Technorati Tags: ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: