lørdag, august 20, 2005

"Lær av Jesu ti ledertabber"

Dagens Næringsliv siterer det svenske tidsskriftet Chefs artikkel Lær av Jesu ti ledertabber og flere medier henger på. Seriøsiteten i den svenske artikkelen er nok så som så, men det virker som om temaet likevel har litt krutt i seg, når man får tidligere BI-rektor Torger Reve på banen for å si at "analysen, dersom den er alvorlig ment, faller på sin egen urimelighet".

Men faller den på sin urimelighet? Var Jesus en god leder?

I kristen sammenheng er "lederskap" blitt en "hot" greie, kanskje det mest aktuelle temaet etter at de store, amerikanske menighetene Saddleback og Willow Creek med sine høyt profilerte ledere gjorde sitt inntog gjennom seminarer og bøker. Dagens menigheter krever ledere, tror vi, og ser opp til de store amerikanske forbildene.

Og for å fortsette å ha Jesus som forbilde, må vi kalle også han en leder. Men var han det? Ville han være det?

Begrepene leder og lederskap er ikke sentrale i bibelsk sammenheng. De store ny-testamentlige skikkelsene, Jesus inkludert, omtalte seg selv i helt andre termer. Den mest brukte var "tjener", men også "hyrde". Dette var begreper som i dagligtalen indikerte lav status. Men så var også den bibelske kirke-virkelighet helt anderledes enn dagens. Den tidens menigheter hadde ikke kirkebygning, ikke ansatte og ingen økonomi. Idag er det ikke mulig å definere en menighet uten disse elementene. Det betyr at dagens kristne eksisterer innenfor et annet paradigme enn bibelens kristne.

Dagens menigheter, enten de er statlige eller frikirkelige, enten de er historiske kirker eller nye menigheter, kan nesten uten unntak klassifiseres som "corporate churches", på norsk kanskje "foretakskirker". Og foretakskirker må ha ledere.

De nytestamentlige husmenighetene var ikke opptatt av ledere, men av tjenere. Det pågår en stille vekkelse verden over, hvor man på nytt oppdager "the simple church". Og som vanlig er det USA som går foran. Man skifter ut "corporate church"-paradigmet med enkle husmenigheter, hvor det å dele liv og tjene i hverdagen er det sentrale. Dette er kirker uten bygninger, ansatte eller økonomi, - og uten ledere - bare tjenere.

Å se på Jesus som leder, er å skrelle av ham helt vesentlige dimensjoner. Guds sønn kom ikke som en leder, han kom som en tjener, - her ligger mysteriet, miraklet og kraften. Det er Jesus som tjener vi er kalt til å etterfølge.

Technorati Tags: , , ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Anonym sa...

Ja når skal vi lære at Jesus frasa seg all makt og døde frivillig som et hellig offer for våre synder etter å ha tjent sine medmennesker, gått rundt og gjort godt og forkynt evangeliet. Satt fanger fri og gitt oss som tar i mot Ham evig liv. De som ser på Jesus som en leder mens han gikk her nede i blandt oss kan jo ikke ha lest bibelen. - Mat. 20:25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. 26 Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, 27 og den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell. 28 Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»