søndag, august 28, 2005

Skamløs Jesus-imitasjon

Skamløs Jesus-imitasjon er ønskelig adferd.

Markus skriver:
Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet, sammen med de hellige engler.»

Technorati Tags: , , ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: